1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB
trọng tâm
Thủ tướng: Ổn định vĩ mô là trụ đỡ nền kinh tế ( 15:29 2018/3/1 )

Quán triệt tinh thần quyết liệt bắt tay thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có bài viết cụ thể về những việc cần...

Xem tiếp ...
Chuẩn bị cổ phần hóa Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ( 16:4 2014/2/17 )

Đây là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại cuộc họp kiểm điểm công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc Bộ trong thời gian qua và kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp...

Xem tiếp ...
1