Hội thảo khu vực về Phụ lục V - Công ước MARPOL và Cơ sở tiếp nhận tại cảng (PRFs)

15:2 2018/7/5 - Nguồn : Lê Hải Lưu


Tăng cường việc thực thi và tuân thủ các quy định của Phụ lục V, Công ước MARPOL

 
Đây là một trong các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường việc thực thi và tuân thủ các quy định của Phụ lục V, Công ước MARPOL mà Việt Nam là thành viên nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của quốc gia ven biển, quốc gia có cảng, quốc gia có tàu mang cờ quốc tịch.
 
Tham dự Hội thảo, về phía nước ngoài có điều phối viên khu vực Đông Á của IMO, các chuyên gia và tư vấn của IMO, cùng đại diện các nước trong khu vực ASEAN như Malaysia, Singapore, Thailand, Indonesia, Philippines, Myanmar, Brunei, Lào, Campuchia; phía Việt Nam có Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Hoàng chủ trì, các cảng vụ hàng hải phía Nam, Văn phòng Thường trực Ban Thư ký IMO Việt Nam và các phòng ban liên quan của Cục Hàng hải Việt Nam.
 
Hội thảo là cơ hội cho các bên tham dự hiểu rõ hơn tầm quan trọng của Phụ lục V, Công ước MARPOL và các quy định về PRFs, cụ thể về việc tiếp nhận và xử lý rác thải từ tàu tại cảng biển, đồng thời khuyến khích tất cả các Quốc gia thành viên, đặc biệt là các nước thành viên ASEAN thực thi tích cực, hiệu quả các quy định của Phụ lục V, Công ước MARPOL và các quy định liên quan đến PRFs.
 
Phát biểu tại Hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Hoàng cũng bày tỏ lời cảm ơn, sự trân trọng đối với Tổ chức Hàng hải quốc tế đã luôn khởi xướng, dẫn dắt và đồng hành cùng các Quốc gia thành viên trên con đường hướng tới vận tải biển an toàn, an ninh và hiệu quả trên một đại dương xanh, sạch.