1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB
phụ lục v
Hội thảo khu vực về Phụ lục V - Công ước MARPOL và Cơ sở tiếp nhận tại cảng (PRFs) ( 15:2 2018/7/5 )

Vừa qua, Hội thảo khu vực về Phụ lục V - Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL) và Cơ sở tiếp nhận tại cảng (Port Reception Facilities - PRFs) được Cục Hàng hải...

Xem tiếp ...
1