1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB

Từ điển tiếng Anh chuyên ngành Hàng hải - Phần cuối

Đôi lúc học tiếng Anh cũng như tiếng Việt, được hiểu rất nhiều nghĩa khác nhau. Chính vì vậy để học tiếng Anh giao tiếp tốt cần phải có nhiều kiến thức hơn nữa..


 
Earnings: tiền kiếm được, tiền lãi.
Ease the helm!: Trả lái từ từ.
Ease!: Trả lái từ từ.
Easy: hãy từ từ.
Easy ahead (astern)!: Tới (lùi) chậm!
Echo: tiếng đôi, tiếng vọng.
Economically: một cách kinh tế (tiết kiệm).
Eddy: xoáy nước, gió lốc.
Edge: lề, rìa, mép.
Edition: lần in ra, lần xuất bản.
Effect: mục đích, ý định, vấn đề.
Effective: hữu hiệu, hiệu quả.
Effectively: có hiệu quả, có hiệu lực.
Effectiveness of the action: hành động có hiệu quả của việc điều động.
Efficient: có hiệu quả, hiệu suất cao.
Efficient deck – hands: thủy thủ trên 19 tuổi đã qua kỳ kiểm tra năng lực.
Egyptian: Ai Cập.
Either: một trong hai, cả hai.
Electrical equipment: thiết bị điện.
Electromechanical: cơ điện, điện cơ học.
Electroventilation: thông gió bằng điện.
Elevator: máy nâng, máy trục.
Elicit: moi, gợi ra.
Elsewhere: ở một nơi nào khác.
Embarkation: xếp hàng lên tàu.
Embody: biểu hiện, kể cả.
Emergency steering system: hệ thống lái sự cố.
Emit: phát, phát ra.
Emphasize: nhấn mạnh, làm nổi bật.
Employ: thuê, làm thuê, sử dụng.
Employment: việc làm, (sự) thuê làm, sự dùng.
En route: trên đường đi (tiếng Pháp).
Enable: làm cho có thể, làm cho có khả năng, cho quyền, cho phép.
Enclose: kèm theo.
Encounter: gặp phải.
End: đầu, đầu cuối, cuối.
Endorsement: kỳ hậu.
Energy: năng lượng.
Enforce: bắt tôn trọng, bắt tuân theo, đem thi hành (luật lệ).
Enforceable: có thể bắt tôn trọng.
Engage: cam kết, hứa hẹn.
Engine: máy, động cơ.
Engine telegraph orders: Khẩu lệnh máy.
Enormously: vô cùng, hết sức.
Ensure: bảo đảm.
Enter into: ký kết, tham dự.
Enter into force: có hiệu lực.
Entertainment: giải trí.
Entirely: hoàn toàn.
Entry: sự ghi vào.
Entry visa: thị thực nhập cảnh.
Enumerate: liệt kê.
Environment: môi trường.
Equal: ngang bằng, bình đẳng.
Equally: ngang bằng, bình đẳng, tương đương.
Equip: trang bị.
Equipment: thiết bị, dụng cụ, trang bị.
Equivalent: tương đương với.
Essence: bản chất, thực chất.
Essential: quan trọng, chính, chủ yếu.
Essentially: chủ yếu, cốt yếu, bản chất.
Essentials: những điều cốt yếu.
Establish: xác định, chính thức hoá, xác lập.
Estimate: ước tính, dự tính.
ETA = expected time of arival: thời gian dự kiến tới.
Even if: thậm chí, ngay cả.
Envenly: bằng phẳng đều, ngang nhau.
Event: trường hợp, sự kiện.
Eventually: đưa đến kết quả là, cuối cùng.
Everything is ready for towing!: Tất cả đã sẵn sàng để lại dắt!
Evidence: bằng chứng, làm bằng chứng.
Examination: sự kiểm tra.
Examine: khám, kiểm tra.
Exceed: vượt quá.
Except: trừ ra, loại ra, phản đối, chống lại.
Except where: trừ khi.
Exception: loại trừ, ngoại lệ.
Excess: sự vượt quá.
Excessive: vượt quá.
Excessively: quá mức, quá thể, quá đáng.
Exchange: tỷ giá hối đoái, ngoại hối.
Exclude: loại trừ.
Excursion: tham quan, du lịch.
Execute: thực hiện, làm thủ tục để cho có giá trị.
Exemption: sự miễn trừ, sự nhiễm.
Exrcise: thực hiện, thi hành, làm sử dụng.
Exercise a lien: sử dụng quyền cầm giữ hàng.
Exist: tồn tại.
Existence: sự tồn tại, sự sống, sự sống còn.
Exonerate: miễn cho, miễn.
Expand: mở rộng, phát triển.
Expect: dự kiến.
Expected life: tuổi thọ dự kiến.
Expeditious: khẩn trương, mau lẹ.
Expenditure: chi phí, phí tổn.
Expense: chi phí, tiền chi tiêu.
Experience: trải qua.
Experienced: có kinh nghiệm, từng trải.
Expertise: ý kiến về mặt chuyên môn thành thạo.
Expiry: sự kết thúc, sự mãn hạn, sự hết hạn.
Explicitly: rõ ràng, dứt khoát.
Explosion: sự nổ.
Explosive: dễ nổ, gây nổ.
Export: xuất khẩu.
Exporter: người xuất khẩu.
Expression: thành ngữ, thuật ngữ.
Extend: gia hạn, kéo dài, bổ sung.
Extension: sự gia hạn, sự kéo dài.
Extinction: sự dập tắt, sự tiêu diệt.
Extra: thêm, phụ.
Extra – weights: những kiện hàng nặng.
Extract: đoạn trích.
Extraneous: bắt nguồn ở ngoài, xa lạ.
Extraordinary: đặc biệt, khác thường
Extra – weights: những kiện hàng nặng.
Extremely: hết sức, cực kỳ.
 
 
Face: đối mặt, đối diện.
Facilitate: làm cho dễ dàng, làm thuận tiện.
Factor: yếu tố, thành phần.
Fail: hỏng, sự cố.
Failure: sự không làm được (việc gì), sự thất bại.
Fairway: luồng, luồng lạch.
Fall: rơi đổ xuống.
False: sai, không đúng.
Faster!: Tăng vòng tua, nhanh hơn!
Fathom: phathom (6 feet), sải, đơn vị đo chiều sâu = 1,82m.
Fault: thiếu sót, sơ suất.
Faulty stowage: xếp hàng không tốt.
Favourable: thuận lợi.
Fear: e ngại, lo sợ.
Feature: đặc điểm, nét đặc biệt.
Fender: quả đệm, đệm va.
Fenders on th starboard (port) side!: cho quả đệm sang phải (trái)!
Figure: hình, hình dáng, sơ đồ.
Financial: (thuộc) tài chính; về tài chính.
Finish with the engine!: nghỉ mát, tắc máy.
Firm offer: sự chào giá cố định.
First mate: đại phó, thuyền phó nhất.
Fishing tool: ngư cụ.
Fit: đặt, lắp đặt, thích hợp.
Fix: ổn định, cố định, ấn định, quy định, phạm vi.
Fixed object: vật cố định.
Fixture note: hợp đồng sơ bộ để xếp hàng.
Flag of convenience: cờ thuận tiện, cờ phương tiện.
Flare: đuốc hiệu, chớp lửa, pháo hiệu.
Flash: chiếu sáng, loé sáng, phát sáng.
Fleer: hạm đội, đội tàu.
Fleet: đội tàu, tàu.
Flight: chuyến bay, cuộc bay.
Floating: nổi, trôi.
Floating beacon: phao tiêu, phù tiêu, hải đăng.
Fluctuation: sự lên xuống, sự thăng trầm.
Fluctuate: lên xuống, hay thay đổi.
Fly: treo, bay.
Focus: tiêu điểm, điểm trọng tâm, hội tụ.
Fog: mù, sương mù dày.
Fog patch: dải sương mù.
Fog signal: âm hiệu sa mù (sương mù).
Following: như sau, sau đây.
Force: ép buộc, đẩy tới.
Force majcure: bất khả kháng.
Forecastle: sàn boong mũi.
Foregoing: những điều đã nói ở trên.
Foreign nationals: những người nước ngoài.
Forfeit: để mất, mất quyền, bị tước.
Form: hình thức, cách thức.
Formation: sự hình thành, sự tạo thành.
Formula: công thức.
Fortuitous: tình cờ, ngẫu nhiên.
Forward: đằng mũi, đằng trước.
Foul: vận đơn bẩn, có ghi chú.
Fraction: phân số, phần nhỏ.
Fragile: dễ vỡ, dễ gãy, dễ hỏng.
Fraternity: phường hội, tình anh em.
Free from: được miễn, không bị.
Free pratique: giấy hoàn thành thủ tục y tế (được phép giao dịch với bờ).
Freeboard: mạn khô.
Freedom: tự do.
Freefloat: ra khỏi chỗ cạn.
Freight: cước, thuỷ cước.
Frequency: tần số.
Frozen fish: cá đông lạnh.
Frustrate: làm hỏng, làm cho vô hiệu quả, làm cho mất tác dụng.
Fuel: nhiên liệu.
Fuel filter: bình lọc nhiên liệu.
Fueling terminals: các cảng tiếp dầu.
Ful and down: lợi dụng hết dung tích và trọng tải.
Fulfill: hoàn thành, thực hiện.
Fulland complete cargo: hàng theo đ1ng hợp đồng quy định.
Full complement: thuyền bộ đầy đủ.
Full set: bộ đầy đủ.
Full speed ahead (astern)!: Tới (lùi) hết máy.
Function: chức năng, nhiệm vụ.
Fundamentelly: về cơ bản.
Funnel: ống khói.
Furnish: cung cấp.
Further: tiếp, tiếp theo. 
 
