1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB
Dự báo thời tiết
dự báo thời tiết biển
đêm 15 và ngày 16/10/2019

gió đông bắc trên khu vực vịnh bắc bộ và bắc biển đông có cường độ trung bình đến mạnh

bắc vịnh bắc bộ
có mưa rào và dông rải rác.
tầm nhìn xa : trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
gió đông bắc cấp 5. trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh..
nam vịnh bắc bộ
có mưa rào và dông rải rác.
tầm nhìn xa : trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
gió đông bắc cấp 5. trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
quảng trị đến quảng ngãi
có mưa rào và dông rải rác.
tầm nhìn xa : trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
gió đông bắc cấp 5. trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
bình định đến ninh thuận
có mưa rào và dông rải rác.
tầm nhìn xa : trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
gió đông bắc cấp 4. trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
bình thuận đến cà mau
có mưa rào và dông rải rác.
tầm nhìn xa : trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
gió đông bắc cấp 4-5. trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
cà mau đến kiên giang
có mưa rào và dông rải rác.
tầm nhìn xa : trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
gió đông cấp 3-4. trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
bắc biển đông
có mưa rào và dông vài nơi.
tầm nhìn xa : trên 10 km.
gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7; biển động.
quần đảo hoàng sa
có mưa rào và dông vài nơi.
tầm nhìn xa : trên 10 km.
gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7; biển động.
vùng giữa biển đông
có mưa rào và dông vài nơi.
tầm nhìn xa : trên 10 km.
gió đông bắc cấp 4-5, phía bắc có lúc cấp 6. biển động.
quần đảo trường sa
có mưa rào rải rác và có nơi có dông.
tầm nhìn xa : trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
gió đông bắc 3-4. trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
vùng nam biển đông
có mưa rào và dông rải rác.
tầm nhìn xa : trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
gió đông bắc cấp 4-5. trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
vịnh thái lan
có mưa rào và dông rải rác.
tầm nhìn xa : trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
gió đông cấp 3. trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.