1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB

Thủ tướng đồng ý tạm dừng quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong

- Thanh Nam

Thủ tướng vừa có ý kiến về việc tạm dừng triển khai lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong.


Xét đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa và ý kiến của các Bộ: Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thủ tướng đã đồng ý tạm dừng triển khai lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong, cho đến khi Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua.
 
Một góc vịnh Vân Phong. Ảnh: báo Khánh Hòa
 
Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa khẩn trương tổ chức việc lập Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng quy định; đồng thời tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch có liên quan và quy định của pháp luật.
 
Cuối tháng 12/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi Thủ tướng đề nghị xem xét dừng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Đặc khu Bắc Vân Phong, đồng thời, kiến nghị sớm điều chỉnh quy hoạch khu vực này để kêu gọi đầu tư.
 
Theo đó, các cơ quan chức năng của tỉnh đã thực hiện một số thủ tục để triển khai quy hoạch này như: dự thảo nhiệm vụ quy hoạch, chuẩn bị công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch…
 
Tuy nhiên, do Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt vẫn chưa được Quốc hội thông qua, nên quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khi chưa xác định được cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục, nội dung quy hoạch, hội đồng thẩm định và các nội dung liên quan khác.
 
Do đó, việc điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng khu vực Bắc Vân Phong theo định hướng phát triển thành Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong cũng chưa được triển khai.
 
Khánh Hòa cũng nhận thấy sau 5 năm thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2030, khu vực Nam Vân Phong đã có một số dự án đi vào hoạt động và đang xây dựng. Tuy nhiên, một số khu chức năng vẫn chưa được triển khai.
 
Trong khi đó, đối với khu vực Bắc Vân Phong, do chủ trương xây dựng đặc khu từ năm 2012 nên chưa triển khai lập quy hoạch các khu chức năng, để nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp.
 

Mặt khác, theo định hướng quy hoạch chung đã được phê duyệt, một số khu chức năng và đất chưa sử dụng cần điều chỉnh và bổ sung các nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế để kêu gọi đầu tư. 

GỬI Ý KIẾN