 
G.R.T = gross register tonnage: trọng tải đăng ký toàn phần.
G/A bond: giấy cam kết đóng góp tổn thất chung.
G/A deposit: giấy ký quỹ đóng góp tổn thất chung.
G/A guarantee: giấy cam đoan đóng góp tổn thất chung.
Gain: sự khuyếch đại, sự tăng thêm, độ lợi.
Gallon: galông (Anh: 4,54lít, Mỹ: 3,78lít).
Galvanize: mạ.
Gang: đội, toán, máng.
Gang foreman: đội trưởng, máng trưởng.
Garlic: tỏi.
Gas: khí, hơi.
General average: tổn thất chung.
General cargo: hàng bách hoá.
Generally speaking: nói chung.
Generalship: tàu chở hàng bách hoá.
Generator: máy đèn, máy phát điện.
Geneva Convention: Công ước Geneva.
Gent: đại lý.
Geographival: thuộc địa lý.
Get both anchors ready!: chuẩn bị, cả hai neo!
Get in: vào, thu về, mang về.
Get in the bow (stern)!: Đưa mũi (lái) vào!
Get stranded: mắc cạn.
Get the starboad (port) anchor ready!: chuẩn bị neo phải (trái)!
Give her a short kich ahead (astern): Dịch tàu lên trước (về sau) một chút!
Give on shore (ashore) the heaving line!: Quăng dây ném lên bờ!
Give out two lines, one from each side!: Quăng hai dây dọc mũi, mỗi mạn một dây.
Give rise to: gây ra, nảy sinh.
Glad: đệm, nắp đệm.
Glass-ware: đồ thuỷ tinh, hàng thủy tinh.
Glue: gắn lại, dán vào, bám chặt lấy, dán bằng keo.
Go astern: chạy lùi.
Go out: đi giao thiệp.
Go slower!: chạy chậm hơn, chạy chậm lại!
Gold: vàng.
Gong: cái cồng, cái chiêng.
Goods: hàng hoá.
GOVT – government: chính phủ.
Graduate: chia độ, tăng dần dần, sắp xếp theo mức độ.
Graduation: sự chia độ, sự tăng dần dần.
Grain: hàng hạt, ngũ cốc.
Grant: cấp, sự cho.
Greaser: thợ châm dầu.
Great circle route: đường hành hải theo cung vòng lớn.
Gross register tonnage:dung tải đăng ký toàn phần.
Gross terms: điều kiện trả chi phí xếp dỡ mà chủ tàu chịu hết.
Gross ton: tấn đăng ký, dung tải đăng ký toàn phần.
Gross weight: trọng lượng cả bì.
Ground: mắc cạn.
Groupage B/L: vận đơn chung.
Guarantee: cam đoan, bảo đảm.
Guidance: sự hướng dẫn, sự chỉ đạo.
Gyroscopic: la bàn điện, la bàn con quay. 
 
 
H.R.S – hour: giờ.
Half ahead (astern)!: Tới (lùi) nữa máy.
Hand: giao, đưa.
Handle: điều khiển, chỉ huy.
Handling: xếp dỡ vận chuyển hàng hoá.
Handsomely: đẹp, tốt đẹp.
Hard a – starboad: Hết lái phải (trái)!
Hardly: hầu như không.
Hardwood: gỗ cứng.
Hatch: nắp hầm hàng, cửa hầm hàng.
Hatchcover: nắp hầm hàng.
Hatchwayman: công nhân bốc máng (làm việc bên miệng hầm).
Haul in (pick up) the slack!: Thu phần chùng!
Have in the port (starboard) anchor chain!: Kéo lỉn phía trái (phải)!
Have short!: kéo lỉn thẳng đứng!
Have the fenders ready!: Chuẩn bị quả đệm!
Haystack: đống cỏ khô.
Head: hướng mũi tàu.
Head – quarters: trụ sở, cơ quan.
Head rope: dọc dây mũi.
Heart: điểm chính, điểm chủ yếu.
Heave: kéo, ném.
Heave away (in) the head rope!: Thu dây dọc mũi!
Heave away the tow rope!: Thu (kéo) dây lại!
Heave up: Kéo.
Heave up (weing) the anchor!: Kéo neo!
Heaving line: dây ném.
Height: chiều cao.
Helm: tay lái, vô lăng.
Helm admidships!: Zero lái!
Helm orders: khẩu lệnh lái.
Helmsman: thuỷ thủ lái, người cầm lái.
Hence: do đó, cho nên.
Hereby: do đó, bằng cách này.
Herewith: kèm theo đây.
Hill – top: đỉnh đồi.
Hire: thuê.
Hire per day: tiền thuê tàu/ngày.
Hire purchase: thuê, mua.
Hogshead: thùng lớn (đựng rượu)
Hoist (haul down) the flag!: Kéo (hạ) cờ!
Hold: hầm hàng, hầm.
Hold on the cable!: Giữ chặt lỉn neo! Cô chặt lỉn!
Hold on: cô lại, khoan kéo.
Hold someone responsible for something: buộc ai chịu trách nhiệm về việc gì.
Hook: móc hàng.
Horizon: chân trời.
Hospitalization: sự đưa vào bệnh việc.
Hostility: chiến sự, hành động.
How does she answer the helm?: Lái có ăn không? Ăn lái thế nào.
How does she head?: Hướng lái thế nào?
How does the chain look?: Hướng lỉn thế nào?
How grows the chain?: Hướng lỉn thế nào?
How is she head?: Hướng lái thế nào?
How is the cable leading?: Hướng lỉn thế nào?
Hull: vỏ tàu, thân tàu.
Human being: con người, người.
Humidity: độ ẩm. 
 
 
Ice:băng giá, băng.
Ice – breaker: tàu phá băng.
Idea: ý định, ý đồ.
Identification: sự nhận dạng, sự nhận ra.
Identification: sự nhận biết, sự nhận ra.
Identity: đặc tính, nét để nhận biết, nét để nhận dạng.
If any: nếu có.
If she kept further South: nếu tàu cừ tiếp tục chạy thêm về phía Nam.
Illumination: độ rọi, sự rọi sáng, sự chiếu sáng.
I’m altering my course to starboad (port): Tôi đang đổi hướng sang phải (trái).
Immediate payment: thanh toán (tiền) đứt đoạn.
Immersion: sự nhúng nước, sự nhấn chìm, sự ngâm nước.
Immigration officer: sỹ quan xuất nhập cảnh (nhập cư).
Immunity: sự miễn trừ, sự được miễn.
Impact: sự đâm va, sự va chạm.
Implication: sự ngụ ý, sự hiểu ngầm.
Implied: hiểu ngầm, ngụ ý.
Impliedly: minh thị, hiểu ngầm.
Imply: ám chỉ, gợi ý.
Import: nhập khẩu.
Important information for the planning of voyages: những thông tin quan trọng để lập kế hoạch chuyến đi.
Importation: sự nhập khẩu.
Importer: người nhập khẩu.
Impose: bắt chịu, áp đặt.
Impossible: không thể.
Improper: không thích hợp, không đúng.
In accordance with: phù hợp với.
In advance: trước.
In all respects: về mọi phương diện.
In ballast: chạy không hàng, chạy ba lát.
In bulk: chở rời, để rời.
In case of: trong trường hợp.
In charge: phụ trách, thường trực, trực.
In charge off: chịu trách nhiệm.
In connection with: liên quan với vấn đề.
In due course: đúng thủ tục, đúng lúc.
In effect: có hiệu lực, có kết quả.
In every way: về mọi phương diện.
In existence: còn tồn tại.
In fact: trong thực tế.
In favour of: ghi tên (tín dụng thư).
In force: có hiệu lực.
In full: đầy đủ.
In lieu of: thay thế vào.
In like manner: theo cách thức tương tự.
In no way: không hề, chẳng bằng cách nào.
In order: nhằm.
In possession of: có quyền sở hữu.
In question: đang nói đến, đang bàn đến.
In regard of: về vấn đề, về phần.
In respect of: về phương diện, về mặt, về đối với.
In sight off: nhìn thấy, trong tầm nhìn.
In such a manner: theo cách thức sao cho.
In the aggregate: tính gộp, tính chung, tính tổng số.
In the event of: trong trường hợp.
In the interest: vì lợi ích, vì.
In writing: bằng văn bản.
Inadequacy: sự không thỏa đáng.
Incentive: sự khuyến khích, sự khích lệ.
Incident to: gắn liền với.
Incline: có khuynh hướng, có ý sẵn sàng.
Include: gồm cả, bao gồm.
Incorporate: sát nhập, hợp nhất, kết hợp chặt chẽ.
Increase: sự tăng.
Increase your speed!: Tăng tốc độ!
Incumbrance: sự phiền toái, sự trở ngại.
Incur: chịu, bị.
Indemnity: đền bù, bồi thường.
Indentification: sự nhận biết, sự nhận ra.
Independently of: không phụ thuộc vào, độc lập với.
Inderectly: gián tiếp.
Indestress: tai nạn, bị tai nạn.
Indeterminate: vô định, không cố định, không rõ.
Indicate: cho biết, biểu thị.
Indicator: công tắc chỉ thị, đèn chỉ báo.
Induce: (điện) cảm, cảm điện.
Inevitable situation: tình huống không thể tránh khỏi.
Inflammable: dễ cháy, dễ bốc lửa.
Inflatable: có thể bơm phồng, có thể thổi phồng, tự thổi.
Inflict: gây ra, bắt phải chịu.
Information: số liệu, thông tin, tài liệu.
Information sheet: bản tin.
Infringe: vi phạm, xâm phạm.
Inherent vice: khuyết tật vốn có, nội tỳ.
Injector: vòi phun.
Injure: làm hại, làm tổn thương.
Injury: thương tật, ốm đau.
Inner road: vũng trong, khu neo bên trong.
Innocent: không có lỗi, vô tội, không có hại.
Innocuous: không có hại, không độc.
Inquiry: sự hỏi, sự điều tra.
Insect: sâu bọ.
Insert: đưa vào, ghi vào.
Insist on: khoăng khăng đòi, cứ nhất định.
Inspect: kiểm tra.
Inst: tháng này.
Installation: máy móc, hệ thống máy móc, bố trí.
Instance: thí dụ, ví dụ trường hợp cá biệt.
Institute cargo clauses: những điều khoản bảo hiểm hàng hoá của hội bảo hiểm Luân Đôn.
Instruct: chỉ thị cho, cho hay.
Instruction: sự hướng dẫn, chỉ thị.
Instrument: công cụ, dụng cụ, thiết bị.
Insufficiency: sự thiếu, không đủ.
Insulation resistance: điện trở cách điện.
Insurable interest: lợi ích bảo hiểm, quyền lợi bảo hiểm.
Insurance: bảo hiểm.
Insure: bảo hiểm, bảo đảm.
Insurer: người bảo hiểm.
Intake: lượng lấy vào, sự lấy vào, sự bốc lên.
Intent: ý định.
Intentionally: cố tình, chủ tâm.
Interest: quyền lợi, lợi ích, lợi tức.
Interested: có liên quan, có quan tâm.
Interfere: can thiệp, xen vào, dính vào.
Intermediate: trung gian, giữa.
International: quốc tế.
International Convention for the Prevention of Pollution from
ships: Công ước (quốc tế) về phòng ngừa ô nhiễm biển (từ tàu).
International Convention on Safety of Life at sea: Công ước (quốc tế) về an toàn sinh mạng trên biển.
International Regulations for preventing collision at sea: quy tắc (quốc tế) tránh va trên biển.
Interruption: sự gián đoạn, sự đứt quãng.
Intersect: cắt ngang, giao nhau, chéo nhau.
Interval of time: khoảng thời gian, khoảng cách thời gian.
Intervene: xen vào, xảy ra ở giữa, can thiệp.
Intricate: rắc rối, phức tạp.
Introduce: giới thiệu.
Invoice: hoá đơn.
Involve: liên quan, dích líu.
Irrevocable: không thể hủy bỏ được, không thể huỷ ngang.
Is it clear astern?: Chân vịt có vướng dây không?
Is she good at steering!: Lái có ăn không? An lái thế nào?
Isthehelm hard over?: Đã hết lái chưa.
Issue: cấp, phát.
Issuing bank: ngân hàng phát hành.
 
