1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB
bảo hiểm
Bảo hiểm định giá qua một vụ tranh chấp ( 10:9 2019/3/27 )

Bản án dài 15 trang, người viết chỉ bình luận tóm tắt bản chất sự việc và mong có dịp trao đổi, làm rõ thêm. Được biết, ngày 02/11/2018, chủ tàu đã gửi đơn kháng cáo đối với bản án...

Xem tiếp ...
Trục lợi bảo hiểm là gì? ( 16:19 2015/3/23 )

Ngày nay hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tham gia bảo hiểm ngày càng phổ biến nhưng cũng có một số biểu hiện gian lận trong lĩnh vực này, thường gọi là “trục lợi bảo hiểm”. Vậy thế...

Xem tiếp ...
Nhức nhối trục lợi bảo hiểm hàng hải ( 18:1 2014/4/5 )

"Trục lợi bảo hiểm" đã trở nên quá quen thuộc và diễn ra ở hầu hết các nghiệp vụ bảo hiểm. Trong đó, trục lợi trong bảo hiểm hàng hải đang đứng trong top đầu về số lượng và mức độ nghiêm...

Xem tiếp ...
Tìm hiểu về bảo hiểm hàng hải ( 17:41 2014/4/5 )

Bảo hiểm hàng hải là những nghiệp vụ bảo hiểm có liên quan đến hoạt động của con tàu, con người hoặc của hàng hoá được vận chuyển trên biển hay những nghiệp vụ bảo hiểm những rủi ro...

Xem tiếp ...
BẢO HIỂM HÀNG HOÁ CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN ( 21:21 2013/9/8 )

Bảo hiểm là sự cam kết bồi thường của người bảo hiểm đối với người được bảo hiểm về những tổn thất của đối tượng bảo hiểm do những rủi ro đã thỏa thuận gây ra với điều kiện người được...

Xem tiếp ...
1