1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB
Dự báo thời tiết
dự báo thời tiết biển
đêm 20 và ngày 21/02/2019

            trường gió đông nam cường độ yếu thịnh hành trên khu vực bắc và giữa biển đông.

có mưa vài nơi.
tầm nhìn xa : trên 10km.
gió đông nam cấp 4-5.
nam vịnh bắc bộ
có mưa vài nơi.
tầm nhìn xa : trên 10km.
gió đông nam cấp 4-5.
quảng trị đến quảng ngãi
có mưa vài nơi.
tầm nhìn xa : trên 10km.
gió đông nam cấp 4.
bình định đến ninh thuận
không mưa.
tầm nhìn xa : trên 10km.
gió đông cấp 3-4.
bình thuận đến cà mau
không mưa.
tầm nhìn xa : trên 10km.
gió đông đến đông bắc cấp 4.
cà mau đến kiên giang
không mưa.
tầm nhìn xa : trên 10km.
gió nhẹ.
bắc biển đông
có mưa vài nơi.
tầm nhìn xa : trên 10km.
gió đông nam cấp 3-4.
quần đảo hoàng sa
không mưa.
tầm nhìn xa : trên 10km.
gió đông nam cấp 4.
vùng giữa biển đông
không mưa.
tầm nhìn xa : trên 10km.
gió đông nam cấp 3-4.
quần đảo trường sa
có mưa rào vài nơi.
tầm nhìn xa : trên 10km.
gió đông cấp 4-5.
vùng nam biển đông
có mưa rào vài nơi.
tầm nhìn xa : trên 10km.
gió đông cấp 4-5.
vịnh thái lan
có mưa rào vài nơi.
tầm nhìn xa : trên 10km.
gió nhẹ.