1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB
Pháp luật
Tìm hiểu về Đề án nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng hải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ( 18:25 2017/11/21 )

Ngày 26/3/2014, Bộ trưởng Bộ GTVT có Quyết định số 857/QĐ-BGTVT Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng hải đến năm 2020, định hướng đến...

Xem tiếp ...
Ban hành quy định về thu tiền sử dụng thuê mặt biển đối với hoạt động dầu khí ( 10:25 2017/11/21 )

Ngày 14/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 123/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền...

Xem tiếp ...
Giới thiệu về dịch vụ Tìm kiếm cứu nạn hàng không ( 21:46 2017/11/16 )

Đặc biệt nỗi bật đó là tham gia tìm kiếm tàu bay Quân sự SU- 30MK và KASA- 212 lâm nạn trên biển vịnh Bắc bộ. Bằng thiết bị của Tổng công ty đầu tư, lực...

Xem tiếp ...
Một số quy định pháp luật trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường ( 20:53 2017/11/16 )

Luật BVMT năm 2014 cũng quy định về trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong việc xác định sự cố môi trường do thiên tai gây ra hoặc chưa xác định...

Xem tiếp ...
Những quy định về khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển trong Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ( 17:30 2017/11/14 )

Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển hiện nay, cùng với sự phát triển nền kinh tế đất nước, nguy cơ ô nhiễm môi trường biển do sự cố tràn dầu là một trong...

Xem tiếp ...
Trường hợp có tàu bay nước ngoài tham gia tìm kiếm, cứu nạn trên biển thì việc phối hợp trong hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển được quy định như thế nào? ( 15:51 2017/11/13 )

Trong công tác tìm kiếm, cứu nạn có những quy định pháp lý tôi chưa được rõ. Đặc biệt là đối với các tổ chức tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài. Các anh chị...

Xem tiếp ...
Tàu cá khi vào và rời cảng cá phải tuân thủ các quy định gì? ( 14:49 2017/11/13 )

Điều 12, 13 Nghị định số 80/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 8/10/2012 về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá quy định, tàu cá Việt Nam...

Xem tiếp ...
2 3 4 5 6 7