1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB

Từ điển tiếng Anh chuyên ngành Hàng hải

- VSU

Đôi lúc học tiếng Anh cũng như tiếng Việt, được hiểu rất nhiều nghĩa khác nhau. Chính vì vậy để học tiếng Anh giao tiếp tốt cần phải có nhiều kiến thức hơn nữa..


 

A hand to the helm!: Một thủy thủ vào lái.
Abandonment: sự bỏ, sự từ bỏ, sự bỏ rơi.
Ability: khả năng.
Able seaman: Thủy thủ có bằng
Above: ở trên.
Absolute right: quyền tuyệt đối.
Absolve: miễn trách, giải phóng.
Accept: nhận, chấp nhận.
Acceptable: có thể chấp nhận được.
Accessibility: sự dễ lấy, dễ đến gần.
Accident: tai nạn.
Accommodate: chứa, làm cho thích hợp, dàn xếp, ở sống.
Accommodation: tiện nghi sinh hoạt, chỗ ăn ở.
Accompany: đi kèm, đi theo.
According to: theo, tùy theo.
Accordingly: (sao) cho phù hợp.
Account: tài khoản, sự thanh toán.
Account Department: Phòng kế toán tài vụ.
Accrue: dồn lại, tích lũy lại, cộng dồn.
Accurately: đúng, chính xác.
Acid: a xít.
Acknowledgement: sự thừa nhận, sự công nhận.
Acquaint with: quen thuộc với, làm quan.
Acquire: giành được, thu được, đạt được.
Act: đạo luật, sắc luật, hành động.
Act of God: Thiên tai, trường hợp bất khả kháng.
Action: sự hoạt động.
Action to avoid collision: điều động tránh va.
Activate: hoạt hóa, làm phóng xạ, làm hoạt động.
Actual: thực sự, thực tế.
Actual total loss: tồn thất toàn bộ thực tế.
Adapt to: phù hợp với.
Additional: thêm, bổ sung.
Additional data: những số liệu, (tài liệu dữ kiện) bổ sung.
Address: Gởi, viết cho.
Adequate: Thỏa đáng, thích hợp.
Adequate: Đủ, đầy đủ, tương xứng, thỏa đáng.
Adjust: Điều chỉnh.
Admidship: Zero lái, thẳng lái.
Admidships (midships)!: Zero lái!
Adminstration: sự quản lý.
Adminstration cost: Quản lý phí.
Administrative marchinery: Bộ máy hành chính.
Admiralty: Hàng hải, hải quân.
Admiralty’s list of lights: Danh sách các hải đăng của Bộ tư lệnh Hải quân.
Admit: Nhận, nhận vào.
Adopt: Chấp nhận, theo.
Advance: Sự ứng trước tiền, tiền ứng trước.
Advance of freight: Sự ứng trước tiền cước.
Advantage: Sự thuận lợi, hoàn cảnh thuận lợi.
Adventure: Phiêu trình, sự phiêu lưu, sự mạo hiểm.
Advertise: quảng cáo.
Advisable: nên, đáng theo.
Advise: báo, báo tin.
Aerial: ăng ten.
Affect:làm ảnh hưởng đến, tác động đến.
Affeightment: sự thuê chở, vận chuyển.
Afford: tạo cho, cấp cho.
Aft: đằng sau, đằng lái.
After sight: từ ngày xuất trình (thuật ngữ dùng để xác định thời hạn trả tiền của hối phiếu).
Age group: nhóm tuổi.
Agency: sự môi giới, sự trung gian, tác dụng, lực.
Aggregate: tổng số, toàn thể, toàn bộ, kết tập.
Agree: thỏa thuận, đồng ý.
Agreement: hợp đồng, giao kèo.
Ahead: tới, tiến về phía trước.
Aid: sự giúp đỡ, sự trợ giúp.
Aim: nhằm mục đích, có ý định.
Al variancè with: mâu thuẫn với, khác với.
Alcohold: cồn rượu, dung dịch (cồn, rượu).
All starboad (port)!: Hết lái phải (trái).
Allocate: phân công giao.
Allocation: sự phân phối, sự phân bố.
Allow: cho phép.
Allowance: sự trừ, sự bớt hạn định cho phép.
Alongside: dọc cầu tàu.
Alter: đổi, thay đổi.
Ambulance: xe cứu thương, xe cấp cứu.
