1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB
thăm việt nam
Toàn văn tuyên bố chung giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ( 12:19 2017/11/13 )

Tổng thống Hoa Kỳ đã kết thúc chuyến công du Việt Nam. Bản Tuyên bố chung được công bố có 14 điểm bao quát các lĩnh vực trong mối quan hệ Việt- Mỹ. VSU xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Xem tiếp ...
Tổng thống Obama: Nước lớn không thể “ăn hiếp” nước nhỏ! ( 14:52 2016/5/24 )

Trong bài phát biểu về quan hệ Việt - Mỹ, Tổng thống Obama "vận dụng" cả thơ Lý Thường Kiệt, nhạc Văn Cao, nhạc Trịnh Công Sơn... Ông nhấn mạnh: “Chúng ta là 2 nước độc lập và dù lớn...

Xem tiếp ...
1