 
Jam: mứt.
Jettison: ném hàng xuống biển.
Jetty: cầu tàu, đê chắn sóng.
Jewel: đồ châu báu, đồ kim hoàn.
Join: trở về, trả lại.
Joint: mối hàn, mối nối, mối ghép.
Journal: cổ trục, ngõng trục.
Journey: hành trình, chặng đường đi.
Judg: cách nhìn, sự đánh giá, óc phán đoán.
Junior deck officer: sĩ quan boong cấp dưới.
Justify: chứng minh là đúng.
Jute: đay, bao đay. 
 
 
Keel:sống đáy tàu, ki tàu.
Keep: cứ để cho, giữ, tiếp tục.
Keep away before the sea!: hướng mũi tàu đối sóng, giữ cho tàu gối sóng!
Keep clear of: tránh xa.
Keep it slack!: để nó tự xông.
Keg: thùng tonnô nhỏ.
Kind: tính chất, bản tính.
Kindly: làm ơn, đề nghị.
Knot: nút, nơ, hải lý/giờ (tốc độ tàu).
Knowingly: cố ý, cố tình.
Knowledge: kiến thức, sự hiểu biết. 
 
 
Lack: sự thiếu.
Land: hạ cánh.
Land – mark: mục tiêu bờ, dấu hiệu trên bờ.
Landfall: đất liền (được trông thấy từ con tàu ở ngoài khơi).
Landing: sự ghé vào bờ, sự cặp mạn.
Large parcel of cargo: lô hàng lớn.
Latitude: vĩ độ.
Latent defect: khuyết tật kín, ẩn tỳ.
Latest edition: lần xuất bản mới nhất (gần đây nhất).
Launch: hạ, phóng.
Law: luật, luật pháp.
Lay down: đề ra, thừa nhận, tuyên bố.
Lay off: kẻ, đặt.
Lay up: ngừng kinh doanh.
Layday: ngày tàu phải có mặt, ngày làm hàng.
Laytime: thời hạn làm hàng.
Laytime “Averages”: thời hạn xếp dỡ bù trừ.
Lead to: dẫn đến.
Leading mark: dấu hiệu chập, chập tiêu.
Leakage: sự rò rỉ, sự rò chảy.
Leave: để, để lại, dời đi.
Leave out: bỏ quên, bỏ qua.
Leave the red buoy on the starboad (port)side!: Để phao dò sang phải (trái)!
Legal: hợp pháp, luật định.
Legal committee: tiểu ban pháp lý.
Legally: về mặt pháp lý, hợp pháp.
Length: chiều dài.
Let: cho thuê.
Let go (cast off)!: bỏ dây, thả dây!
Let go (drop) 
the starboard (port) anchor!: Thả neo phải (trái)!
Let go the spring rope (the head, stern rope)!: Bỏ dây ché (dọc mũi, dọc lái)!
Liability: nghĩa vụ pháp lý, trách nhiệm pháp lý.
Liable for: chịu trách nhiệm, đối với.
Liable to: có khả năng bị, có khả năng xảy ra.
License: giấy chứng nhận.
Lie: nằm, được coi là hợp lý.
Lien: quyền cầm giữ.
Life – boat: xuồng cứu sinh.
Liferaft: bè cứu sinh.
Lighten: tăng bo, làm nhẹ.
Lighter: sà lan.
Lighter aboard ship: tàu chở sà lan.
Lighter age: tăng bo, lỏng hàng.
Ligislation: pháp luật, pháp chế.
Likelihood: chắc chắn, sự có thể đúng, sự có thể thật.
Likely: có thể, chắc, chắc đúng.
Line: lót, nhồi, nhét.
Line runner: thợ bắt dây.
Lineboat: xuồng bắt dây.
Linen: vải lanh, vải bằng lanh.
Liner: tàu chợ.
Liquid: chất lỏng.
Liquid cargo: hàng lỏng.
Liquid side: phía chất lỏng, mặt chất lỏng.
Liquidate: thanh toán, thanh toán nợ.
List: độ nghiêng, nghiệng.
List of provisions and stores: tờ khai lương thực, thực phẩm và đồ dự trữ.
Little bit a-starboad (port)!: Sang phải (trái) một chút.
Load: xếp hàng (xuống tàu).
Loading berth: địa điểm xếp hàng.
Loadline: đường mòn nước chở hàng vòng dấu chuyên chở.
Loan purchase: vay mua.
Local B/L: vận đơn từng chặng.
Local navigation earning: phòng tránh hàng hải địa phương.
Locality: vùng, nơi, chỗ, địa phương, vị trí.
Locate: phát hiện vị trí, xác định đúng chỗ.
Location: vị trí, sự định vị.
Lock-out: bế xưởng.
Lodge: gởi, đưa, trao, đệ đơn kiện.
Log book: nhật ký tàu.
Longitude: kinh độ.
Look-out: cảnh giới.
Loop aerial: (radio)anten khung.
Lorry: xe chở hàng.
Lose: mất.Loss: mất mát, tổn thất.
Loss of hire: mất tiền thuê tàu.
Lost overboad: rớt xuống biển.
Loud hailer: loa.
Lower (heave up) the ladder!: Hạ (kéo) thang!
Lubberline: đường tim (chỉ hướng mũi tàu) vạch lấy hướng trên la bàn.
Lube oil: dầu nhờn.
Lubricating oil: dầu bôi trơn, dầu nhờn.
Lump sum freight: cước khoán, cước bao.
m.t = motor tanker: tàu dầu. 
 
 
Machine: gia công.
Magistrate: quan toà.
Magnetic compass: la bàn từ.
Magnetism: từ tính, từ trường.
Main: chính, chính yếu.
Maintain: duy trì, giữ.
Maintenance: sự bảo quản, sự bảo vệ.
Major advantage: ưu điểm chủ yếu.
Majority: đa số, nhiều.
Make all fast!: Buộc thật chặt!
Make fast (secure) the chain!: Buộc lỉn neo! Cô chặt lỉn!
Make fast (secure) the tow rope (tow line)!: cô chặt dây lai!
Make fast!: Buộc chặt!
Make good: đền, bù đắp lại, gỡ lại.
Make headway: chạy, tiến, có trớn.
Make out: đặt, lập, phân biệt, nhìn thấy, nhận ra.
Make up: cấu thành, làm thành.
Man: kiện toàn biên chế, bố trí người (thuyền viên).
Management: sự quản lý, sự trông nom.
Manager: giám đốc, người quản lý.
Manifest: lược khai hàng hoá.
Manifestly: rõ ràng, hiển nhiên.
Manner: cách thức, phương thức.
Manoueuvring ability: khả năng điều động.
Marginally: sát giới hạn, ở lề, ở mép, bề ngoài.
Marine insurance: bảo hiểm hàng hải.
Marine radio communication: thông tin liên lạc vô tuyến hàng hải.
Mariner: thuỷ thủ.
Maritime: hàng hải.
Maritime: thuộc ngành hàng hải, (thuộc) biển.
Maritime Environment protection Committee: tiểu ban bảo vệ môi trường biển.
Maritime Safety committee: tiểu ban an toàn hàng hải.
Mark: ký mã hiệu.
Market: thị trường.
Marking: ký mã hiệu.
Marshy land: đầm lầy.
Mast: cột cần cẩu, cột buồm.
Master: thuyền trưởng.
Materials: vật liệu.
Mate’s receipt: biên lai thuyền phó.
Matter: việc, chuyện, vấn đề.
Maximum: tối đa.
Maximum profit: lãi suất tối đa.
Mean: nghĩa là, có ý.
Means: biện pháp, cách.
Meanwhile: trong lúc ấy, trong khi chờ đợi.
Measure: số đo, đơn vị đo lường.
Measurement of time: số đo thời gian.
Medical: y học.
Medical: Y tế.
Medical officer: sỹ quan y tế.
Mediterranean: Địa Trung Hải.
Medium Frequency Finding: máy vô tuyến tầm phương tần số trung bình.
Meet: đáp ứng.
Meet (check) the helm: cố định mũi tàu, không lái đảo!
Meet end – on: đi đối hướng, chạy đối hướng, gặp nhau đối hướng, đối đầu nhau.
Meet her!: Cố định mũi tàu, không lái đảo!
Mention: nêu ra, đưa ra.
Mercator chart: Mercator.
Merchant: thương nhân, nhà buôn.
Merchant chipping Act: đạo luật thương thuyền.
Merchant vessel: tàu buôn.
Message: điện, bức điện, thư tín.
Metal: sự tự bốc cháy.
Meteo: khí tượng, trạm khí tượng.
Meteo = meteorology: trạm khí tượng.
Meteorological and ice condition: điều kiện khí tượng và băng giá.
Method: phương thức, phương pháp.
Metric ton: tấn mét hệ.
Midship: Zero lái, thẳng lái.
Military exercice areas: khu vực tập trận.
Military: quân sự, quân đội (thuộc) quân sự.
Min = minute: phút.
Mind: chú ý, cẩn thận.
Mind the helm!: chú ý lái!
Mine warning: thông báo phòng tránh thủy lôi.
Minimum: tối thiểu.
Miscellaneous: linh tinh, tạp.
Mist: sương mù mỏng.
Mistate: nói sai, ghi sai.
Misunderstanding: sự hiểu sai, hiểu nhầm.
Mixed: hỗn hợp.
Moderate: vừa phải, trung bình.
Modern: hiện đại, tối tân.
Modification: sự sửa đổi, sự thay đổi.
Moisture: hơi ẩm, nước ẩm đọng lại, nước ẩm rịn ra.
Moment: lúc, thời điểm.
Monetary: (thuộc) tiền tệ.
Mongolian: Mông cổ.
Monopoly: sự độc quyền.
Moor: buộc dây.
More starboad: sang phải (trái) nửa!
Morse Code: mã Morse, Luật Morse.
Motor-car tyre: Lốp ôtô.
Motor-laubch: xuồng máy.
Move: dẫn (tàu) đi.
Movement: sự chuyển dịch, hoạt động điều động.
Mud bank: bãi bùn.
Mutual: lẫn nhau, qua lại, chung.
Mutually: lẫn nhau, qua lại. 
 
