1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB

Từ điển tiếng Anh chuyên ngành Hàng hải - Phần 3

- VSU

Đôi lúc học tiếng Anh cũng như tiếng Việt, được hiểu rất nhiều nghĩa khác nhau. Chính vì vậy để học tiếng Anh giao tiếp tốt cần phải có nhiều kiến thức hơn nữa..


 
Commands for mooring: khẩu lệnh buộc dây.
C/O = care of: nhờ, chuyển giúp, để chuyển cho.
Cabin: cabin, buồng ngủ (ở tàu thuỷ).
Cable: cáp, lin.
Cadet: sĩ quan (sinh viên) thực tập trền tàu.
Calculate: tính, tính toán.
Calculation: sự tính toán.
Call: phí bảo hiểm (pand I).
Call sign: hô hiệu, tín hiệu gọi.
Can: hộp nhỏ, bình, biđông (đựng nước).
Canal: kênh đào, sông đào.
Canal dues: thuế qua kênh.
Cancel: hủy bỏ, xoá bỏ.
Cancelling: (Ngày) hủy bỏ hợp đồng.
Cant: đưa, xoay mũi, trở mũi, ném sang bên.
Cant the stern (the bow) off the pier!: Đưa lái (mũi) ra khỏi cầu tàu!
Canvas: bạt, vải bạt.
Capable: có khả năng, có năng lực.
Capacity: dung tích.
Capital: vốn, vốn đầu tư
Captain: thuyền trưởng.
Carboy: bình lớn có vỏ bọc ngoài để chở chất hóa học.
Card: đĩa la bàn.
Cardboad: cáctông, bìa cứng.
Care: sự chú ý, thận trọng.
Care of: nhờ, chuyển giúp, để chuyển cho.
Careless: cẩu thả.
Cargo: hàng hoá.
Cargo plan: sơ đồ xếp hàng.
Carpenter: thợ mộc.
Carriage: vận chuyển, vận tải, chuyên chở.
Carrier: người vận tải, người chuyên chở.
Carry out: thực hiện, tiến hành.
Carton: thùng cáctông, hộp các tông, hộp bìa cứng (đựng hàng).
Case: trường hợp.
Cash: tiền mặt.
Cask: thùng tonnô.
Cast: đúc.
Cast loose: thả dây, thả lỏng.
Catalogue: bản liệt kê mục lục.
Cater for: phục vụ cho.
Catering department: bộ phận (ngành) phục vụ trên tàu.
Cause: nguyên nhân, nguyên do.
Cautions: thận trọng, cẩn thận.
Cement: ximăng.
Certain: nào đó, chắc chắn.
Certificate: giấy chứng nhận.
Chance: khả năng, cơ hội.
Channel: kênh.
Chapel: nhà thờ nhỏ.
Chapter: chương, mục.
Characteristic: đặc điểm, đặc tính.
Charge: nhiệm vụ, bổn phận trách nhiệm.
Chart: hải đồ, bản đồ.
Chart datum: số không hải đồ, chuẩn độ sâu.
Charter: thuê tàu.
Charter – party: hợp đồng thuê tàu.
Check: kiểm tra.
Check her on the spring!: Giữ dây chéo!
Check the aftbreast line!: Hãm dây ngang lái lại!
Check your head rope (stern rope)!: Giữ dây mũi (lái)!
Checker: người kiểm tra: nhân viên kiểm đếm.
Chemical: hoá chất, chất hoá học.
Choice: sự lựa chọn, chọn lọc.
Chronometer: thời kế, crônômét.
Church: nhà thờ lớn.
Circle: vòng, hình tròn.
Circular: tròn, vòng, vòng quanh.
Circumstance: hoàn cảnh, trường hợp.
Claim: khiếu nại.
Clap: đóng sập vào, ấn mạnh, đặt nhanh.
Clap the stoppers!: Khoá neo lại.
Class: cấp hạng tàu.
Classification: sự phân loại (hạng).
Clause: điều khoản.
Clean B/L: vận đơn sạch không có ghi chú.
Clear (foul) anchor!: Neo không vướng (neo vướng)!
Clearcut: rõ ràng, dứt khoát.
Cleared: đã làm mọi thủ tục để có thể cho tàu rời bến.
Client: khách hàng.
Clockwise: theo chiều kim đồng hồ.
Close quarters situation: tình huống quá cận, việc đi đến quá gần.
Clutter: tiếng ồn ào, sự lộn xộn, sự hỗn loạn.
Coal: than.
Coast: bờ biển, ven biển.
Coast radio installation: đài (trạm) vô tuyến trên biển.
Cocoa: ca cao.
Code: luật lệ, quy tắc, bộ luật.
Code name: tên theo mã.
Co-extensive: cùng tăng lên, cùng mở rộng.
Collect: thu.
Collective B/L: vận đơn chung.
Collistion: sự đâm va, sự va chạm.
Combat: đối phó, loại bỏ.
Combination: sự kết hợp.
Come along: cập mạn.
Come alongside: cặp cầu, cặp mạn.
Command: quyền chỉ huy, quyền điều khiển.
Commence: bắt đầu.
Commence owing!: Bắt đầu lai dắt!
Commercial: thương mại, thương vụ.
Commission: tiền hoa hồng.
Commit: phạm phải, can phạm.
Committee: ban, tiểu ban.
Common: chung, công cộng.
