1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB

Tìm hiểu luật pháp: Quy chế tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng

- Đức Trung (giới thiệu)

Nếu phát hiện tàu bay dân dụng lâm nguy, lâm nạn phải thông báo ngay cho cơ sở dịch vụ tìm kiếm cứu nạn hàng không, hàng hải; trạm báo động hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất.Ảnh minh họa
 
Đó là nội dung được nêu trong Quy chế Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng Thủ tướng Chính phủ ban hành, kèm theo Quyết định số 33/2012/QĐ-TTg
 
Một trong các nguyên tắc phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng là chỉ huy thống nhất, phối hợp, hiệp đồng kịp thời và chặt chẽ các lực lượng, phương tiện tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng khi có tình huống xảy ra.
 
Đồng thời, phối, kết hợp mọi nguồn lực để công tác tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng được triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả; ưu tiên các hoạt động để cứu người bị nạn và bảo vệ môi trường.
 
Lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng bao gồm:  Lực lượng, phương tiện thuộc các đơn vị tìm kiếm, cứu nạn chuyên trách hàng không dân dụng và lực lượng, phương tiện của các đơn vị tìm kiếm, cứu nạn chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thuộc các bộ, ngành, tỉnh, thành phố; lực lượng, phương tiện của các tổ chức, cá nhân được huy động.
 
Mọi tổ chức, cá nhân nếu phát hiện tàu bay dân dụng lâm nguy, lâm nạn hoặc nhận được thông tin tàu bay đang lâm nguy, lâm nạn và có lý do tin rằng tàu bay đang trong tình trạng khẩn nguy phải thông báo ngay cho cơ sở dịch vụ tìm kiếm cứu nạn hàng không, hàng hải; trạm báo động hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất.Trừ trường hợp bất khả kháng, tổ lái tàu bay trong tình trạng khẩn nguy hoặc có nguy cơ bị nạn cần trợ giúp phải phát tín hiệu cấp cứu – khẩn cấp.
 
Trung tâm nhận, xử lý và phân phối dữ liệu khẩn nguy thuộc Cục hàng hải Việt Nam khi nhận được thông tin báo động hàng không, phải chuyển ngay các thông tin trên cho cơ quan, tổ chức có trách nhiệm về tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng và phối hợp xác minh vị trí tàu bay lâm nạn.
 

Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng không sẽ chủ trì xác định khu vực tìm kiếm; phối hợp với tổ chức, cá nhân có tàu bay tham gia tìm kiếm, cứu nạn để lập và báo cáo Cục Hàng không Việt Nam kế hoạch bay tìm kiếm, cứu nạn.Sau khi tiếp nhận báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn sẽ thông qua Phương án tìm kiếm, cứu nạn và Kế hoạch bay tìm kiếm, cứu nạn; đồng thời có trách nhiệm điều động tàu bay tìm kiếm, cứu nạn. 

GỬI Ý KIẾN