 
Name: chỉ định, chỉ tên.
Named destination: địa điểm đến quy định.
Nationality: quốc tịch.
Nature: bản chất, bản tính.
Nauseous: tanh tưởi, làm nôn mửa, tởm, gớm.
Nautical almanac: lịch thiên văn.
Nautical mile: hải lý.
Navigating offcer: sĩ quan hàng hải.
Navigation: hàng hải, hành hải.
Navigational aids: hàng.
Navigational warnings: thông báo phòng tránh.
Navigator: hải viên, người lái tàu.
Necessaries: những thứ cần dùng (cần thiết).
Necessity: sự cần thiết.
Needle: kim, cái kim.
Neglect: sự cẩu thả, sự xao lãng.
Negotiable: có thể lưu thông, có thể giao dịch.
Neither … nor …: không … mà cũng không …
Net freight: cước tịnh.
Net terms: điều kiện trả chi phí xếp dỡ theo thoả thuận cụ thể.
Net weight: trọng lượng không kể bìa.
Network: mạng lưới, hệ thống.
No doubt: chắc chắn, không còn nghi ngờ gì nữa
Nominal value: giá trị tiêu chuẩn ban đầu
Nomintate: chỉ định, giới thiệu
Non-return valve: van một chiều
Nonation: ký hiệu, chú giải
Non-liability: sự không chịu trách nhiệm
Non-nationals: người nước ngoài
Non-profit-making: không sinh lợi
Non-returnable: không hoàn lại, không trả lại
Nor: cũng không, và .. không
Normal: thông thường, bình thường
Normally: bình thường, thông thường
North China sea Pilot book: cuốn Hoa tiêu Bắc Hải
Northern hemisphere: Bắc bán cầu
Notary office: phòng công chứng
Notary public: công chứng viên
Notation: ký hiệu, khái niệm
Note: lưu ý, chú ý
Nothing to starboard (port)!: không sang phải (trái)!
Notice of readiness: thông báo sẵn sàng
Notice of tender: thông báo sửa chữa tàu
Notify: thông báo
Notwithstanding: mặc dù, bất kể
Number: số, số hiệu
Numerous: nhiều, đông đảo
Nylon: dây nilong 
 
 
O.P.T: Ocean Fishing Trawler:tàu đánh cá viễn dương
Obey: tuân thủ, tuân theo
Object: mục tiêu, vật
Obligation: nghĩa vụ
Obliged: cảm ơn, biết ơn
Observe: tuân theo, tôn trọng, chú ý giữ
Obsolete: cũ, đã lỗi thời
Obtain: tìm, kiếm, mua
Obvius: rõ ràng, hiển nhiên
Obviously: rõ ràng, hiển nhiên
Occur: xảy ra
Occurrence: sự cố, việc xảy ra
Ocean: đại dương
Odour: mùi
Of necessity: tất yếu, tất nhiên
Offer: đưa ra, đề nghị
Off-hire: ngừng thuê, không trả tiền thuê tàu
Offcially: chính thức
Oil record book: sổ nhật ký dầu
Omit: bỏ sót, quyên
Omnibus: nhiều mục đích, bao trùm, tập hợp
Omnibus B/L: vận đơn chung
On account of: do, vì
On behalf: thay mặt cho
On condition that: với điều kiện là
On demand: theo yêu cầu, khi yêu cầu
On demurrage: quá thời hạn xếp dỡ, bắt đầu
On the high sea: hải phận quốc tế, vùng biển chung
On the North atlantic run: hành trình Bắc Đại Tây Dương
On the one hand: về một mặt, về mặt này
On the other: mặt khác
Open B/L: vận đơn để ngỏ (chưa gji rõ tên hàng và cảng đích)
Operate: hoạt động, khai thác
Operating cost: chi phí khai thác
Operation: sự giải phẫu
Operational: khai thác, kinh doanh
Opportunity: cơ hội, thời cơ, tính chất đúng lúc
Oppose: đổi lại, trái lại
Option: sự chọn lựa, quyền lựa chọn
Orange: cam, quả cam
Order: khẩu lệnh, lệnh
Order B/L: vận đơn theo lệnh
Order for provisions: đặt mua thực phẩm
Ordinarily: bình thường
Ordinarily seaman: thủy thủ thường
Organization: tổ chức, cơ cấu tổ chức
Origin: xuất xứ, nguồn gốc
Originate: hình thành, phát sinh
Out of sight: ngoài tầm nhìn, vượt tầm nhìn
Outbreak: sự bùng nổ, sự bộc phát
Outline: hình dáng, nét đại cương, nét ngoài, đường nét
Outside: ngoài, ở ngoài
Over-all: toàn bộ, toàn thể
Overal command: chỉ huy toàn bộ
Overfall: chỗ nước xoáy (do hai dòng biển gặp nhau)
Overhead charges: quản lý phí
Overladen: chất quá nặng, quá tải
Overtake: vượt, vượt qua
Owe: có được, nhờ ở, nợ, hàm ơn
Own: sở hữu, làm chủ
Ownership: quyền sở hữu 

