1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB

Hội Người đi biển Việt Nam tại TP HCM

- Ngô Đức Hành (biên soạn)

Hội là tiếng nói chính thức của người đi biển cũng như là các tổ chức kinh tế và các công ty, chủ tàu...tại khu vực phía Nam..


Làm lễ ra mắt ngày 20/3/2011, tại TP HCM. Hội Người đi biển Việt Nam tại TP HCM là tổ chức tự nguyện tập hợp những công dân Việt Nam đang hoạt động liên quan đến lĩnh vực đi biển nhằm bảo vệ quyền lợi của các thuyền viên Việt Nam trong tình hình hàng loạt tàu đi biển của Việt Nam bị xâm hại, bắt giữ tại các vùng biển, cảng quốc tế tăng cao trong thời gian qua.
 
Hội đã và sẽ tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tham mưu cho các cơ quan chức năng để giúp đỡ  các thuyền viên đang gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến nghề đi biển. Đối với các thuyền viên, Hội cũng đứng ra bảo vệ quyền lợi, trang bị kiến thức pháp luật trước  các đơn vị chủ tàu, kinh doanh hàng hải khi gặp khó khăn.
 

Ngoài những thuyền viên, thủy thủ thì còn có thể là những người tham gia đội tàu đánh bắt thủy sản, bộ đội biên phòng, hải quan, công an cửa khẩu … những người liên quan đến hoạt động đi biển. Đây là hiệp hội ngành nên trách nhiệm của Hội là bảo vệ hội viên, đoàn kết, hỗ trợ qua lại giữa các hội viên. Hội là tiếng nói chính thức của người đi biển, cũng như là các tổ chức kinh tế và các công ty, chủ tàu...tại khu vực phía Nam./. 

GỬI Ý KIẾN