1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB
Đây biển Việt Nam
Không ngừng xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận an ninh nhân dân trên biển (Kỳ cuối) ( 9:25 2020/9/16 )

Cảnh sát biển Việt Nam trong thời gian qua đã đóng vai trò to lớn trong nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh biển, làm chỗ dựa vững chắc cho nhân dân làm...

Xem tiếp ...
Không ngừng xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận an ninh nhân dân trên biển - Kỳ 3 ( 9:19 2020/9/16 )

Cảnh sát biển Việt Nam trong thời gian qua đã đóng vai trò to lớn trong nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh biển, làm chỗ dựa vững chắc cho nhân dân làm...

Xem tiếp ...
Không ngừng xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận an ninh nhân dân trên biển (kỳ 2) ( 9:14 2020/9/16 )

Cảnh sát biển Việt Nam trong thời gian qua đã đóng vai trò to lớn trong nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh biển, làm chỗ dựa vững chắc cho nhân dân làm...

Xem tiếp ...
Không ngừng xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận an ninh nhân dân trên biển (Kỳ 1) ( 9:8 2020/9/16 )

Cảnh sát biển Việt Nam trong thời gian qua đã đóng vai trò to lớn trong nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh biển, làm chỗ dựa vững chắc cho nhân dân làm...

Xem tiếp ...
Giảm thiểu rác thải đại dương tại Côn Đảo ( 15:41 2020/9/11 )

Vừa qua, đoàn làm việc của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam do Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi dẫn đầu cùng với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF...

Xem tiếp ...
Thừa Thiên Huế triển khai Nghị quyết 36 về biển ( 15:35 2020/9/11 )

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm...

Xem tiếp ...
Thành lập Ủy ban Quốc gia thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam ( 15:31 2020/9/11 )

Ủy ban là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo thống nhất, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng,...

Xem tiếp ...
1 2 3 4 5