1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB
chuẩn bị nguồn lực cho đặc khu
Lùi luật đặc khu để tiếp thu tối đa góp ý xác đáng ( 8:41 2018/6/11 )

Thống nhất lùi luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt để xem xét thông qua vào kỳ họp sau, UB Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có liên...

Xem tiếp ...
1