1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB
Giới thiệu
Lãnh đạo Trung ương Hội Người đi biển Việt Nam, khóa II, nhiệm kỳ 2013 - 2018 ( 14:49 2013/8/27 )

Hội Người đi biển Việt Nam là một tổ chức xã hội, tập hợp kinh nghiệm, trí tuệ và tinh thần của những người đi biển, đóng góp vào công cuộc xây dựng ngành...

Xem tiếp ...
ĐIỀU LỆ NGƯỜI ĐI BIỂN VIỆT NAM ( 14:49 2013/8/27 )

Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1080/QĐ-BNV ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Xem tiếp ...
Thư ngỏ của Chủ tịch Hội, TS. Chu Quang Thứ ( 14:48 2013/8/27 )

Cách đây 5 năm (2008), Hội người đi biển Việt Nam chính thức được thành lập. Mục đích Hội nhằm gắn kết các thành viên có duyên nợ với Biển. Gắn kết những...

Xem tiếp ...
1 2