1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB

Thị trấn Sông Đốc được công nhận là thị trấn đảo

- Hoàng Thống Nhất

Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau vừa được công nhận là thị trấn đảo theo Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 09/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, chính sách ưu đãi đối với thị trấn đảo Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau được thực hiện theo các quy định hiện hành.


 
Thị trấn Sông Đốc đã đảm bảo được các tiêu chí, điều kiện, thủ tục công nhận xã đảo theo Quyết định 569/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Thị trấn Sông Đốc đáp ứng đủ 02 tiêu chí là có diện tích tự nhiên là đảo theo quy định tại Điều 19 Luật biển Việt Nam năm 2012, có người dân định cư hoặc lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo; đáp ứng được 01 trong 03 điều kiện là có một phần diện tích tự nhiên là đảo ở trên biển (xã có đảo ở trên biển) và trên đảo có người dân định cư hoặc lực lượng vũ trang đóng quân.
 
Theo quy hoạch đến năm 2030, thị trấn Sông Đốc là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa của đô thị Sông Đốc; có vị trí chiến lược quốc phòng, an ninh quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long và quốc gia; là một trong ba đô thị động lực của tỉnh Cà Mau, thực hiện chức năng trung tâm thương mại - dịch vụ phía Tây của tỉnh; là đầu mối giao thông trục chính đường hành lang kinh tế ven biển./. 

GỬI Ý KIẾN