Common carrier: người chuyên chở công cộng (với những điều kiện và giá cước quy định sẵn ).
Common law: luật phổ thông (Anh, Mỹ, Uc, Canada …)
Communicate: liên lạc, thông tin.
Comparison: sự so sánh.
Compatible: hợp, thích hợp, tương hợp.
Compensation: sự đền bù, sự bồi thường.
Competent: cp1 khả năng, có năng lực.
Competition: sự cạnh tranh.
Compile: ghi chép, biên soạn.
Complaint: sự góp ý, sự phàn nàn.
Complete: toàn bộ, hoàn toàn.
Completion: sự hoàn thành, sự kết thúc.
Comply with: tuân theo, đồng ý làm theo.
Comprehension: bao hàm, toàn diện, mau hiểu, tổng hợp.
Concentrate: tập trung vào.
Concern: liên quan.
Concurrent: xảy ra đồng thời, đồng thời với.
Conduct: sự điều khiển, sự hướng dẫn, sự chỉ đạo.
Conduct of vessel: hành trình của tàu thuyền.
Conduct of vessels in sight of one another: hành trình của tàu thuyền khi nhìn thấy nhau.
Confine: giới hạn, hạn chế.
Confirm: xác nhận, chứng thực, thừa nhận, phê chuẩn.
Confirmation: sự xác nhận.
Conform: phù hợp, đúng.
Conical: hình nón.
Connection: thanh truyền.
Connection rod: biên, thanh truyền, tay truyền.
Conscientious: tận tâm, chu đáo.
Consecutive voyage: chuyến liên tục.
Consent: sự đồng ý, sự thoả thuận.
Consequence: hậu quả.
Consequential: do hậu quả, do kết quả.
Consequently: bởi thế, do đó, vậy thì, vì vậy, cho nên.
Consider: xem tới, xét tới.
Considerable: lớn, đáng kể.
Considerably: đáng kể, nhiều.
Consideration: sự suy xét, sự cân nhắc.
Consignment: lô hàng, hàng hoá gởi.
Consistent with: phù hợp, thích hợp.
Constant: trung thành, bất biến, liên tiếp, kiên trì.
Constitute: tạo, tạo thành.
Constraint: thông số cho việc chạy tàu và khai thác.
Construction: cấu trúc, kết cấu.
Constructive total loss: tồn thất, ước tính coi như toàn bộ.
Consul: lãnh sự.
Consular: (thuộc) lãnh sự.
Consume: tiêu thụ.
Consumption: sự tiêu thụ.
Contact: tiếp xúc, giao thiệp, gặp gỡ.
Contain: chứa đựng, bao gồm.
Container: côngtenơ.
Container ship: tàu chở côngtenơ.
Contamination: sự làm hỏng, sự làm bẩn.
Content: nội dung.
Continuation: sự tiếp tục, sự làm tiếp.
Continue the present course!: Tiếp tục giữ đúng hướng như thế này!
Continuously: liên tục, liên tiếp.
Contour: đường viền.
Contract: hợp đồng.
Contrary to: trái với.
Contrast: sự trái ngược.
Contribution: sự đóng góp, sự góp phần, phần đóng góp.
Control: điều khiển, khống chế.
Convenience: sự thuận lợi, sự thuận tiện.
Convention: Công ước.
Convert: biến, biến đổi.
Conveyance: sự chở, sự chuyên chở.
Cool chamber: khoang lạnh.
Cope with: đối phó với.
Coral reef: đá ngầm san hô.
Corporate body: tổ chức đoàn thể.
Correct: đúng, chính xác.
Correction: sự tu chỉnh, sự sửa đổi.
Correspondence: thư tín.
Cost: chi phí, phí tổn.
Cost increase: khoản tăng về chi phí.
Cotton: bông.
Count: đếm.
Counter: chống lại, làm trái ngược lại.
Counter-offer: sự hoàn giá, hoàn giá chào.
Coupling: chỗ nối, vật nối.
Course: hướng.
Court: toà án.
Cover: che, bảo vệ, trải ra.
Craft: bè, tàu.
Crane driver: người lái cần cẩu.
Crankpin: chốt trục cam.
Crankshaft: trục cam.
Crate: tạo nên, tạo thành.
Credit: tín dụng.
Crew: thuyền viên, thuỷ thủ, thuyền bộ.
Crew list: danh sách thuyền viên.
Crisis: sự khủng hoảng.
Cross: đi qua, chạy qua, cắt hướng, chéo hướng.
Cruise: đi du lịch, đi chơi (bằng tàu biển).
Cubic feet: phít khối.
Cultivated field: cánh đồng có trồng trọt cày cấy.
Currency: sự thực hiện, thời gian lưu hành.
Current: hiện thời, hiện nay, đang lưu hành, hiện hành.
Curved line: đường cong.
Custody: sự trông nom, sự canh giữ.
Customary: theo phong tục, tập quán.
Customs: hải quan.
Customs officer: Sĩ quan hải quan.
Cylindrical: hình trụ.
Commands for anchoring: khẩu lệnh neo. 
 
