1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB
chạy chức
Tổng Bí thư: Làm cán bộ phải nhớ, không ai có quyền lực tuyệt đối ngoài pháp luật ( 8:37 2018/6/26 )

“Cán bộ lãnh đạo các cấp phải ghi nhớ, bất cứ ai cũng không có quyền lực tuyệt đối ngoài pháp luật. Công quỹ là của công nên một xu, một hào cũng không được chi dùng bừa bãi; công quyền...

Xem tiếp ...
1