1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB
lã ngọc khuê
Con đường khắc dấu một đời ( 12:14 2017/9/28 )

Tôi đọc rải rác thơ anh Lã Ngọc Khuê, Giáo sư - Tiến sĩ Khoa học in trên báo Văn nghệ, Người Hà Nội… từ lâu, và đã chú ý những bài thơ viết về giao thông rất riêng của anh.

Xem tiếp ...
1