1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB
đội tàu
Hải Phòng: Hội Người đi biển Việt Nam tổ chức Hội thảo về 3 đội tàu Giải Phóng - Tự Lực - Quyết Thắng ( 11:43 2014/9/21 )

Tiếp theo hội thảo tại TP. Hồ Chí Minh, sáng 20-9-2014, tại Hải Phòng, Hội Người đi biển Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học lịch sử về 3 đội tàu Giải Phóng - Tự Lực - Quyết Thắng...

Xem tiếp ...
Vài nét về 3 đội tàu Giải Phóng - Tự Lực - Quyết Thắng ( 9:40 2014/9/15 )

(VSU). Như tin đã đưa, ngày 14-9-2014, Hội Người đi biển Việt Nam đã tổ chức Hội thảo về 3 đội tàu Giải Phóng - Tự Lực - Quyết Thắng. VSU xin giới thiệu toàn văn tóm tắt về lược sử...

Xem tiếp ...
VSU tổ chức hội thảo khoa học lịch sử về 3 đội tàu "Giải Phóng - Tự Lực - Quyết Thắng" ( 8:56 2014/9/15 )

Hội thảo được tổ chức sáng ngày 14-9-2014 tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2015),...

Xem tiếp ...
1