1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB
Hội viên
Điều lệ Câu lạc bộ Thuyền trưởng Việt Nam ( 20:26 2014/9/24 )

Đã được thông qua ở Đại hội toàn thể CLB TT ngày 7 tháng 9 năm 2002 và sửa đổi bổ sung ở Hội nghị toàn thể ngày 22 tháng 2 năm 2003

Xem tiếp ...
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CHI HỘI VSU TP HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ I ( 13:59 2013/11/15 )

(USU). Nghị quyết Đại hôi Chi hội Người đi biển Việt Nam TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Xem tiếp ...
BCH CHI HỘI VSU TP HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ I (Nhiệm kỳ 2013-2018) ( 13:51 2013/11/15 )

Chi hội Người đi biển Việt Nam TP. Hồ Chí Minh được phát triển trên cơ sở Câu lạc bộ Người đi biển Việt Nam, thành lập ngày 21/10/2010 với 147...

Xem tiếp ...
Vài nét về Chi hội Người đi biển Việt Nam TP. Hồ Chí Minh ( 17:19 2013/10/14 )

Chi hội Người đi biển Việt Nam TP. Hồ Chí Minh được phát triển trên cơ sở Câu lạc bộ Người đi biển Việt Nam, thành lập ngày 21/10/2010 với 147...

Xem tiếp ...
1