1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB

BCH CHI HỘI VSU TP HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ I (Nhiệm kỳ 2013-2018)

- VSU (giới thiệu)

Chi hội Người đi biển Việt Nam TP. Hồ Chí Minh được phát triển trên cơ sở Câu lạc bộ Người đi biển Việt Nam, thành lập ngày 21/10/2010 với 147 hội viên.


 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ / ĐƠN VỊ SỐ ĐT
1 Ông TS Lê Tuấn CT HĐQT Cty CP Tư vấn và Đầu tư mạo hiểm 090 3800 600
2 Ông Nguyễn Văn Trọng Thuyền trưởng hạng nhất 091 7666 156
3 Ông Mẫn Đức Bốn Thuyền trưởng hạng nhất 090 3464 515
4 Ông Nguyễn Minh Thuyết Thuyền trưởng hạng nhất 090 3822 529
5 Ông Đinh Xuân Lộc Thuyền trưởng hạng nhất 090 8041 448
6 Ông La Quang Trí Giám đốc Cty CP Thương mại Nam Tinh 090 2620 577
7 Ông Trịnh Đức Chinh Nguyên Cục Phó Cục Đăng Kiểm Việt nam 0168 4012 482
8 Bà Quách Hồng CT HĐQT Cty CP Tàu khách cao tốc Kiên Giang 091 8667 662
9 Ông Phùng Sơn Hải Nguyên Hiệu Trưởng Cao đẳng nghề Hàng hải 090 3837 747
10 Ông Nguyễn Văn Nhị Nguyên HT Trường Đại học Đường thủy 090 3145 911
11 Ông Lê Văn Chiến Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu 097 5386 789
12 Ông Nguyễn Xuân Sang Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Tp HCM  
13 Ông Trần Kim Thắng Thuyền Trưởng hạng nhất 0903329 900
14 Ông Nguyễn Văn Hùng Chi Cục Trưởng chi cục Hàng Hải VN 0903 753380
15 Ông Bùi Đình Hào Nguyên Phó vụ trưởng văn phòng quốc hội 0913742 818
16 Ông Nguyễn Đình Viêt Giám đốc Cảng vụ Hàng Hải Kiên Giang 0913993 727
17 Ông Phạm Ngọc Hùng Máy Nhất Hạng Hai  
       


DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI
 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ / ĐƠN VỊ CHỨC DANH
1 Ông TS Lê Tuấn CT HĐQT Cty CP Tư vấn và Đầu tư mạo hiểm Uỷ viên thường vụ
2 Ông Nguyễn Văn Trọng Thuyền trưởng hạng nhất Uỷ viên thường vụ
3 Ông Trần Kim Thắng Thuyền trưởng hạng nhất Uỷ viên thường vụ
4 Ông Nguyễn Minh Thuyết Thuyền trưởng hạng nhất Uỷ viên thường vụ
5 Ông Đinh Xuân Lộc Thuyền trưởng hạng nhất Uỷ viên thường vụ
6 Ông La Quang Trí Giám đốc Cty CP Thương mại Nam Tinh Uỷ viên thường vụ
7 Bà Quách Hồng CT HĐQT Cty CP Tàu khách cao tốc Kiên Giang Uỷ viên thường vụ

 
DANH SÁCH CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH CHI HỘI
 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ / ĐƠN VỊ CHỨC DANH
1 Ông TS Lê Tuấn CT HĐQT Cty CP Tư vấn và Đầu tư mạo hiểm Chủ tịch
2 Ông Trần Kim Thắng Thuyền trưởng hạng nhất Phó Chủ tịch
3 Ông Nguyễn Minh Thuyết Thuyền trưởng hạng nhất Phó Chủ tịch
4 Ông Đinh Xuân Lộc Thuyền trưởng hạng nhất Phó Chủ tịch
5 Ông La Quang Trí Giám đốc Cty CP Thương mại Nam Tinh Phó Chủ tịch

GỬI Ý KIẾN