1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB

Lãnh đạo Trung ương Hội Người đi biển Việt Nam, khóa II, nhiệm kỳ 2013 - 2018

- Hội NĐBVN

Hội Người đi biển Việt Nam là một tổ chức xã hội, tập hợp kinh nghiệm, trí tuệ và tinh thần của những người đi biển, đóng góp vào công cuộc xây dựng ngành Hàng hải Việt Nam lớn mạnh.


Ban Chấp hành Hội Người đi biển Việt Nam, khóa II, nhiệm kỳ 2013 - 2018 có 37 thành viên. Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ và các Ban chuyên môn của Hội như sau:
 
 
Chủ tịch Hội
 
Ông Chu Quang Thứ (nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam)
 
ĐT: 0936-128-139
 
Email: vptkml@gmail.com
 
 
Các Phó Chủ tịch Hội
 
- Phó Chủ tịch thường trực: Capt. Nguyễn Trai (Thuyền trưởng hạng 1)
 
ĐT: 0913-367-948
 
Email: trai@vietnamcrew.com
  
- Các Phó Chủ tịch:
 
+ Ông Đỗ Đức Tiến, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam
 
+ Ông Trần Kỳ Hinh, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam
 
+ Ông Đinh Xuân Mạnh, Phó hiệu trưởng Đại học Hàng hải Việt Nam
 
+ Ông Vương Đình Lam, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam
 
+ Ông Nguyễn Văn Trọng, Thuyền trưởng hạng I
 
+ Ông Lê Tuấn, Giám đốc công ty Tư vấn và Đâu tư mạo hiểm
 
+ Ông Vũ Văn Thử, Máy trưởng hạng I
 
+ Ông Phạm Đình Vận, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm ATHH Miền Nam.
 
 
Tổng Thư ký Hội
 
Capt. Nguyễn Việt Anh (Thuyền trưởng hạng 1- Nguyên Trưởng phòng IMO Cục Hàng hải Việt Nam)
 
ĐT: 0912-216-737
 
Email: capt.nguyenvietanh@gmail.com
  
 
Trưởng ban Kinh tế Hội
 
Ông Đỗ Đức Tiến (Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam)
 
ĐT: 0903-415-153
 
Email: tiendd@vinamarine.gov.vn
  
 
Trưởng ban Đối ngoại Hội
 
Ông Lê Vũ Khánh (Nguyên Trưởng phòng QLKTKCHTCB Cục Hàng hải Việt Nam)
 
ĐT: 0902-264-168
 
Email: khanhslv@yahoo.co.uk
  
 
Trưởng ban Luật pháp Hội
 
Ông Ngô Khắc Lễ (Luật sư-Trọng tài viên VIAC)
 
ĐT: 0903-411-714
 
Email: ngokhacle@gmail.com
  
 
Trưởng ban Thuyền viên Hội
 
Capt. Mẫn Đức Bốn (Thuyền trưởng hạng 1)
 
 ĐT: 0903-281-945 
 
 
Ban Kiểm tra Hội
 
- Ông Phan Hữu Cẩn, nguyên Trưởng ban quản lý Container, Vinaship
 
- Ông Vũ Hùng Thanh, Thuyền trưởng hạng I
 
- Ông Trịnh Đức Chinh, nguyên Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam.

GỬI Ý KIẾN