 
P and I club: hội bảo hiểm P và I
Package: kiện hàng, bao gói
Paint: sơn
Panel: pa nen, bảng
Para = paragraph: đoạn
Parallel: tương đương với, giống với
Parity: sự tương tự, ngang giá
Parricular average: tổn thất riêng
Partial loss: tổn thất bộ phận
Partially: phần thì, bộ phận, cục bộ
Particular: đặc biệt, cá biệt, riêng biệt
Particular average: tổn thất riêng
Particular forms: bảng ghi các thông số và đặc tính kỹ thuật của tàu
Party: bên, phía
Pass: chuyển qua, truyền, trao, đưa
Pass-port: hộ chiếu
Pass (give) the tow line (the heaving line) to the tugboad!: quăng dây lai (dây ném) sang tàu lai!
Passage: đoạn đường, quãng đường
Passenger: hành khách
Patient: bệnh nhân
Pay: trả tiền
Pay away: thả chùng, xông
Pay away some more chain!: xông thêm lỉn!
Pay out (veer out, slack away) the towing hawser (tow-line)!: xông dây lại!
Payable: có thể trả, phải trả
Payment: sự trả tiền, sự thanh toán
Pending: trong lúc
Percent: phần trăm 
Perform: hoàn thành, thực hiện, làm, thi hành
Performance: sự thực hiện, sự thi hành
Perhaps: có lẽ
Perils of the seas: hiểm họa biển cả
Period of shipment: thời hạn xếp hàng xuống tàu
Periodical survey: giám định định kỳ
Perlite iron: sắt peclit
Permanent: thường xuyên, cố định
Permit: giấy phép
Personal: cá nhân, riêng, bản thân
Personally: đích thân, bản thân
Personal effects: hàng tư nhân / vật dùng riêng (đồ đạc, đồ dùng, quần áo)
Personnel: toàn thể sĩ quan thuyền viên trên tàu
Pertain to: nói đến, có liên quan đến
Petroleum: dầu lửa
Petty officer: hạ sĩ quan
Physically:về tư nhiên, về vật chất
Picture: biểu mẫu tính toán, đồ thị
Pier: cầu tàu, bến
Pilotage: dẫn dắt tàu, dẫn đường
Pirate: cướp biển
Piston ring: sécmăng
Piston rod: cần đẩy piston
Pitching, rolling and labouring: tròng trành lắc ngang, lắc dọc
Place: để, đặt
Plain: dễ hiểu, đơn giản, rõ ràng
Plan: cách tiến hành, cách làm
Plane: mặt, mặt bằng, mặt phẳng
Platform: sàn, bệ
Play a leading part: đóng một vai trò chủ đạo
Plot: đánh dấu trên hải đồ
Plus: cộng, cộng với
Plywood: gỗ, ván
Point: thời điểm, điểm
Policy: đơn bảo hiểm, hợp đồng, bảo hiểm
Polish Ocean Lines: công ty hàng hải viễn dương Ba Lan
Pollution: sự ô nhiễm
Poop: phần đuôi tàu
Popular: có tính chất đại chúng, phổ biến
Port authorities: cảng vụ, chính quyền cảng
Position: vị trí, thế, luận điểm, địa vị
Posn = position: vị trí
Posses: sở hữu, có
Possessory: (thuộc) quyền sở hữu, chiếm hữu
Possibility: khả năng
Possible: có thể, có lẽ
Postpone: hoãn lại
Powder: bột, thuốc bột
Power driven vessel: tàu gắn máy
Powerful transmitters and receivers: các máy thu phát công suất lớn
Practicable: thực hiện được, làm được, thực hành được
Precaution: sự phòng ngừa, sự đề phòng, sự làm trước
Precious stone: đá quý
Precisely: chính xác
Preference: sự thích hơn, sự ưa hơn, quyền ưu tiên
Premium: phí bảo hiểm (Hulls)
Premium for "overtimes": tiền thưởng ngoài giờ
Prescribe: ra lệnh, bắt phải được vì quyền thời hiệu
Present: trình, đưa ra
Preservation: sự bảo quản, sự giữ gìn
Preserve: bảo quản, bảo tồn, giữ
Press: ấn, ép, nén
Pressure: áp suất
Presume: cho là. coi như là, đoán chừng
Presumed total loss: tổn thất toàn bộ giả định (đoán chừng)
Prevailing: bao trùm, lan khắp, thường xảy ra nhiều
Prevention: sự phòng ngừa, sự phòng tránh
Previously: trước đây, trước
Price: giá, giá thành
Primarily: chủ yếu, trước hết, đầu tiên
Principal: chính, chủ yếu
Principally: chủ yếu, phần lớn
Principle: nguyên tắc
Print: in, ấn loát
Prior to: trước, trước khi
Private: riêng
Pro rata: theo tỷ lệ (từ la tinh)
Probability: khả năng xảy ra, xác suất
Probable: có khả năng xảy ra, có lẽ đúng, có lẽ thật
Problem: vấn đề, bài toán
Procedure: thủ tục
Proceed: tiếp tục
Proceed: chạy, tiến
Procurable: có thể đạt được, có thể kiếm được
Procure: kiếm, lo liệu
Procure: thuê, tìm thuê
Produce: đưa ra, trình
Produce: đem lại, sản sinh
Product: sản phẩm, sản xuất
Product analysis: phân tích sản xuất
Production: sự đưa ra, sự trình bày
Profit: lợi nhuận, tiền lãi
Profitable: có lãi
Promise: cam kết, hứa hẹn, hứa
Promotion: sự quảng cáo
Prompt: ngay, ngay tức thì, tức thời, nhanh chóng
Prompt: sớm, nhanh, ngay
Promptly: ngay, nhanh chóng
Proof: bằng chứng
Propeller: chân vịt
Proper: đúng, thích hợp
Properly: tài sản
Properly: đúng, thích hợp
Property: tài sản, của cải, đặc tính, tính chất
Proportion: phần, tỷ lệ, sự cận xứng
Propose: dự định, trù định, đề nghị
Prosecution: sự tiến hành, sự tiếp tục
Propective: (thuộc) tương lai, sẽ tới
Protect: bảo vệ, bảo hộ, che chở
Protection: điều kiện, sự bảo vệ
Prove: chứng tỏ, tỏ ra chứng minh
Provide: quy định, cung cấp, chuẩn bị đầy đủ, lo liệu cho
Provided: miễn rằng, miễn là
Provision: cung cấp, chuẩn bị đầy đủ
Provision: điều khoản
Provision: sự cung cấp, sự chuẩn bị đầy đủ, sự dự phòng
Provisions: lương thực, thực phẩm
Proximity: trạng thái gần, sự ở gần
Prudence: sự thận trọng, sự cẩn thận
Public sale: bán đấu giá
Publication: ấn phẩm, sách báo xuất bản, sự xuất bản
Publish: công bố, xuất bản
Pull off: kéo đi, lôi đi, tuột khỏi
Pump: bơm
Pumpman: thợ bơm
Purchase: sự mua
Purchaser: người mua
Purport: có ý, dường như có ý
Purpose: mục đích, ý định
Purser: thủ quỹ, quản thị trưởng
Pursuant to: theo, theo đúng 
 
 
Quadrant:góc phần tư, cung phần tư
Qualify: hạn chế, dè dặt, làm nhẹ bớt, định phẩm chất, định tính chất
Quality: chất lượng
Quantity: số lượng
Quarantine: kiểm dịch
Quay: cầu tàu
Queen's enimes: sự thù địch của Nữ hoàng
Quotation: báo giá, báo tỷ giá
Quote: tính giá, báo giá 
 
 
R.p.m = revolution per minute: vòng/phút
R.S = refrigerating ship: tàu đông lạnh
Race: dòng triều chảy xiết
Radar: ra đa
Radio-telephone: vô tuyến điện thoại
Radio direction and range finder: máy vô tuyến tầm phương
Radiotelegraphy: vô tuyến điện báo
Radiowave: sóng vô tuyến điện
Raft: bè
Rail: lan can tàu
Rail: thanh ray, đường ray, và ngang
Raise: tăng thu
Raisin: nho khô
Rang scale: thanh tầm xa
Range: phạm vi, vùng, dẫy hàng
Range: tầm xa, tầm truyền đạt, vùng
Rapid: nhanh chóng
Rate: thuế, thuế suất
Rate: mức, giá
Rate: tốc độ, mức giá, tỉ lệ
Rather than: hơn là
Rating: cấp bậc chuyên môn thấp nhất, chức danh thấp nhất
Re: về, trả lời về vụ
Reach: tiến tới, đến
Realize: nhận thức rõ, thấy rõ, hiểu rõ
Really: thực tế, thực tiễn
Rear: phía sau, đường sau
Reason: lý do
Reasonable: hợp lý, phải chăng, có lý
Receipt: biên lai, giấy biên nhận
Receive: nhận
Reception: sự tiếp nhận, sự nhận hàng hóa
Reception of a signal returned: sự nhận tín hiệu phản hồi
Reciept: biên lai, giấy chứng nhận
Recognise: công nhận
Recommend: giới thiệu, phó thác, khuyên
Record: ghi, ghi nhận
Recover: được bù lại, đòi, lấy lại, giành lại, đòi thu lại
Recoverable: được bảo hiểm
Reduce: giảm, làm giảm
Reduction: sự giảm
Reefer: tàu chở hàng đông lạnh
Refer to: có liên quan, nói đến
Reference: điều dẫn chiếu, sự tham khảo
Reflection: sự phản xạ, sự dội lại
Refloating: trục vớt lên, làm nổi lên
Refrigareted cargo: hàng đông lạnh
Refrigerating: làm lạnh
Refure: nơi ẩn náu, nơi trú ẩn, nơi lánh nạn
Refusal: sự từ chối
Refuse: từ chối
Regard: coi như, xem như, có liên quan tới
Regard: lời hỏi thăm, lời chào (ở cuối điện)
Regarding: liên quan tới, về
Register: đăng ký
Registration: sự đăng ký, sự vào số
Regret: tiếc, lấy làm tiếc
Regular: thường xuyên, đều đặn, không thay đổi, đúng giờ giấc 
Regulate: điều chỉnh, điều tiết, quy định, điều hóa
Regulation: quy tắc, nội quy
Relate to: có liên quan đến, có liên hệ đến
Relation: mối quan hệ, sự tương quan
Relatively: tương đối, khá
Release: phát hành, trao
Release: miễn, giải thoát
Relevant: thích hợp, xác đáng
Relieve: làm nhẹ bớt, giảm bớt
Relieve: đổi ca trực
Relieve (someone) of: làm nhẹ bớt, giảm gánh nặng cho ai
Relieving helmsman: thủy thủ lái nhận ca
Relight: thắp sáng lại, lại được thắp sáng
Reliquish: bỏ, từ bỏ, buông, thả
Remain: còn lại, vẫn
Remainder: số còn lại
Remark: ghi chú
Remove: di chuyển, dịch chuyển
Remuneration: tiền thưởng, tiền công
Render: làm, làm cho
Repair: sửa chữa
Repatriation: sự hồi hương, sự trở về nước
Respresent: tương ứng với, tiêu biểu cho
Respresentative: người đại diện, tiêu biểu
Request: yêu cầu
Request: lời yêu cầu, lời thỉnh cầu, lời đề nghị
Require: yêu cầu, đòi hỏi
Requirement: sự đòi hỏi, điều kiện cần thiết, yêu cầu
Resale: sự bán lại
Reserve: dành, dành cho
Reserve space: lưu khoang tàu
Resource: tài nguyên, tiềm lực kinh tế
Respectively: tương ứng, riêng từng người
Response: sự phản ứng lại, sự đáp lại
Responsibility: trách nhiệm
Responsible: do bởi, do mà ra
Responsible (for): chịu trách nhiệm (về)
Rest on: đè lên, đặt lên
Restow: xếp lại
Restricted visibility: tầm nhìn xa hạn chế
Restriction: sự giới hạn, sự hạn chế
Result: nảy sinh, phát sinh
Result: kết quả, đáp số
Result from: do bởi, do mà ra
Retain: vẫn có, vẫn duy trì, vẫn giữ
Return: hoàn trả, trả lại
Return: sự trao đổi, sự đền bù
Revenue: thu nhập
Reserve: ngược lại, đảo, trái lại
Reversible: tính gộp, có thể thuận nghịch được
Reversible laytime: thời hạn xếp dỡ tính gộp
Revesible: tính gộp, có thể thuận nghịch được
Revise: sửa đổi, sửa, xét lại, duyệt lại
Revocable: có thể hủy bỏ, có thể hủy ngang
Revolution: vòng quay
Rice: gạo
Right: quyền hạn
Rigid: cứng, cứng rắn, kiểu cứng
Ring: vòng găng
Riot: cuộc nổi loạn, sự tụ tập phá rối
Rip: chỗ nước xoáy (do nước triều lên và nước triều xuống gặp nhau) 
Risk: nguy cơ, sự rủi ro, sự nguy hiểm
Risk of collision: nguy cơ va chạm
River: sông
Ro-Ro: tàu Ro-Ro (xếp dỡ theo phương nằm ngang)
Roadstead: vũng ngoài, khu neo ngoài khơi
Roadstead: những số liệu (tài liệu, dữ kiện)
Robbery: cướp
Rocket: pháo báo nguy, pháo súng
Rocky: nhiều đá, có đá
Roller-bearing: ổ đỡ trục lăn, bạc lót ổ dỡ, ổ bi
Roller-bearings: ổ bi, ổ đỡ trục lăn, bạc lót ổ đỡ
Rose: hoa la bàn, hình mặt đĩa la bàn
Rotation: sự quay vòng, sự quay, sự luân phiên
Rough sea: biển động
Round voyage: chuyến vòng tròn, chuyến khép kín
Roundabout: quanh co, theo đường vòng
Route: tuyến đường, đường đi
Rubber freon resistant: kháng trở Freon cao su
Rudder: bánh lái
Rule: quy tắc
Rule of the Road: luật giao thông đường biển
Run: chuyến đi, sự chạy
Run out: thả ra, kéo thẳng ra
Run out the head (bow) rope (stern rope)!: xông dây dọc mũi (lái)! 
Running sown clause: điều khoản đâm va
Running hours: giờ liên tục
Rye: lúa mạch đen 
 
