1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB

Giảm thiểu rác thải đại dương tại Côn Đảo

- Thu Thủy

Vừa qua, đoàn làm việc của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam do Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi dẫn đầu cùng với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF Việt Nam) đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo và Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo về các định hướng phát triển bền vững kinh tế biển và quản lý rác thải nhựa đại dương tại Côn Đảo.Toàn cảnh buổi làm việc
 
Tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi cho biết, theo một số nghiên cứu quốc tế thì Việt Nam là quốc gia đứng thứ 4 thế giới về lượng rác thải nhựa ra đại dương, thông tin này sẽ được nghiên cứu và xác thực lại trong thời gian sắp tới, tuy nhiên có thể thấy rõ ràng là rác thải nhựa đại dương đang gây ra nhiều tác động bất lợi về kinh tế, xã hội và môi trường. Để giải quyết vấn đề đó, Việt Nam đã có những cam kết chính trị mạnh mẽ và nhiều hoạt động thiết thực trong quản lý, giảm rác thải nhựa, trong đó có rác thải nhựa đại dương.
 
Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt mục tiêu “Ngăn ngừa, kiểm soát và giảm đáng kể ô nhiễm môi trường biển; tiên phong trong khu vực về giảm thiểu chất thải nhựa đại dương” và đề ra các chủ trương lớn, khâu đột phá, các giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu để phát triển kinh tế biển, trong đó đặt trọng tâm đối với các ngành và địa phương phát triển kinh tế biển. Chiến lược cũng đưa ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2030 trong đó có mục tiêu tăng diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt tối thiểu 6% (từ 0,24%) diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia, đây là một nội dung hết sức quan trọng mà các địa phương trong đó có Côn Đảo và Vườn quốc gia Côn Đảo cần phải tính tới trong định hướng chiến lược của mình để đảm bảo sự phát triển hải hoà.
 
Để cụ thể hoá chủ trương của Đảng, ngày 05 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Nghị quyết số 26/NQ-CP ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, trong đó có mục tiêu giảm 70% lượng rác thải nhựa đại dương. Kế hoạch đã được hướng dẫn và triển khai tích cực ở các bộ, ngành, địa phương và ở các cộng đồng. Nhiều địa phương đã ban hành Kế hoạch hành động của mình nhưng Bà Rịa – Vũng Tàu thì chưa có. Đối với Côn Đảo, cần sớm xây dựng kế hoạch quản lý rác thải nhựa đại dương và phải đặt ra yêu cầu cao vì đây vừa là khu du lịch, vừa là khu bảo tồn quốc gia. Hợp tác quốc tế cần được xem là một giải pháp quan trọng đưa vào kế hoạch vì đây là vấn đề toàn cầu. Bên cạnh đó, cũng cần phải chú ý đến vấn đề truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân địa phương và khách du lịch, giống như đã thực hiện ở Hội An, có thể cân nhắc cấm hoàn toàn rác thải nhựa trên địa bàn huyện. Ngoài ra, trong Kế hoạch hành động cũng cần phải đưa ra những hoạt động cụ thể trong quản lý rác thải từ phân loại, thu gom đến xử lý… và cùng với đó là sự cần thiết phải xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý một cách chi tiết và đầy đủ.
 
Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi cũng đánh giá cao những sáng kiến đang được triển khai tại Côn Đảo để chống lại ô nhiễm rác thải nhựa đại dương như tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh địa phương; và nhận thấy những sáng kiến như vậy cần được phát huy và nhân rộng. Mặc dù còn nhiều việc phải làm nhưng Tổng cục trưởng mong muốn và tin tưởng rằng Côn Đảo sẽ là một mô hình điểm của Việt Nam và Thế giới trong “Phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển; bảo đảm hài hoà giữa các hệ sinh thái kinh tế và tự nhiên, giữa bảo tồn và phát triển”.
 
 

Tại buổi làm việc, các chuyên gia của WWF Việt Nam đã trình bày một số vấn đề về những quan sát từ hoạt động bảo tồn rùa; đề xuất định hướng về du lịch bền vững, giảm thiểu rác thải cho Côn Đảo đồng thời giới thiệu về dự án “Giảm thiểu rác thải đại dương tại Côn Đảo”. Các bên cũng đã thảo luận định hướng kế hoạch nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan quản lý trung ương và địa phương cùng với nhà tài trợ, chuyên gia nghiên cứu và các bên liên quan để tạo nền tảng hỗ trợ công tác quản lý rác thải nhựa đại dương tại địa phương cũng như hỗ trợ Chính phủ trong việc xây dựng và triển khai các chủ trương, chính sách liên quan. 

GỬI Ý KIẾN