1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB
Phòng, chống & Ứng phó THTT
Dự báo thời tiết 17/9, nhiều nơi mưa to do ảnh hưởng bão số 5 ( 10:48 2020/9/17 )

Dự báo thời tiết 17/9, do ảnh hưởng của bão số 5 nên nhiều nơi trên cả nước, đặc biệt là các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Xem tiếp ...
Bão số 5: Hơn 250.000 quân ứng trực, lên kế hoạch sơ tán khoảng 1,1 triệu dân ( 10:45 2020/9/17 )

Dự báo, nếu sớm là từ 8-10h hoặc muộn vào cuối giờ chiều mai bão sẽ đổ bộ vào đất liền, trọng tâm là các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế,...

Xem tiếp ...
Các hình thức tuyên truyền công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ( 15:19 2020/9/7 )

Ngày 29/7/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 143-HD/BTGTW hướng dẫn tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020...

Xem tiếp ...
Thủ tướng chỉ thị triển khai biện pháp cấp bách chủ động ứng phó thiên tai ( 15:15 2020/9/7 )

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg về triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai

Xem tiếp ...
Cân đối nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 khắc phục hậu quả thiên tai ( 15:9 2020/9/7 )

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg về triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai.

Xem tiếp ...
Hướng dẫn tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 42 về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ( 15:6 2020/9/7 )

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 143-HD/BTGTW tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về...

Xem tiếp ...
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ( 15:2 2020/9/7 )

Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần xác định công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường...

Xem tiếp ...
2 3 4 5 6 7