1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB
Pháp luật
TRANH CHẤP VỀ THAY THẾ TÀI SẢN BẢO HIỂM ( 11:18 2020/10/17 )

Tài sản bị tổn thất có thể được thay thế theo hợp đồng bảo hiểm nhưng cách làm không đơn giản như suy nghĩ của người được bảo hiểm trong vụ tranh chấp...

Xem tiếp ...
Quy định chưa cho nhập cảnh thuyền viên, hành khách qua cửa khẩu cảng? ( 11:3 2020/9/13 )

Chưa cho nhập cảnh đối với thuyền viên, hành khách qua cửa khẩu cảng được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Hội NĐB trả...

Xem tiếp ...
Quy định cấp cứu thuyền viên nước ngoài không đủ điều kiện nhập cảnh? ( 10:57 2020/9/13 )

Thuyền viên, hành khách nước ngoài không đủ điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam phải đi cấp cứu tại các cơ sở y tế của Việt Nam được...

Xem tiếp ...
Bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và bảo vệ môi trường ( 10:51 2020/9/13 )

"Bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và bảo vệ môi trường. Cho tôi hỏi pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào? Tôi rất...

Xem tiếp ...
Bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và bảo vệ môi trường ( 10:51 2020/9/13 )

"Bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và bảo vệ môi trường. Cho tôi hỏi pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào? Tôi rất...

Xem tiếp ...
Tội phạm đe dọa an ninh hàng hải quốc tế ( 14:30 2020/9/8 )

Bên cạnh nạn cướp biển đe dọa an toàn hàng hải quốc tế còn có các hành vi bất hợp pháp khác nhằm chống lại an ninh trong hoạt động hàng hải quốc tế.

Xem tiếp ...
Phạm vi hoạt động của Lực lượng Cảnh sát biển theo Luật Cảnh sát biển Việt Nam ( 14:25 2020/9/8 )

Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất về Lực lượng Cảnh sát biển và có vị trí, ý nghĩa quan trọng...

Xem tiếp ...
1 2 3 4 5