1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB

Quảng Nam đẩy mạnh phát triển kinh tế biển

- Thông Tấn

Tỉnh Quảng Nam đang tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội hướng ra biển và triển khai những giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Phấn đấu đến năm 2020 đưa kinh tế biển và vùng ven biển phát triển mạnh, giữ vai trò, vị trí quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh.


 
Quảng Nam sẽ tiếp tục phát triển ngành thủy sản bền vững trên cơ sở tăng tỷ trọng nuôi trồng và chế biến, khai thác đi đôi với bảo vệ nguồn lợi, kết hợp bảo vệ chủ quyền. Điều chỉnh, sắp xếp lại nghề khai thác hải sản ven bờ, đẩy mạnh phát triển khai thác xa bờ. Kiện toàn các tổ, đội tàu cá xa bờ gắn với dịch vụ hậu cần trên biển. Đẩy mạnh công nghiệp chế biến hải sản; đa dạng đối tượng nuôi, phát triển nuôi trồng kết hợp với dịch vụ du lịch sinh thái; tăng cường thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở các xã ven biển.
 
Mục tiêu của Quảng Nam là phấn đấu đến năm 2020 có 24 xã thuộc 6 địa phương ven biển đạt chuẩn nông thôn mới; thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, nhất là các ngành công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô, công nghiệp chế tạo, công nghiệp điện, khí...
 
Tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch biển, đảo trên cơ sở bảo tồn, phát huy tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa vùng biển, đảo của tỉnh gắn với mục tiêu đảm bảo quốc phòng - an ninh.
 
Tiếp tục nạo vét luồng các tuyến sông Trường Giang, sông Bàn Thạch, sông Cổ Cò, Bến Cảng Kỳ Hà và Tam Hiệp để đón tàu có trọng tải lớn 30.000 tấn. Đẩy mạnh việc tổ chức các tuyến vận tải quốc tế, đặc biệt là tuyến Chu Lai - Hàn Quốc.
 
Tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông liên kết trong vùng, thông tuyến giao thông đường bộ ven biển, xây dựng các tuyến đường ngang nối Quốc lộ 1A với vùng ven biển.
 

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam cho biết, Quảng Nam phấn đấu đến năm 2020 đưa kinh tế biển và vùng ven biển phát triển mạnh, giữ vai trò, vị trí quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh. Cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân vùng ven biển; đảm bảo an toàn đời sống dân cư và các thành phần kinh tế hoạt động trên biển, ven biển, đảo của tỉnh; góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Chiến lược biển Việt Nam./. 

GỬI Ý KIẾN