 
S.G. policy:đơn bảo hiểm tàu và hàng hóa
S.W = South West: Tây Nam
Sack: bao tải (bao đay)
Sack: báo, túi
Sacrifice: sự hy sinh
Safe: an toàn, chắc chắn
Safe distance: khoảng cách an toàn
Safe speed: tốc độ an toàn
Safely: một cách an toàn
Safety: sự an toàn
Safety equipment: thiết bị an toàn
Sail: chạy tàu
Sail in ballast: chạy không hàng, chạy rỗng, chạy ba lát
Sale: sự bán
Salvage: cứu hộ
Salvor: người cứu hộ
Sample: mẫu, mẫu vật
Sand-dune: đụn cát, cồn cát
Satisfaction: sự thỏa mãn, sự vừa lòng, sự toại ý
Save: cứu
Save: tiết kiệm, giành được
Say: viết bằng chữ, đọc là, nói
Seacoast wreck lightbuoy: phao đèn đánh dấu tàu đắm ở ven biển
Scald: chỗ bỏng, vết bỏng
Scale: tỉ lệ xích, số tỉ lệ
Scanner: bộ quét, bộ phân hình
Schedule: lập lịch trình tàu chạy, biểu đồ vận hành
Schedule: thời hạn, biểu thời gian
Scope: mức độ, phạm vi, tầm xa, ý định
Sea-mark: mục tiêu biển, dấu hiệu trên biển
Sea miles per second: hải lý / giây
Sea protest: kháng nghị (kháng cáo) hàng hải
Seahed: đáy biển
Seacoastwreck: phao đèn đánh dấu tàu đắm ở ven biển
Seafarer: người đi biển, thủy thủ
Seapilot: hoa tiêu biển
Search: tìm kiếm, quan sát
Seasonal zones: những vùng thời tiết khí hậu khác nhau
Seaward: hướng biển
Seaworthiness: sự an toàn đi biển (đủ điều kiện đi biển)
Seaworthiness: tình trạng (khả năng) có thể đi biển được
Seaworthy: có thể đi biển, an toàn đi biển
Second-hand case: kiện cũ
Secretary: thư ký
Secs = seconds: giây
Section: phần, đoạn, phần cắt ra
Section: đoạn, tiết (một quyển sách)
Secure: bảo quản, đạt được
Secure: an toàn, bảo đảm, chắc chắn
Securely: một cách chắc chắn
Security: sự bảo đảm, vật bảo đảm, giấy thông hành
Seek: tìm kiếm, theo đuổi
Seem: có vẻ như, giống như là
Selective: có lựa chọn, có chọn lọc
Self-contained air support system: hệ thống hỗ trợ không khí chứa sẵn trong xuồng
Self-preservation: bản năng tự bảo toàn
Self-righting: tự trở về vị trí cân bằng không bị lật
Seller: người bán
Semaphore: truyền tín hiệu bằng ờ tay xémapho
Send on shore the bow (stern) spring!: đưa dây chéo mũi (lái) lên bờ
Senior deck officer: sĩ quan boong cấp nhất
Sensitivity: độ nhạy, tính nhạy
Separate: riêng rẽ, riêng biệt
Separate transactions: những giao dịch riêng biệt
Separately: riêng lẻ, tách rời
Separation: sự phân ly, sự chia rẽ, sự phân ra
Series: loạt, dãy
Serious: nghiêm trọng
Servant: người làm thuêService: dịch vụ, sự phục vụ
Session: kỳ họp, phiên họp
Set: bộ, chiều hướng, khuynh hướng
Set in order: lắp đặt đúng vị trí
Set-off: bù trừ
Settle: thanh toán, giải quyết
Sextant: sếc tăng máy 1/6
Shaft: trục cơ
Shall I put the spring on this bitt?: tôi mắc dây chéo vào cọc bích này được không?
Shallow: nông, cạn, chỗ nông, làm cạn đi
Shape: hình thể, hình dáng, dạng
Sheepskin: da cừu
Sheer: đảo, lắc, đung đưa
Shift: chuyển, dịch chuyển
Shift the helm to starboard (port)!: chuyển lái sang phải (trái)!
Shifting: xê dịch, dịch chuyển
Ship: xếp lên tàu
Ship-utilisation: việc sử dụng tàu
Ship (unship) the fenders!: đặt (bỏ) quả đệm!
Ship owner: chủ tàu
Ship to ship: giữa tàu với tàu
Ship to shore: giữa tàu với bờ
Shipboard: trên tàu
Shipboard radio installation: máy móc vô tuyến trang bị trên tàu
Shipbroker: người môi giới tàu
Shipchandler: cung ứng tàu biển
Shipment: xếp hàng xuống tàu, hàng hóa trên tàu
Shipment: lô hàng, hàng hóa trên tàu, sự xếp hàng
Shipowner: chủ tàu
Shipper: người gởi hàng
Shipping document: chứng từ vận tải
Shipping very heavy water fore and aft: nước tràn vào mũi và lái
Shipping very heavy water fore and aft: tròng trành lắc ngang lắc dọc nước tràn vào mũi và lái
Ship's personal: thuyền viên, nhân sự của tàu
Ship's side: mạn tàu
Shipwreck: xác tàu đắm
Ship-yard: xưởng sửa chữa tàu
Shore: bờ, bờ biển, phần đất giữa hai mức triều
Shore station: trạm vô tuyến trên bờ
Shore-based installation: hệ thống máy móc đặt trên bờ, thiết bị phụ trợ trên bờ
Short of: trừ, trừ phi
Shorten in towing howser!: thu bớt dây lại!
Short-term: thời gian ngắn, ngắn hạn
Show: chỉ ra, cho thấy, chứng minh
Sight: đối chiếu (so sánh B/L của thuyền trưởng với B/L của người nhận hàng)
Sight: nhình thấy, sức nhìn, thị lực
Sign: ký, dấu hiệu
Signal: tín hiệu
Signify: biểu thị, nghĩa là
Silver: bạc
Simultaneously: đồng thời, cùng một lúc
Single shipment: lô hàng nhỏ, lô hàng riêng lẻ
Single up lines!: mũi lái để lại một dọc, một chéo!
Single voyage: chuyển đơn, chuyển một lượt
Sink: chìm, đắm
Siren: còi hụ
Sister ship: tàu cùng chủ, tàu cùng công ty
Situation: tình huống, hoàn cảnh
Sketch: nét phác họa, bức phác họa
Skill: kỹ năng, kỹ xảo, sự khéo léo
Slack away: thả chùng, xông
Slack away (pay away) tow (three. etc) slackles of the chain!: thả chùng (xông) hai (ba...) đường lỉn!
Slack away (pay away) the chain (cable)!: thả chùng lỉn, xông lỉn!
Slack away (pay away) the bow (stern) spring!: thả chùng dây chéo mũi lái)!
Slackle: đường lỉn, đoạn lỉn
Sling: xếp hàng vào si lắng, si lắng (để xếp hàng vào)
Slow speed ahead (astern): tới (lùi) chậm!
Slower!: giảm vòng tua, chậm hơn!
So long as: với điều kiện, chừng nào mà
Solely: duy nhất, độc nhất
Sort: loại, hạng
Sort of figure: loại con số
Sound signal: âm hiệu
Sounding: sự đo sâu, độ sâu
Source: nguồn, nguồn gốc
Space: khoảng, chỗ, dung tích, khoang tàu
Spare parts: phụ tùng
Specialized vessel: tàu chuyên dụng
Species: dạng, hình thái, hạng
Specific: đặc trưng, rõ ràng
Specifically: chính xác, rõ rệt, riêng biệt
Specification: quy cách hàng, bảng chi tiết hàng
Specification: đặc trưng, sự ghi rõ
Specified: định rõ, nào đó
Specify: quy định, đặt ra
Specify: chỉ rõ, định rõ, ghi rõ
Speed: tốc độ
Spiral gland: đệm hình xoắn ốc
Spontaneous: tự phát, tự sinh, tự ý, tự động
Spontaneous combustion: sự tự bốc cháy
Spot: vị trí, chấm điểm
Spot: dấu, đốm, vết, nơi chốn
Spring: dây chéo
Spring: chiều sóc vọng
Stability: tính ổn định, thế vững
Stable: vững vàng, ổn định, bền
Stage: giai đoạn
Stain: làm bẩn, làm biến màu
Strand: mắc cạn
Stand-by: chuẩn bị, sửa soạn
Stand by for mooring!: chuẩn bị buộc dây!
Stand by the engine!: chuẩn bị máy!
Stand by tho weigh the anchor!: chuẩn bị kéo neo!
Stand for: giải thích, giải nghĩa, thay cho
Standard: tiêu chuẩn
Standing-on vessel: tàu được nhường đường
Starboard: mạn phải
Starboard (port) handsomely!: sang phải (trái) một chút
Starboard (port) twenty: phải (trái) 20 độ
Starboard (port)!: lái phải (trái)!
Starting point: điểm xuất phát, điểm bắt đầu
State: nói rõ, ghi rõ
State: quốc gia, nhà nước
State: phát biểu, nói rõ, tuyên bố
Statement: bản tuyên bố, lời tuyên bố
Statement: công bố, tuyên bố, biên bản
Statistics: thống kê
Status: quan hệ pháp lý, tình trạng
Statute: đạo luật, quy chế
Steady: ổn định, giữ lái, thắng thế
Steady so! Right so!: thẳng thế!
Steady! Steady as she goes!: thẳng thế!
Steal: ăn cắp, ăn trộm
Steamship company: công ty tàu biển
Steep cliff: vách đá (ghềnh đá) dựng đứng
Steer: lái, điều khiển tàu
Steer for that light (buoy)!: giữ hướng theo đèn (phao) kia
Steer the course!: lái theo hướng, chú ý lái!
Steer to starboard (port)!: lái sang phải (trái)!
Steering engine: máy lái
Stern: đằng lái, phía sau tàu
Stern rope: dọc dây lái
Stevedore: công nhân xếp dỡ, điều độ viên
Stevedoring company: công ty xếp dỡ
Stevedoring cost: chi phí công nhân xếp dỡ
Steward's stores: trang thiết bị vật tư của ngành phục vụ
Stiff: lắc ngang nhanh
Stipulate: quy định
Stop! Stop her! Stop the engine!: Tốp máy! Ngừng máy!
Stoppage: sự ngừng làm việc
Stopper: cái hãm lỉn neo, vật chặn lại, móc sắt
Storage charges: chi phí lưu kho bãi
Store: trang thiết bị vật tư
Storekeeper: người giữ kho, thủ kho
Storeman: người giữ kho, thủ kho
Storm: bão
Storm advisory: thông báo bão
Stow: sàn xếp hàng (trong hầm tàu)
Stowage of cargo: việc xếp hàng
Straight: thẳng
Straight: eo biển
Straight B/L: vận đơn ghi đích danh người nhận hàng
Straightforward: thẳng thắn, cởi mở
Strate: nói rõ, phát biểu, tuyên bố
Strength: cường độ, sức mạnh, sức bền
Stress: ảnh hưởng, sự bắt buộc, sự nhấn mạnh
Strict: nghiêm ngặt, chặt chẽ
Strictly: chặt chẽ, nghiêm chỉnh
Strike: đình công
Strike: đâm va
Strike: đánh, điểm, gõ
Strike: đâm, lắc, va chạm
Stringent: nghiêm ngặt, chặt chẽ
Structure: cấu trúc, cơ cấu, kết cấu
Subject-matter insured: đối tượng bảo hiểm
Subject to: lệ thuộc vào, chịu
Sub-let: cho thuê lại, cho thầu lại
Subscribe: đồng ý, tán thành, ký tên vào
Subsequent: tiếp theo, sau đó
Subsequent: đến sau, theo sau
Subside: ngớt, giảm, bớt, lắng đi
Subsistance: tiền án
Substance: chất, vật chất
Substantial: lớn lao, trọng yếu, có giá trị thực sự
Substitute: thay thế, thay đổi
Suction: sự hút, sự mút
Suction pipe: ống hút
Sue and Labour cost: chi phí tố tụng và phòng ngừa tổn thất
Suffer: chịu, bị, chịu thiệt hại, chịu tổn thất
Suffice: đủ
Sufficient: đủ
Suit: hợp, thích hợp
Suitability: sự hợp, sự thích hợp
Sum: số tiền
Superintendent: người trông nom, người quản lý
Supersede: thế, thay thế, bỏ không dùng
Supervise: giám sát, trông coi
Supervision: sự giám sát
Supply: cung cấp, đáp ứng
Supply and demand: cung và cầu
Supposing: giả sử, cho rằng
Surface: bề mặt, mặt, mặt ngoài
Surgeon: bác sĩ phẫu thuật
Surrouding: bao bọc xung quanh
Survey: giám định
Surveyor: giám định viên
Survival: sự sống sót, sự còn lại, vật sót lại
Suspect: nghi ngờ, hoài nghi
Suspend: treo lơ lửng, đình chỉ
Sustain: kéo dài
Sustain: chịu, bị
Swedish: Thụy Điển
Swell: sóng ngầm
Swing: trượt sang bên, sự quay ngoặt, sự đu dưa
Switch: công tắc, nút, cái chuyển mạch
System: hệ thống, chế độ
System or determining the distance of an object: hệ thống xácđịnh khoảng cách một mục tiêu 
 