Amend: sửa đổi, thay đổi, bổ sung.
Amendment: sửa đổi, bổ sung.
Among: trong số.
Amount: giá trị thực, tổng số, số lượng.
Amplify: khuếch đại.
Analysing: phân tích.
Analysis: sự phân tích.
Anchor: neo.
Anchor is aweigh (a trip): neo tróc (lỉn thẳng đứng)
Anchor is clear (foul): neo không vướng (vướng)
Anchor is up (awash): hết neo, neo lên khỏi mặt nước.
Anchorage: khu neo.
Anchovy: cá trồng.
And purposes: ý định và mục đích.
And the like: và đại loại như vậy.
Angle: góc.
Annex: phục lục.
Annual: hàng năm.
Anticipate: dự kiến, đoán trước.
Anti-clutter switch: công tắc khử nhiễu.
Apparel: trang thiết bị, đồ dùng dụng cụ.
Aparent: bề ngoài, rõ ràng, thấy rõ rà ngoài.
Apparent other and condition: tình trạng bề ngoài, bên ngoài.
Apparently: bề ngoài.
Appear: xuất hiện.
Append: viết thêm vào.
Apperently forward of beam: ước chừng ở phía trước trực ngang của mình.
Applicable: có thể áp dụng, có thể dùng.
Application form: đơn yêu cầu (mở tín dụng thư)
Apply: áp vào, áp dụng, thích ứng.
Appoint: chỉ định.
Appreciation: sự đáng giá.
Approach: sự đến gần, sự lại gần, sự gần đúng, sự thăm dò ý kiến.
Approach voyage: chuyển đi đã hợp đồng.
Appropriate: thích hợp, thích đáng.
Arbitrary: hay thay đổi, thất thường.
Area: khu vực, vùng.
Arise: nảy sinh, xuất hiện.
Arm: trang bị.
Arrange: thu xếp, dàn xếp.
Arrival: sự tới, sự đến.
Art: thuật, kỹ xảo, nghệ thuật.
Art = Article: điều
Article: mặt hàng, hàng.
As for: đối với, còn về.
As well as: cũng như.
Ascertain: xác định.
Ashore: trên bờ.
Aspect: khía cạnh, mặt.
Assess: đánh giá.
Assign: chuyển nhượng, chuyển giao.
Assistance: sự giúp đỡ, sự trợ giúp.
Association: hội, câu lạc bộ.
Assume: cho rằng (là đúng); giả sử (là đúng)
Asurance: sự cam đoan, sự bảo đảm, sự quả quyết.
Assurer: người bảo hiểm.
Astronomical: thuộc thiên văn.
At any place: bất kỳ nơi nào.
At any time: bất kỳ lúc nào.
At current rate: theo giá hiện hành.
At sight: trả ngay (hối phiếu)
At the same time: đồng thời.
At times: đôi khi, đôi lúc.
At variance with: mâu thuẫn với, khác với.
Atm = atmosphere: atmôtffe (đơn vị) đơn vị áp suất.
Attainable: có thể đạt tới.
Attempt: dự định, có ý định, có ý đồ.
Attend to: chú trọng, chăm lo.
Attendane: sự phục vụ, sự theo hầu, sự có mặt.
Attract: hấp dẫn, lôi cuốn.
Attractive: hấp dẫn, lôi cuốn.
Attributable: có thể quy cho.
Audible: có thể nghe thấy, nghe rõ.
Authorise: cho phép, được quyền.
Authority: người có thẩm quyền.
Authorization: sự cho phép, sự cho quyền.
Auxiliary: phụ trợ, phụ, thêm.
Availability: có thể được, có thể kiếm được.
Available: có hiệu lực, có giá trị, có sẵn để dùng.
Avast: dừng lại, đứng lại, khoan.
Avast heaving in (on): the cable!: ngừng (khoan) kéo neo!
Avast heaving in!: ngừng kéo! Cô lại!
Average: trung bình.
Avoid: tránh, tránh khỏi.
Avoidance: sự tránh được.

Awash: trôi nổi trên mặt nước, bị ngập sóng. 

 

 (Còn nữa)

GỬI Ý KIẾN
  • nguyễn huy hiếu ( hieuhuy10@gmail.com )

    muon hoc tieng anh giao tiep trong linh vuc hang hai va linh vuc giao nhan xep do container!1 cach nhanh va hieu qua trong nhung video