1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB
Đăng ký hội viên

Xem hướng dẫn đăng ký tại đây .. ( Cập nhật thêm thông tin về quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên hội )

Dành cho Cá nhân Dành cho Tổ chức
 • Họ tên:
 • Ngày sinh:
 • Nghề nghiệp:
 • Địa chỉ thường trú:
 • Số CMTND:
 • Điện thoại:
 • Địa chỉ liên hệ:
Gửi thông tin đăng ký
 • Thông tin cơ bản về tổ chức:

 • Tên tổ chức:
 • Địa chỉ:
 • Giấy phép hoạt động:
 • Cấp bởi:
 • Ngày cấp:
 • Người đại diện:
 • Người đại diện tổ chức tham gia hội:

 • Họ tên:
 • Chức vụ:
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
Gửi thông tin đăng ký