1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB
Phòng, chống & Ứng phó THTT
Mưa lũ ở miền Trung làm 14 người chết ( 15:20 2018/12/12 )

Hai dân quân ở Quảng Nam và Bình Định thiệt mạng trong lúc cứu hộ người dân, khắc phục hậu quả ngập lụt.

Xem tiếp ...
Bộ GTVT ra công điện khẩn khắc phục mưa lũ tại miền Trung ( 15:9 2018/12/12 )

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị thực hiện trực chốt và có phương án khắc phục kết cấu hạ tầng giao thông kịp thời, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt

Xem tiếp ...
Hợp tác quốc tế trong công tác phòng chống thiên tai ( 16:24 2018/12/11 )

Luật Phòng, chống thiên tai (Luật số 33/2013/QH13) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng...

Xem tiếp ...
Công tác khắc phục hậu quả thiên tại được quy định trong luật pháp như thế nào? ( 16:18 2018/12/11 )

Luật Phòng, chống thiên tai (Luật số 33/2013/QH13) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng...

Xem tiếp ...
Triển khai công tác ứng phó thiên tai ( 16:12 2018/12/11 )

Luật Phòng, chống thiên tai (Luật số 33/2013/QH13) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng...

Xem tiếp ...
Tìm hiểu về công tác phòng ngừa thiên tai ( 16:3 2018/12/11 )

Luật Phòng, chống thiên tai (Luật số 33/2013/QH13) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng...

Xem tiếp ...
Tìm hiểu về thiên tai và các nguyên tắc phòng chống thiên tai ( 15:53 2018/12/11 )

Luật Phòng, chống thiên tai (Luật số 33/2013/QH13) ược Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng...

Xem tiếp ...
1 2 3 4 5 6