1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB

Danh sách một số sỹ quan, thuyền viên các đội tàu Giải Phóng - Tự Lực - Quyết Thắng giai đoạn 1965 - 1975

- VSU (giới thiệu)

 (VSU). Hội Người đi biển cung cấp danh sách này, hy vọng các cán bộ lão thành ngành Hàng hải Việt Nam, các sỹ quan, thuyền viên ba đội tàu Giải Phóng - Tự Lực - Quyết Thắng cung cấp thêm nhằm bổ sung truyền thống, lịch sử của ba đội tàu. Trân trọng cám ơn.


 

TT Họ và tên Năm sinh Chức danh Điện thoại liên hệ
1 Nguyễn Ngọc Tuyền 05/8/1940 Thuyền trưởng 088 720 963
2 Nguyễn Hữu Cử 17/9/1941 Thuyền trưởng 0903 408 120
3 Hà Nhật Tăng 27/8/1940 Thuyền trưởng 0313 874 442
4 Lê Đình Đỉnh 06/02/1944 Thuyền trưởng 0903 640 186
5 Vương Đình Đỉnh 13/8/1939 Thuyền trưởng 088 517 204
6 Nguyễn Ngọc Hân 06/4/1944 Thuyền trưởng 088 305 706
7 Đoàn Đình Long 04/01/1936 Thuyền trưởng 088 980 432
8 Đỗ Xuân Mùi 01/11/1943 Thuyền trưởng 087 718 653
9 Bùi Hữu Túc 15/6/1937 Thuyền trưởng 088 994 457
10 Phạm Bá Tâm 27/02/1938 Thuyền trưởng 0903 338 079
11 Nguyễn Ngọc Thanh 20/11/1946 Thuyền trưởng 082 966 424
12 Nguyễn Trai 27/10/1947 Thuyền trưởng 0913 367 948
13 Nguyễn Trọng   Thuyền trưởng 0917 666 156
14 Nguyễn Bình An 16/10/1935 Thuyền trưởng  088 728 490
15 Nguyễn Công Hệ 02/02/1942 Thuyền trưởng  0983 707 736
16 Đào Đình Cần 1946 Thuyền trưởng  0903 689 769
17 Trần Văn Cử 09/11/1943 Thuyền trưởng  
18 Phạm Xuân Lộc 14/01/1941 Thuyền trưởng  087 711 861
19 Nguyễn Đình Mô 05/02/1943 Thuyền trưởng  0313 847 726
20 Nguyễn Văn Quỳnh 06/6/1944 Thuyền trưởng  
21 Lê Đình Thỏa 16/5/1944 Thuyền trưởng  0313 639 411
22 Phan Trọng Thiệu 20/10/1940 Thuyền trưởng  088 452 331
23 Đặng Sinh Thạnh 08/9/1936 Thuyền trưởng 088 448 830
24 Lê Ngọc Trò 15/5/1943 Thuyền trưởng 088 408 823
25 Nguyễn Hữu Nghị 1940 Thuyền trưởng  
26 Nhữ Cao Tài 1936 Thuyền trưởng  
27 Lê Tỉnh 1940 Thuyền trưởng 0313 874 566
28 Nguyễn Văn Chiêu 1930 Thuyền trưởng  
29 Phạm Thế Hòa 1942 Thuyền trưởng 0313 857 554
30 Đỗ Văn Hiển 14/10/1941 Thuyền trưởng 0904,411,319
31 Ngô Văn Cán 1942 Thuyền trưởng 0313,763,636
32 Nguyễn Văn Giản 1944 Thuyền trưởng  
33 Nguyễn Ngọc Hùng 11/3/1940 Thuyền trưởng 0989,418,780
34 Trần Xuân Toại 09/9/1941 Thuyền trưởng 0913.561.245
35 Trần Văn Vy 24/01/1949 Thuyền trưởng 0912.052,308
36 Nguyễn Quốc Túy 19/6/1942 Thuyền trưởng 0313,858,918
37 Vương Tiến Ngọ 1941 Thuyền trưởng 0313,825,526
38 Lê Văn Dưỡng 1939 Thuyền trưởng 0313,877,939
39 Nguyễn Tiến Căn 1936 Thuyền trưởng 0976,038,390
40 Nguyễn Văn Ngãi 1945 Thuyền trưởng 0313,824,340
41 Hồ Xuân Quán 1940 Thuyền trưởng 0313,729,854
42 Phạm Văn Trụ 1943 Thuyền trưởng 0313,722,205
43 Hồ Bàng Quyên 1942 Thuyền trưởng 0984,054,218
44 Nghiêm Đắc Khoan 1941 Thuyền trưởng 0313,750,280
45 Nguyễn Hữu Trinh 1942 Thuyền trưởng 0313,837,273
46 Phạm Ngọc Quý 1941 Thuyền trưởng 0313,853,396
47 Nguyễn Gia Lễ 1940 Thuyền trưởng 01682,662,361
48 Trương Văn Hợi 1947 Thuyền trưởng  
49 Nguyễn Công Hải 1943 Thuyền trưởng  
50 Lê Văn Truyền 1945 Thuyền trưởng 0936,480,054
51 Hoàng Văn Tỉnh 1946 Thuyền trưởng  
52 Nguyễn Văn Ngãi 1945 Thuyền trưởng  
53 Phạn Thanh Hương 1943 Máy trưởng 01672,826,923
54 Đặng Văn Đô 1944 Máy trưởng 0313,841,526
55 Nguyễn Hữu Lương 1944 Máy trưởng 0313,670,529
56 Nguyễn Hữu Chung 20/10/1942 Máy trưởng 0313,836,222
57 Vũ Xuân Độ 1945 Máy trưởng 0912,515,889