 
Daily running cost: chi phí ngày tàu.
Damage: sự hư hỏng, thiệt hại.
Damages: tiền bồi thường thiệt hại, tiền bồi thường tai nạn.
Damp – resiting paper: giấy chống ẩm.
Danger: hiểm hoạ, sự nguy hiểm.
Dangerous: nguy hiểm.
Date: ghi (đề) ngày tháng.
Dawn: buổi đầu, rạng đông, bình minh.
Daylight: ban ngày, ánh sáng ban ngày.
Dead slow ahead (astern)!: Tới (lùi) thật chậm!
Dead weight: trọng tải.
Dead-freight: cước khống.
Deal with: có quan hệ với.
Deballast: bơm balát.
Debt: nợ nần, món nợ.
Decision: quyết định.
Deck department: ngành (bộ phận) boong.
Deck load: hàng trên boong.
Deckhand: thuỷ thủ boong.
Declaration: tờ khai, sự công bố.
Declaration of narcotic and drug: tờ khai các chất độc dược (thuuốc ngủ, ma túy)
Declaration of Arms and Ammunition: Tờ khai vũ khí, đạn dược.
Declare: công bố, tuyên bố.
Deduct: trừ đi, khấu trừ.
Deem: coi như, cho rằng.
Deepen: làm sâu, khoét sâu.
Default: lỗi lầm, sai sót.
Defect: sự cố hỏng hóc, sai sót, khuyết tật.
Deferred payment: mua chịu trả dần.
Define: định rõ, chỉ rõ tính chất.
Definition: sự định nghĩa, lời định nghĩa.
Deg = degree: độ.
Degree: độ.
Delay: sự chậm trễ, làm chậm trễ.
Deliver: giao, phát.
Delivery: giao, sự giao.
Delivery date: ngày giao hàng.
Delivery order: lệnh giao hàng.
Demand: nhu cầu, đòi hỏi.
Demise (bare-boat) C/P: hợp đồng thuê tàu trần (trơn).
Demurrage: tiền phạt làm hàng chậm.
Depart: khởi hành.
Departure: sự đi, sự khởi hành.
Depend on: tuỳ thuộc, phụ thuộc vào.
Dependable: có thể tin được, đáng tin cậy.
Dependent: phục thuộc, lệ thuộc.
Dependent on: phụ thuộc, lệ thuộc.
Dependent upon: phụ thuộc vào.
Deposit: tiền ký ngân, tiền đặt cọc.
Depreciation: sự mất giá, khấu hao.
Depreciction cost: chi phí khấu hao.
Depression: sự kinh doanh sa sút.
Depth: độ sâu.
Deratting: sự diệt chuột.
Derrick: cần cẩu tàu.
Descend: tụt xuống, đi xuống, xuống.
Describe: diễn ảt, định rõ tính chất.
Description: sự tả, sự diễn tả, sự mô tả.
Design: thiết kế, mẫu.
Desire: mong muốn, muốn.
Despatch: sự gởi đi, sự giải phóng tàu nhanh.
Destination: cảng đích, cảng dỡ hàng.
Destroy: phá hủy, làm mất hiệu lực.
Detain: giữ, cầm giữ, bắt đợi chờ.
Detention: sự cầm giữ, sự chậm trễ bắt buộc.
Deterioration: sư hư hỏng.
Determination: sự hết hạn, mãn hạn hợp đồng.
Determine: xác định.
Development: sự phát triển.
Deviation: sự chệch hướng, sự sai đường.
