1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB

Không ngừng xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận an ninh nhân dân trên biển - Kỳ 3

- Bảo Đức - Đức Yên - Xuân Qúy - Huy Phúc - Bạt Tuấn

Cảnh sát biển Việt Nam trong thời gian qua đã đóng vai trò to lớn trong nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh biển, làm chỗ dựa vững chắc cho nhân dân làm ăn, sinh sống. Thiếu tướng Trần Văn Nam, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển; Đại Tá Trần Văn Rồng, Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 1. trả lời phỏng vấn VietnamNet.


Đại tá Trần Văn Rỗng
 
Ý thức của ngư dân ngày một nâng cao
 
Đại tá Trần Văn Rồng có thể cho biết quá trình tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, hiện nay nhận thức của bà con ngư dân đã có sự chuyển biến như thế nào?
 
Thực tế cho thấy, ở các xã ven biển, huyện đảo, tình hình kinh tế - xã hội phát triển một số nơi còn chậm, nhận thức của người dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước không đồng đều, việc đi lại gặp nhiều khó khăn; đa số nhân dân mà trực tiếp là ngư dân đánh bắt trên biển bên cạnh mặt tích cực cũng xuất hiện nhiều vấn đề phức tạp, nhất là việc tranh chấp ngư trường, vi phạm vùng biển nước ngoài để đánh bắt hải sản, sử dụng thuốc nổ, hóa chất khai thác hải sản mang tính tận diệt…
 
Bởi vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân và nhân dân trên các xã (huyện) đảo được đơn vị xác định là nội dung quan trọng hàng đầu trong triển khai Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Theo đó, Bộ Tư lệnh Vùng đã bám sát hướng dẫn của cấp trên, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, huyện đảo xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng phù hợp với trình độ nhận thức, đặc điểm địa bàn.
 
Với phương châm “thiết thực, hiệu quả”, lấy tư vấn làm trọng tâm, nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân làm mục đích, đơn vị đã tích cực đổi mới, nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục. Nội dung tuyên truyền tập trung vào Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; Luật Biển Việt Nam; Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ; Hiệp định Hợp tác nghề cá Việt Nam – Trung Quốc; Luật Thủy sản; Luật môi trường; Luật phòng chống tội phạm ma túy; Luật Cảnh sát biển; tuyên truyền cho ngư dân không vi phạm vùng biển của nước ngoài để khai thác hải sản trái phép, không khai báo; tuyên truyền chính sách của Đảng và Nhà nước để khuyến khích, động viên nhân dân ổn định sinh sống trên đảo, tích cực bám ngư trường khai thác; tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn biển, đảo; kịp thời phát hiện, thông tin tình hình trên biển cho Cảnh sát biển và lực lượng chức năng để có biện pháp xử lý…
 
Hình thức tuyên truyền được tiến hành linh hoạt, đa dạng, sinh động, sát thực, hiệu quả như: tuyên truyền trực tiếp qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; phát tờ rơi, tờ gấp, sổ tay pháp luật; băng rôn, khẩu hiệu; cử các các tổ, đội trực tiếp xuống các âu tầu, nhóm tàu để tuyên truyền; phát loa tuyên truyền trên các tàu đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên biển.v.v
 
Và chính sự vào cuộc một cách quyết liệt, đồng bộ trong công tác tuyên truyền của BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã góp phần làm cho nhận thức, ý thức của bà con ngư dân được nâng lên rõ rệt. Tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc của nhân dân và ngư dân ngày càng được nâng cao.
 
BTL Vùng đã góp phần xây dựng ý thức trách nhiệm cho ngư dân đấu tranh với các hiện tượng sai trái, tiêu cực trên biển, đảo như: vi phạm qui định về trật tự, an toàn trên biển; buôn bán hàng cấm; trốn lậu thuế; đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài; đánh bắt hải sản có tính chất tận diệt, dùng hóa chất đánh bắt hải sản làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản và phá hoại môi trường sinh thái biển.
 
Bên cạnh đó, thông qua tuyên truyền đã giúp cho nhân dân các xã (huyện) đảo và ngư dân có nhiều thông tin hữu ích về tình hình biển, đảo hiện nay.

Đưa Luật Cảnh sát biển vào đời sống
 
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển sẽ tiếp tục triển khai hoạt động gì để Luật Cảnh sát biển Việt Nam đi vào đời sống của bà con ngư dân làm ăn sinh sống trên biển, thưa Thiếu tướng Trần Văn Nam?
 
Ngay sau khi Luật Cảnh sát biển Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tham mưu cho Chính phủ, Bộ Quốc phòng ban hành 10 văn bản QPPL và 5 văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Tư lệnh Cảnh sát biển để triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam; tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam cấp Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển làm cơ sở, kinh nghiệm tham mưu Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam phạm vi toàn quốc; biên soạn 4 tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam và chuẩn bị tốt cho công tác tập huấn Luật Cảnh sát biển Việt Nam trên phạm vi toàn quốc trong năm 2020.... Những kết quả đạt được nêu trên đã từng bước đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam vào thực tiễn cuộc sống.
 
Trong thời gian tới, Cảnh sát biển tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cụ thể sau để đưa luật Cảnh sát biển vào thực tiễn đời sống bằng các việc làm cụ thể như sau: 
 
Tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch phối hợp giữa các đơn vị Cảnh sát biển với Ban Tuyên giáo tỉnh các tỉnh thành ven biển để tổ chức các buổi tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cán bộ chủ chốt đại diện cho cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể và các lực lượng vũ trang và bà con nhân dân, chủ tàu thuyền tại địa phương nơi đơn vị đóng quân. 
 
Phát huy những kết quả đạt được của Mô hình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân trong thời gian qua và xác định tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này một cách thường xuyên, liên tục. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị của lực lượng Cảnh sát biển, góp phần xây dựng, củng cố địa phương ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh trên biển. Tăng cường hơn nữa giáo dục về pháp luật đối với ngư dân. Ngư dân chấp hành tốt pháp luật cũng góp phần to lớn để giúp Cảnh sát biển thực hiện tốt nhiệm vụ của mình”. 
 
Tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam trên phạm vi toàn quốc, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về pháp luật bảo vệ biển, đảo trong giai đoạn hiện nay, đây là cách đưa luật Cảnh sát biển đi vào cuộc sống một cách thiết thực và đầy đủ nhất.
 
Tiếp tục tổ chức tập huấn, huấn luyện, sâu rộng Luật Cảnh sát biển Việt Nam tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển đến bà con ngư dân làm ăn, sinh sống trên biển. Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển và nhân dân về pháp luật bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

GỬI Ý KIẾN