1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB
Phòng, chống & Ứng phó THTT
8 giải pháp phòng chống và giảm nhẹ thiên tai - kinh nghiệm từ thực tiễn ( 14:10 2018/12/14 )

Thiên tai, tác động của biến đổi khí hậu đang là một thách thức lớn đối với nước ta, trong đó các tỉnh miền Trung là khu vực chịu tác động trực tiếp và...

Xem tiếp ...
Một số giải pháp phòng chống ngập lụt, thiên tai trong công tác Quy hoạch xây dựng ( 14:0 2018/12/14 )

Việt Nam có diện tích tự nhiên gần 331.000km2, kéo dài từ vĩ tuyến 8.300 đến 23.22 vĩ độ bắc và từ kinh tuyến 102.10 đến 109.21 kinh độ đông, trong khu...

Xem tiếp ...
Trà Vinh: Diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2018 ( 20:36 2018/12/12 )

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2018 tại vùng ven biển...

Xem tiếp ...
Tiếp tục nâng cao hiệu quả phòng, chống thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong Quân đội ( 20:27 2018/12/12 )

Phòng, chống thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị; trong...

Xem tiếp ...
Một số nhiệm vụ cụ thể phòng chống thiên tai - Kỳ cuối ( 19:10 2018/12/12 )

Trên cơ sở kết quả của Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai ngày 29 tháng 3 năm 2018, biểu quyết của các Thành viên Chính phủ,ngày 18...

Xem tiếp ...
Giải pháp tổng thể về công tác Phòng, chống thiên tai - Kỳ 2 ( 19:1 2018/12/12 )

Trên cơ sở kết quả của Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai ngày 29 tháng 3 năm 2018, biểu quyết của các Thành viên Chính phủ,ngày 18...

Xem tiếp ...
Quan điểm chỉ đạo. mục tiêu của Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai - Kỳ 1 ( 18:52 2018/12/12 )

Trên cơ sở kết quả của Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai ngày 29 tháng 3 năm 2018, biểu quyết của các Thành viên Chính phủ,ngày 18...

Xem tiếp ...
1 2 3 4 5