1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB
Giới thiệu chung
Về Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2013 - 2018, Hội Người đi biển Việt Nam ( 14:24 2013/9/2 )

Đại hội được tổ chức vào ngày 14/05/2013, tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có đại diện của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ, lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam...

Xem tiếp ...
Hội Người đi biển Việt Nam tại TP HCM ( 14:49 2013/8/27 )

Hội là tiếng nói chính thức của người đi biển cũng như là các tổ chức kinh tế và các công ty, chủ tàu...tại khu vực phía Nam..

Xem tiếp ...
Lãnh đạo Trung ương Hội Người đi biển Việt Nam, khóa II, nhiệm kỳ 2013 - 2018 ( 14:49 2013/8/27 )

Hội Người đi biển Việt Nam là một tổ chức xã hội, tập hợp kinh nghiệm, trí tuệ và tinh thần của những người đi biển, đóng góp vào công cuộc xây dựng ngành...

Xem tiếp ...
Thư ngỏ của Chủ tịch Hội, TS. Chu Quang Thứ ( 14:48 2013/8/27 )

Cách đây 5 năm (2008), Hội người đi biển Việt Nam chính thức được thành lập. Mục đích Hội nhằm gắn kết các thành viên có duyên nợ với Biển. Gắn kết những...

Xem tiếp ...
1