1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CHI HỘI VSU TP HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ I

- VSU (giới thiệu)

(USU). Nghị quyết Đại hôi Chi hội Người đi biển Việt Nam TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2013 - 2018.


Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2013
 
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CHI HỘI NGƯỜI ĐI BIỂN VIỆT NAM
TP HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2013-2018
 
Hôm nay, ngày 31/8/2013, Chi hội Người đi biển Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức đại hội toàn thể hội viên tại Khách Sạn OSCAR số 68A Nguyễn Huệ, Q1 Tp Hồ Chí Minh.
 
Chi hội đã mời đại diện của Hội Người đi Biển Việt Nam tham dự đại hội. Số đại biểu tham dự đại hội là …… người. Đại Hội khai mạc lúc 9h30 và kết thúc lúc 12h cùng ngày.
 
Chủ tịch Chi Hội đã đọc Báo cáo tổng kết các hoạt động của Chi Hội năm 2012 và 6 tháng năm 2013 và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ II (2013-2018) của Chi Hội.
 
Tất cả các hội viên tham dự đại hội đã nhất trí với báo cáo của Chủ tịch Chi Hội. Những ý kiến phát biểu của các đại biểu và hội viên được Chủ tịch đoàn ghi nhận và tiếp thu để bổ sung vào báo cáo.
 
Toàn thể đại biểu tham dự đại hội nhất trí tiếp tục thực hiện những muc tiêu đã đề ra cho nhiệm kỳ I với các điểm trọng tâm sau:
 
1- Tiếp tuc phát triển hội viên đến mọi đối tượng liên quan đến ngành nghề đi biển, vận động phát triển tầng lớp học sinh viên của các trường nghề và các trường cao đẳng, đại học và các thuyền viên đang lao động trên các tàu.
 
2- Văn phòng Chi hội tiếp tục thực hiện chế độ trực của các lãnh đạo chủ chốt, đồng thời củng cố văn phòng làm việc, đáp ứng việc cập nhật các thông tin kịp thời.
 
3- Xem xét để sửa đổi và hoàn thiện quy chế tạm thời hiện nay cho phù hợp với tình hình thực tế.
 
4- Củng cố và kiện toàn tổ chức các tổ và thực hiện việc liên lạc thường xuyên với hội viên thông qua các tổ trưởng, kịp thời điều chỉnh và bổ sung các hội viên mới.
 
5- Duy trì các cuộc họp mặt của toàn thể hội viên, thông qua các tổ nắm bắt tình hình và hoàn cảnh các hội viên để động viên giúp đỡ, thăm hỏi lẫn nhau.
 
6- Tiếp tục duy trì và phát triển công tác hỗ trợ về mặt pháp lý và tài chính cho các hội viên - thuyền viên trong các tranh chấp dân sự với chủ tàu, chủ thuê tầu, chủ khai thác tầu.
 
Đại hội đã tiến hành bầu cử theo hình thức công khai giơ tay biểu quyết để bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2013 – 2018 theo danh sách 13 vị được đề cử và đại hội nhất trí tán thành 100%.
 
Đại hội đã tiến hành bầu cử theo hình thức công khai giơ tay biểu quyết để bầu ra Ban Chủ tịch 2013 – 2018 theo danh sách 06 vị được đề cử và đại hội nhất trí tán thành 100%.
 
- Chủ tịch Chi hội: Ông TS Lê Tuấn
- Các Phó Chủ tịch Chi hội gồm có:
- Ông Trần Kim Thắng
- Ông Nguyễn Minh Thuyết
- Ông La Quang Trí
- Ông Đinh Xuân Lộc
- Bà Quách Hồng
 
Ban Chấp hành Chi Hội cử Tổng thư ký Chi hội: Ông Phùng Sơn Hải
 
Đại hội đã thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, thân mật, nhất trí cao.

GỬI Ý KIẾN