 
T.p.h = ton per hour:tấn/giờ
Tabular: xếp thành hàng, thành cột (bảng biểu)
Tackle: cẩu, cần cẩu
Tackle: xử lý, tìm cách giải quyết
Take care of: chăm sóc, trông nom, lo liệu, quan tâm đến
Take into account: chú ý tới, lưu tâm tới
Take off: cất cánh
Take place: xảy ra
Tallyman: kiểm kiện viên, người đếm hàng
Tank: két, tăng két
Tanker: tàu dầu
Tare: bao bì, cân trừ bì
Tare: bao bì
Target: mục tiêu
Tariff: biểu cước, biểu giá
Tax: thuế
Taxtation: thuế, sự đánh thuế
Tear: rách (tore, torn)
Technical Co-operation Committee: tiểu ban hợp tác kỹ thuật
Technical specification: đặc tính kỹ thuật
Technical supplies: vật tư kỹ thuật
Tee: mối nối chữ T, vật hình T
Telegraph: tay chuông truyền lệnh
Telephone: điện thoại
Telex: telex, mạng điện báo thuê bao
Tend: có khuynh hướng
Tender: nộp, giao
Tender: lắc ngang chậm
Tender: sự đấu thầu, sự khai báo tổn thất
Tense: nhiều, đáng kể
Tense: căng, căng thẳng, găng
Term: điều kiện, thuật ngữ
Term: điều khoản, điều kiện
Terminal: đầu cuối, phần chót, trung tâm, định giới hạn, khu đầu mối xếp dỡ
Terms: điều kiện, điều khoản
Territory: khu vực, lãnh thổ
Testimonial: giấy chứng nhận, giấy chứng thực
Testing: sự thử nghiệm
The anchor drags (comes here): neo trôi
The anchor never holds: neo không bám đất, neo không ăn
The assured: người được bảo hiểm
The cablechain is slack (taut): lỉn chùng (căng)
The cable is leading aft (foward port, starboard): hướng lỉn phía sau (phía trước, bên trái, bên phải)
The curve takes the vessel into higher latitudes than
necessary: đường cong đưa tàu vào vĩ độ cao hơn cần thiết
The undersigned: người ký tên ở dưới
Theft: ăn trộm
Thereby: theo cách ấy, do đó
Therefrom: từ đấy, từ đó
Thereof: của cái đó, của nó
Though: dù, mặc dù
Thoughout: suốt, khắp, từ đầu đến cuối
Through: qua, thông qua
Through: suốt, thẳng
Through: do, vì bởi, tại
Throughout: suốt, từ đầu đến cuối, khắp suốt
Tidal stream: dòng triều
Tie: buộc
Tie her up like that!: buộc như vậy!
Timber: gỗ
Time C/P: hợp đồng thuê tàu định hạn
Timely: đúng lúc, kịp thời
Time-table: lịch trình tàu chạy, thời gian biểu
Tin: hộp nhỏ, hộp thiếc, hộp sắt tây
Tinfoil: giấy thiếc, lá thiếc
Title: quyền sở hữu, tư cách
Title: tên (hải đồ)
To advertise: quảng cáo (hàng) đăng báo
To all intents: hầu như, thực tế là, thực ra, mọi
To all intents and purposes: thực tế là, thực ra
To appear: xuất hiện
To approach one another so as to involve risk of collision: đi đến gần hau có nguy cơ va chạm xảy ra
To assess: nhận định, đánh giá
To avoid: tránh, tránh xa
To be satisfied with: hài lòng với, hài lòng về
To be to leeward: đi dưới gió
To be to windward: đi trên gió
To carry out: thực hiện, tiến hành
To come on board: lên tàu
To come alongside: cặp cầu, cặp mạn
To compile: biên soạn, sưu tập tài liệu
To cover: bao gồm, che phủ
To creat: tạo, tạo thành
To determine: khẳng định, xác định, quyết định
To discover: phát minh, khám phá ra
To drift: vũng tàu, vũng ngoài
To expect: dự kiến
To expire: hết hạn
To extinguish: dập, dập tắt
To get stranded: mắc cạn
To get wet: bị ướt
To give instruction: chỉ thị, cho chỉ thị
To govern: chi phối, điều khiển
To have the wind on different side: ăn gió ở hai mạn khác nhau
To have the wind on the port side: ăn gió ở mạn trái
To have the wind on the same side: ăn gió ở cùng một mạn
To imagine: tưởng tượng, hình dung
To increase: tăng, làm tăng
To install: bố trí, lắp đặt
To keep away from the rope: tránh xa đây
To keep way of the way of the other: nhường đường chiếc kia
To measure: đo
To navigate: chạy, hành hải
To nominate: chỉ định, bổ nhiệm
To notify: thông báo, khai báo
To obey: tuân theo, tuân thủ
To pack: bao bọc, đóng kiện
To perform: thực hiện, thi hành
To place: đánh dấu, đặt
To proceed: hành trình, chạy, tiến
To produce: đưa ra, trình ra
To prohibit: cấm, cấm đoán
To protect: bảo vệ
To reduce: giảm, làm giảm
To reduce speed to the minimum at which she can be kept on
her course: giảm mức độ đến mức thấp nhất đủ để cho tàu ăn lái
To refloat: ra khỏi chỗ cạn
To restrict: hạn chế, thu hẹp
To reverse means of propuision: cho máy chạy lùi
To save: tiết kiệm, cứu nguy
To send the heaving line for the spring: quăng dây ném để bắt dây chéo
To show at a glane: thoáng nhìn cho thấy
To slacken speed: giảm tốc độ
To take account of something: chú ý tới việc gì
To take all way off by stopping: phá trớn tới bằng cách ngừng
Tomato juice: nước cà chua
Ton: tấn
Tonnage: tấn tàu, tấn trọng tải
Tonnage: dung tích, dung tải
Tons register: tấn đăng ký
Tort: điều lầm lỗi, việc làm có hại
Total cost: tổng chi phí
Total loss: tổn thất toàn bộ
Totally: toàn bộ, tất cả
Tow: xếp hàng (trong hầm hàng)
Tow: lai, dắt
Tow: sự dắt, sự lai, dây kéo, tàu được lai
Towage: sự lai dắt
Towage: lai dắt
Tower: tháp, ngọc tháp
Towing hawser: dây lai
Towing Orders: khẩu lệnh lai dắt
Toxic gas: hơi độc, khí độc
Toy: đồ chơi
Track: đường hẻm, đường đi, đường ray
Trade: ngành (sự) buôn bán, thương mại
Trade-unions: công đoàn
Trade the vessel: đưa tàu đi buôn bán, (trao đổi mậu dịch)
Traffic: giao thông
Tramp: tàu chuyển
Transaction: công việc kinh doanh, sự giao dịch, sự thực hiện, sự giải quyết
Transfer: sự chuyển nhượng, chuyển giao
Transferable: có thể chuyển nhượng được
Transhipment: sự chuyển tàu, sự chuyển tải
Transit: quá trình, vận chuyển, quá cảnh
Transition: sự quá độ, sự chuyển tiếp
Transmission of a radio signal: sự phát tín hiệu vô tuyến
Transmit: phát, gửi đi
Transport: sự chuyên chở, sự vận tải
Treat: xem như, coi như
Treat: xử lý, giải quyết, coi như
Treatment: sự giải quyết, sự luận bàn
Treatment: sự điều trị
Trend: xu hướng, chiều hướng, khuynh hướng
Trim: san bằng, đánh tẩy
Triplicate: thanh 3 bản, bản sao ba
Truck: xe tải, toa chở hàng
Try: thử
Try the engine: thử máy
Tube: ống điện tử, đèn điện tử
Tug: tàu lai, tàu kéo
Tugboat: tàu lai
Turbine: tua bin
Turn: phiên trực, lần lượt
Turn off: mất hướng, trệc hướng
Turn-round time: thời gian quay vòng
Tween deck: tầng quầy, boong trung gian
Twofold: hai mặt, gấp đôi
Typical: điển hình, tiêu biểu, đặc trưng, đặc thù
 
