1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB
từ 1/7/2018
Từ 1/7: Thay đổi 6 chính sách về tiền lương, BHXH và BHYT ( 9:51 2018/6/27 )

Mốc thời điểm 1/7 đánh dấu việc tăng lương cơ sở của người lao động từ 1.300.000 đồng lên 1.390.000 đồng. Sự điều chỉnh này có tác động lớn tới quy định đóng - hưởng trong lĩnh vực...

Xem tiếp ...
1