1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB
thống trị
Hàng không mẫu hạm, sức mạnh thống trị đại dương thế kỷ 21 ( 16:7 2018/5/4 )

Le Figaro hôm nay đặt vấn đề «Vai trò địa chính trị mới của các hàng không mẫu hạm là gì ? ». Những chiếc tàu sân bay đang quay lại với đại dương, không gian chiến lược mà nhiều Nhà...

Xem tiếp ...
1