1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB
Kinh tế biển
Không ngừng xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận an ninh nhân dân trên biển (Kỳ cuối) ( 9:25 2020/9/16 )

Cảnh sát biển Việt Nam trong thời gian qua đã đóng vai trò to lớn trong nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh biển, làm chỗ dựa vững chắc cho nhân dân làm...

Xem tiếp ...
Không ngừng xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận an ninh nhân dân trên biển - Kỳ 3 ( 9:19 2020/9/16 )

Cảnh sát biển Việt Nam trong thời gian qua đã đóng vai trò to lớn trong nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh biển, làm chỗ dựa vững chắc cho nhân dân làm...

Xem tiếp ...
Không ngừng xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận an ninh nhân dân trên biển (kỳ 2) ( 9:14 2020/9/16 )

Cảnh sát biển Việt Nam trong thời gian qua đã đóng vai trò to lớn trong nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh biển, làm chỗ dựa vững chắc cho nhân dân làm...

Xem tiếp ...
Không ngừng xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận an ninh nhân dân trên biển (Kỳ 1) ( 9:8 2020/9/16 )

Cảnh sát biển Việt Nam trong thời gian qua đã đóng vai trò to lớn trong nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh biển, làm chỗ dựa vững chắc cho nhân dân làm...

Xem tiếp ...
Nghệ An: Thông qua chính sách hỗ trợ kinh phí mua thiết bị giám sát hành trình tàu cá ( 15:54 2020/9/11 )

Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 đã được Quốc Hội khóa 14 thông qua ngày 21/11/2017 và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/03/2019 của Chính phủ Quy định chi...

Xem tiếp ...
Cà Mau: Tăng cường công tác chống khai thác IUU ( 15:50 2020/9/11 )

Ngày 21 tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã gửi Công văn số 5029/UBND-NNTN đến các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện,...

Xem tiếp ...
Nghệ An: xử phạt 02 chủ tàu cá vi phạm hành chính trong khai thác thủy sản ( 15:45 2020/9/11 )

Thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định theo Kế hoạch số 628/KH-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh...

Xem tiếp ...
1 2 3 4 5