1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB

Đề xuất nghiên cứu Cảng cửa ngõ Trần Đề, Sóc Trăng

- Nguồn: Bộ GTVT

Ngày 4/8, tại trụ sở Bộ GTVT, Bộ trưởng Đinh La Thăng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về đề xuất phương án Cảng cửa ngõ Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.


 
Tại cuộc họp, Kỹ sư Doãn Mạnh Dũng - Tổng Thư ký Hội Biển TPHCM, Trưởng Nhóm nghiên cứu đã trình bày báo cáo về đề xuất phương án và các nội dung chính liên quan đến Cảng cửa ngõ Trần Đề như: nền tảng khoa học Dự án Cảng cửa ngõ Trần Đề và giải pháp; nhu cầu vận tải của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); quy mô, công suất, bố cục Cảng Trần Đề…   
 
Đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ GTVT cùng các chuyên gia lĩnh vực cảng biển đã tập trung trao đổi, đánh giá tính cấp thiết, tính khả thi về mặt kỹ thuật của đề xuất mà Nhóm nghiên cứu đã đưa ra.
 
Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Đinh La Thăng cảm ơn các ý kiến trao đổi của Kỹ sư Doãn Mạnh Dũng cùng nhóm nghiên cứu, các chuyên gia, các đại biểu dự họp về Dự án Cảng cửa ngõ Trần Đề - Sóc Trăng, đã làm việc với Bộ GTVT với tinh thần trách nhiệm rất cao, vì sự phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long - là vùng trọng điểm của phía Nam và của cả nước.
 
Bộ trưởng cho biết theo chủ trương của Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, ĐBSCL và vùng kinh tế trọng điểm phải được phát triển, muốn phát triển được thì giao thông phải đi trước, mở đường để thúc đẩy kinh tế phát triển. Phát triển vùng ĐBSCL phải phù hợp với Quy hoạch phát triển vùng cũng như Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam. Bộ trưởng đánh giá cao ý tưởng nghiên cứu hết sức nghiêm túc, có trách nhiệm của Nhóm nghiên cứu về Cảng cửa ngõ Trần Đề. Bộ GTVT tiếp thu ý kiến đề xuất của nhóm nghiên cứu, các ý kiến góp ý của chuyên gia về ý tưởng Cảng cửa ngõ Trần Đề.
 
“Với tinh thần hết sức cầu thị, Bộ GTVT mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tham gia của Nhóm nghiên cứu Kỹ sư Doãn Mạnh Dũng, cũng như của các chuyên gia lĩnh vực cảng biển. Bộ GTVT sẽ tiếp thu với mục tiêu triển khai một cách khoa học, đảm bảo hiệu quả, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch nước” - Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh.
 
Bộ trưởng đề nghị Thứ trưởng Nguyễn Văn Công chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Bộ Khoa học công nghệ và Nhóm nghiên cứu để chuẩn bị các điều kiện và lập kế hoạch triển khai cụ thể ý tưởng này; bên cạnh việc tiếp thu ý kiến của nhóm nghiên cứu và các chuyên gia dự họp, phải kế thừa, tiếp thu chọn lọc các nghiên cứu trước đây của các đơn vị, cá nhân trong ngành để hoàn chỉnh đề án nghiên cứu; rà soát, bổ sung Cảng cửa ngõ Trần Đề vào Quy hoạch cảng biển khu vực ĐBSCL và Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
 
Ngoài ra, Vụ Kế hoạch Đầu tư phối hợp làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa dự án này vào danh mục kêu gọi đầu tư ODA hoặc vốn đầu tư theo hình thức PPP hoặc BOT.
 
Trên cơ sở báo cáo tiền khả thi được Hội đồng thẩm định đánh giá, có căn cứ khoa học, đảm bảo tính khả thi về tài chính, Bộ GTVT sẽ báo cáo Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đưa vào triển khai.
 

 

GỬI Ý KIẾN