1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB

Tổng Bí thư: Chủ tịch nước Trần Đại Quang mất đi là một tổn thất lớn

- Ngô Đức Hành (giới thiệu)

“Là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khiêm tốn, nỗ lực hoạt động để nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng chí tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ, với nhân dân, tổ quốc”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong điếu văn tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang.


Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Điếu văn
 
Mở đầu lời điếu, Tổng Bí thư nhắc lại, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Đại biểu Quốc hội Trần Đại Quang là nhà lãnh đạo đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân đã vĩnh biệt nhân gian. Đây là một tổn thất lớn với Đảng, Nhà nước, nhân dân và gia quyến của ông.
 
Trong niềm tiếc thương vô hạn, hôm nay, 27/9, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đồng chí, đồng bào, bạn bè và gia quyến tổ chức buổi lễ trọng thể tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng.
 
Tổng Bí thư khái quát, sinh tại một vùng đất giàu truyền thống, lịch sử, văn hóa, yêu nước và cách mạng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trở thành Đảng viên từ tháng 7/1980. Hơn 40 năm học tập, công tác, cuộc đời và hoạt động và công tác của ông gắn liền với lực lượng Công an nhân dân, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
 
Trên cương vị Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, ông đã cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế hóa Nghị quyết đại hội lần thứ 11 của Đảng, cương lĩnh chính trị xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CHXH bổ sung và phát triển năm 2011 để đảm bảo an ninh trật tự, chủ động chỉ đạo nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương có ý nghĩa chiến lược về đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, phát hiện đấu tranh ngăn chặn nhiều âm mưu chống phá của các thế lực thù địch phản động và các loại tội phạm, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.
 
Những cố gắng nỗ lực và kết quả đs đã góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và hoạt động đối ngoại của đất nước.
 
Di quan cố Chủ tịch Trần Đại Quang về quê nhà
 
Từ tháng 4/2016 đến nay, trên cương vị Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, ông đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 12, các nghị quyết của Ban chấp hànhTrung ương, của Quốc hội, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Trưởng ban Cải cách tư pháp Trung ương theo đúng đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp và pháp luật; qua đó đã tích cực đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, xã hội; nâng cao vai trò, vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế.
 
Là một trong những lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng; thương yêu đồng chí đồng bào, thực sự cầu thị, khiêm tốn học hỏi, trân trọng lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp; luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết; được đồng chí đồng bào quý mếm, bạn bè quốc tế trân trọng” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.
 
Người lãnh đạo cao nhất của Đảng cũng nhận định, trong công tác, Chủ tịch nước Trần Đại Quang là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; cương lĩnh, đường lối của Đảng và lợi ích quốc gia, dân tộc; có ý chí chiến đấu cao, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, chế độ XHCN, bảo vệ nhà nước và nhân dân.
 
Trong gia đình, Chủ tịch nước là người chồng, người cha mẫu mực, đức độ và giàu lòng nhân ái.
 
Với 63 tuổi đời, 38 năm tuổi Đảng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Đảng và Nhà nước đã trân trọng trao tặng ông nhiều huân chương cao quý và huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
 
Hôm nay, chúng tôi có mặt tại đây để bày tỏ tiếc thương và tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Vĩnh biệt đồng chí, chúng tôi quyết tâm đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục đi theo con đường cách mạng vẻ vang mà Đảng, Bác Hồ kính yêu, Đảng và Nhà nước ta đã lựa chọn; kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên CNXH” – Tổng Bí thư viết.
 

Trong giờ phút tiếc thương và xúc động, Tổng Bí thư cũng gửi đến gia quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang lời chia buồn sâu sắc trước nỗi đau không gì bù đắp được. Tổng Bí thư yêu cầu mọi người kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Chủ tịch nước trong phút mặc niệm ông. 

GỬI Ý KIẾN