1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB
trên nóng dưới nóng giữa lạnh
Thủ tướng: Doanh nghiệp trả lương cho 3 người chỉ để… tiếp thanh tra? ( 14:21 2018/5/4 )

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề cập chuyện, có doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp sạch tại Hà Nội trong một tháng phải đón tiếp đến 8 đoàn thanh tra, kiểm tra, chuyện...

Xem tiếp ...
1