58 Vũ Văn Thử 1947 Máy trưởng  
59 Trần Quyết Tiến 01/5/1948 Máy trưởng 0913,561,405
60 Hoàng Văn Hiểu    Máy trưởng  
61 Vũ Đình Lâm 30/10/1939 Máy trưởng 01655,281,308
62 Vũ Văn Tải 1947 Máy trưởng  
63 Trần Trọng Kim 1941 Máy trưởng 0313,853,109
64 Phan Công Nghi 19/5/1943 Máy trưởng 0946,625,955
65 Nguyễn Hoàng 21/7/1947 Máy trưởng  
66 Doãn Đức Hiền 1940 Máy trưởng 0313,760,010
67 Tống Văn Giản 1939 Máy trưởng 01633,421,326
68 Trần Văn Nhật 1941 Máy trưởng 0313,876,877
69 Vũ Công Quế 1932 Máy trưởng 0313,856,570
70 Mai Công Đảng 1940 Máy trưởng 0313,856,376
71 Trần Như Bích 1939 Máy trưởng 01696,650,663
72 Ngô Quang Ánh 1938 Máy trưởng 0313,941,291
73 Lê Đắc Thi 1942 Máy trưởng 0313,852,830
74 Nguyễn Xin 1943 Máy trưởng 0393,635,142
75 Phạm Văn Thư 15/01/1947 Máy trưởng  
76 Phạm Tín Xoang 19/8/1945 Máy trưởng 0913,039,259
77 Đào Trấn   Máy trưởng 0912,185,302
78 Trần Văn Song 19/12/1943 Máy trưởng 0912,305,828
79 Đoàn Doãn Dần 1941 Sỹ quan máy 0313825849
80 Bùi Hoàng Hồ 1945 Sỹ quan máy 0987894852
81 Nguyễn Xuân Thành  1945 Sỹ quan máy 0913003452
82 Phan Văn Phước  1945 Sỹ quan máy 0313510420
83 Hồ Viết Đức 1944 Sỹ quan máy 0313765001
84 Vũ Văn Thục 1947 Sỹ quan máy 0913240176
85 Hồ Ngọc Anh 1944 Sỹ quan máy 0383651060
86 Đào Văn Thảo 1943 Sỹ quan máy 0917564834
87 Phan Huy Mẫn 1942 Sỹ quan máy 01292484422
88 Thái Phúc Trinh 1943 Sỹ quan máy  
89 Nguyễn Văn Bằng 1939 Sỹ quan máy 0313655646
90 Phùng Viết Hải  1939 Sỹ quan máy 0313721177
91 Trần Văn Hạnh 1940 Sỹ quan máy 0313566511
92 Trần Đình Đức  01/5/1948 Sỹ quan máy 0903718255
93 Đào Soạn 1949 Sỹ quan máy 0908128863
94 Nguyễn Ngọc Điệp 06/6/1940 Sỹ quan máy 088226057
95 Trần Thiện 1943 Sỹ quan máy 0903885327
96 Hồ Mạnh Trinh 1943 Sỹ quan máy  
97 Đào Văn Yến 1941 Sỹ quan máy 0313867375
98 Lê Văn San 1942 Sỹ quan máy 0903222537
99 Phạm Nhất Bôn 1942 Sỹ quan máy 0902165638
100 Lương Tiến Thơi 1947 Sỹ quan máy 0313862120
101 Nguyễn Bá Túy 1946 Quản trị 0919193195
102 Trần Việt Trung 1947 Thợ điện 0984366785
103 Phạm Đình Kháp 1944 Thợ điện 0936059430
104 Nguyễn Trung Hiếu 1949 Thủy thủ trưởng 0313 972 376
105 Đỗ Văn Phúc 1948 nt  0313 766 758
106 Trương Chữ Long 1950 Thợ máy  0913 529 122
107 Nguyễn Đức Hải 1947 nt  0168 733 5307
108 Đồng Văn Lủn 1948 Thủy thủ   0166 931 8644
109 Bùi Đình Tô 1941 Thủy thủ trưởng  0168 601 0796
110 Bùi Bằng Đoàn 1948 Thợ máy 0313 536 149
111 Bùi Minh Thi 1947 Thủy thủ   0126 354 3659 
112 Đào Văn Phiến 1949 Thủy thủ   0914 559 607
113 Đào Văn Chắt 1950 Thủy thủ   0318 73 003
114 Đặng Văn Thùy 1947 Thủy thủ  0313 243 557
115 Đào Xuân Tiện 1947 Thủy thủ   0907 679 259
116 Nguyễn Liêu Tuyn 1950 Thủy thủ  0316 583 074
117 Nguyễn Văn Hiền 1946 Thợ máy 0313 828 306
118 Đào Bá Cân 1945 Máy trưởng 0128 826 9884
119 Trần Đình Phúc 1948 Thợ máy  
120 Trần Mạnh Đàn 1944 Phó 1 0313 737 994
121 Nguyễn Minh 1945 Phó 1 0988 384 563
122 Trần Văn Đồng 1944 Phó 2 0904 104 968
123 Võ Phùng Long 1945 GĐ Vitranchat 0903 828 228 
124 Đoàn Mạnh Dũng 1946 Thuyền phó 0989 298 345 
125 Nguyễn Dư 1942 Máy 1 0909 659 297
126 Trần Thanh Sơn 1920 Đội phó GF 088 400 500
127 Nguyễn Đức Sử 1951 Đài trưởng 087 716 394
128 Nguyễn Thành Ngưỡng   Quản trị 0907 725 868
129 Chung Chánh 1945 Thuyền phó  
130 Nguyễn Nhật  Minh 1944 Giáo viên Hàng Hải 085 531 904
131 Phan Văn Định 1948 P2  

GỬI Ý KIẾN