Device: dụng cụ, máy móc.
Diameter: đường kính.
Difference: sự khác nhau, sự chệnh lệch.
Deliberately: cố ý, chủ tâm, có tính toán.
Diligence: sự siêng năng, sự chuyên cần, sự cần cù.
Dimension: kích thước.
Dimmer: nút (công tắc).
Dispatch: giải phóng tàu nhanh.
Diretion: hướng.
Directly: trực tiếp.
Dirty: bẩn.
Disadvantage: nhược điểm, bất lợi.
Disappointment: sự thất ước, sự làm xong.
Disclaim: không nhận, chối.
Discount: chiết khấu.
Discriminate: phân biệt, đối xử.
Dishonest conduct: cách cư xử không trung thực.
Disinfection and Deratization certificate: Giấy chứng nhận tẩy uế khử trùng và diệt chuột.
Dislodge: đánh bật ra khỏi vị trí, trục ra khỏi.
Displacement: lượng rẽ nước.
Disposal: sự tùy ý sử dụng, sự sắp dặt.
Disposition: sự phân bổ, cách sắp xếp.
Dissolution: sự hủy bỏ, sự tan rã.
Distant: xa, cách, xa cách.
Distinction: sự phân biệt, điều khác nhau.
Distingguish: phân biệt, nhận ra.
Distress: cảnh hiểm nguy, cảnh hiểm nghèo, tai hoạ.
Diver: thợ lặn.
Diversion: sự chuyển hướng, sự chệch hướng.
Divide: chia, phân chia.
Do one’s utmost: làm hết sức mình.
Dock: ụ, chổ sửa chữa tàu.
Dock dues: thuế bến.
Dock gate: cửa ụ.
Dock receipt: biên lai kho hàng (cảng).
Document: tài liệu, giấy tờ
Documentary: thuộc tài liệu, tư liệu.
Documenary credit: tín dụng chứng từ, tín dụngthư.
Dominant: có ưu thế hơn, thống trị.
Donkeyman: hạ sĩ quan phụ trách thợ máy.
Dot: dấu chấm chấm.
Diuble up fore and aft!: gia cường gấp đôi mũi và lái!
Doubtful: nghi ngờ, hoài nghi.
Draft: hối phiếu.
Draft: mớn nước.
Drainage: ước thoát đi, sự dẫn lưu.
Draught: mớn nước.
Draw: rút (tiền).
Draw up: thảo, thảo ra, viết, lập.
Dredger: tàu cuốc, tàu hút bùn.
Drift: trôi giạt, bị cuốn đi.
Drive: đẩy, truyền động.
Drive off: đưa xuống, kéo xuống.
Drive on: đưa lên, kéo lên.
Drop: thả, buông lơi.
Drum: thùng phi.
Dry dock: ụ khô, ụ nổi.
Due: phụ phí, thuế.
Dueconcern: sự quan tâm thích đáng.
Due notice: thông báo kịp thời.
Due to: do, vì.
Duly: thích hợp, thoả đáng.
Duplicate: bản sao (hai bản).
Duration: thời gian, khoảng thời gian.

Duty: thuế, nhiệm vụ.  

(Còn nữa)

GỬI Ý KIẾN
  • Le ngoc son ( Lengocsonqb1981@gmail.com )

    Cam on cac anh di truoc .

  • nguyen van tam ( nguyenvantam020787@gmail.com )

    lam on cho em xin ve buoc day tau cap man ship to ships noi qua VHF cam on nhieu