 
Ullage: khoảng trống, độ vơi
Ultra large crude carrier: tàu chở dầu thô cực lớn
Unable: không thể, không có khả năng
Unclean: vận đơn bẩn, có ghi chú
Under the circumstances: trong hoàn cảnh ấy
Under the command of: dưới sự điều khiển của
Under the terms of charter party: theo những điều khoản (điều kiện của hợp đồng thuê tàu)
Under way: đang chạy, ra khơi, trên đường đi
Underwater obstruction: chướng ngại vật dưới nước
Undertake: cam kết, cam đoan
Underwriter: người bảo hiểm
Undue: quá mức, phi lý, không đáng
Unduly: quá sức, quá đáng, không đúng giờ, không đúng lúc, quá mức
Unforeseen result: hậu quả bất ngờ
Uniform: thống nhất, giống nhau
Unique: duy nhất, vô song, kỳ cục, lạ đời, đặc biệt
United Nations: Liên hiệp quốc
Unless: trừ khi
Unlimited cover: bảo hiểm không giới hạn
Unpacked: không bao bì, không đóng gói
Unqualified: không bị hạn chế, không định rõ, không đủ tiêu chuẩn
Unsatisfactory: không thỏa đáng
Until: cho đến khi
Until the orther vessel is finally past and clear: cho đến khi tàu thuyền kia đã hoàn toàn đi qua và đã bị bỏ lại ở phía sau lái của tàu thuyền mình
Untoward: không may, không hay, rủi ro
Up to date: hiện đại, tối tân
Upper deck: boong trong cùng
Upper most platform: sàn trên cùng
Urge: thúc, thúc dục, cố gắng thuyết phục
Urgent: khẩn cấp, khẩn
Urgently: (một cách), cấp tốc
Usage: thói quen, tập quán, tục lệ
Use value: giá trị sử dụng
Used-drum: thùng đã dùng rồi
Utilisation: sự sử dụng, sự dùng 
 
 
Vaccination:sự tiêm chủng
Valid: có giá trị, có hiệu lực
Valuation: giá trị
Value: giá trị
Valueless: không có giá trị, vô giá trị
Valve: vạn
Valve pushrod: cần đẩy xú páp
Variable: biến số
Variation: biến cách, biến đổi
Variation: sự biến thiên, sự thay đổi
Variety: sự đa dạng, nhiều thứ trạng thái muôn màu muôn vẻ
Various: khác nhau
Vary: thay đổi, biến đổi, đổi khác
Vast: vô cùng, to lớn, rộng lớn
Veer: thả, xông, đổi chiều, trở về, quay hướng
Veer out the anchor to the bottom!: thả neo xuống đáy
Veer the cable!: xông lỉnVegetable: rau, hoa quả
Vendor: người bán
Vent: lỗ thông hơi
Ventilation: sự thông gió, sự thông hơi
Verbal: bằng lời, bằng miệng
Verify: xác nhận, xác định
Verify: kiểm tra, xác minh
Vermin: sâu, vật hại, sâu bọ
Very large crude carrier: tàu chở dầu thô rất lớn
Vicariously: vì người khác, chịu thay cho, được ủy nhiệm
Vice versa: ngược lại, trở lại (từ la tinh)
Victualling: lương thực, thực phẩm
Victualling bill: tờ khai lương thực, thực phẩm
Victualling expense: tiền lương thực, thực phẩm
Viewpoint: quan điểm, chỗ đứng nhìn tốt
Vigilant: thận trọng, cảnh giác
Violence: bạo lực, sự cưỡng bức, tính hung dữ
Virtually: thực sự, thực tế, hầu như, gần như
Visible: thấy được, rõ ràng, nhìn được
Visual: (thuộc) thị giác, (thuộc) sự nhìn
Visual: (thuộc sự) nhìn, (thuộc) thị giác
Viz (từ la tinh): nghĩa là, tức là
Voltage: điện áp, điện thế
Volume: khối lượng, thể tích, cuốn
Voluntarily: tự nguyện, cố ý
Voyage: chuyến đi, hành trình
Voyage C/P: hợp đồng chuyến 
 
 
Wage: lương, tiền lương
Want: sự thiếu, sự không có
Want of due diligence: thiếu mẫn cán hợp lý
War: chiến tranh
War risk: rủi ro chiến tranh
Warehouse: kho hàng, nhà kho
Warning: sự báo trước, dấu hiệu báo trước
Warrant: bảo đảm, cam kết, chứng thực, cho quyền
Warranty: sự bảo đảm, sự cho phép, quyền, cam kết
Watch: ca trực, trực ca, để ý xem, quan sát
Watch: quan sát, để ý xem
Watch your steering!: chú ý lái!
Wave: sóng
Way: cách, phương pháp
We must make fast stern to!: chúng ta phải cô chặt lại!
We shall make starboard (port) side landing: chúng ta sẽ cặp mạn phải trái)
Weigh: cân
Weight: trọng lượng
Welfare: sự chăm sóc, sự bảo vệ, hạnh phúc, phúc lợi
Welfare expense: chi phí phúc lợi
Wharf: cầu tàu
Wharf age charges: thuế bến
Whatsoever: dù gì đi chăng nữa
Wheel: tay lái, vô lăng
Whenever: bất kỳ khi nào
Whereas: trong khi mà, còn, nhưng trái lại
Whereby: bởi đó, nhờ đó
Whether: dù, dù rằng
Which side shall we make a landing?: chúng ta sẽ cặp mạn nào?
While: còn, mà, trong khi mà, trong lúc, trong khi
Whilst: trong lúc, trong khi, đang khi, đang lúc
Whistle: còi
White zinc: nhủ trắng
Whole: toàn bộ, toàn thể
Whole gale force: gió bão mạnh cấp 10
Whole gale force in the event of pitching, rolling and
labouring heavily: gió bão mạnh cấp 10 trong trường hợp
Wide limit: phạm vi tàu chạy rộng
Width: chiều rộng
Winch: máy tời
Winchman: công nhân điều khiển máy tời
Windlass: tời neo
Windmill: cối xay gió
Wire: điện, điện áp
Wire: đánh điện, điện
Wire confimation: xác nhận bằng điện
Wireless: đánh điện bằng radio / radio
With reference to: có liên quan tới, về
Wool: len
Word: diễn tả, ghi lời
Work out: tính toán, giải (bài toán)
Workable: dễ khai thác, dễ thực hiện, có thể làm được
World's routing chart: hải đồ tuyến đường thế giới
Worn out: hao mòn
Wrap: gói, bọc 
 
 
Yeast:men, bột nở
Yanno: xuồng ba lá đánh cá Nhật Bản
Building yard: xưởng đóng xuồng và canô
Yarn: sợi chỉ
Yawing: sự đảo hướng
Astronomical year: năm thiên văn
YFD: yard floating drydock: xưởng ụ nổi
Yoke: cái kẹp
Year beck: niên giám
Year renewable terms: điều khoản tái tục (bảo hiểm) hàng năm
Yeast: men, bột nở
Your cable: điện báo của ông
Y.T: yair telex: từ viết tắt dùng trong điện báo
Year to date: cộng tới ngày này
Yeild curve: khúc tuyến sinh lợi
Yeild rate: mức sinh lợi
Yearend adjustment: điều chỉnh cuối năm 
 
 
Zone time: giờ múi
Z - bar: thép hình z
Zee - bar: thép hình z
Zenith: thiên đỉnh
Zone: vùng đới dãi, khu vực
Zone of departure: khu vực xuất phát
Zero error: không có sai lệch
 
Bisignal zone: vùng đẳng tín hiệu
Canal zone: vùng kênh đào Panama
Coastal zone: vùng ven bờ
Combustion zone: vùng cháy
Contiguous zone: vùng tiếp giáp lãnh hải
Danger zone: khu vực nguy hiểm
Equatorial zone: vùng cận duyên
Free zone: vùng miễn thuế
Free board zone: khu vực tàu hoạt động được tính theo chiều cao mạn khô
Surf zone: vùng sống vỗ

Three. mile zone: vùng ba hải lý.

Đàm thoại tiếng Anh - trình độ nâng cao

GỬI Ý KIẾN