1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB

Quy định về các tần số vô tuyến điện sử dụng trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn

- Công Bằng

Theo Công ước Quốc tế về An toàn Sinh mạng trên biển SOLAS, các tàu thuyền khi hoạt động trên biển phải trang bị đầy đủ những phương tiện thông tin liên lạc theo danh mục qui định.


 
Mỗi phương thức thông tin khác nhau trong hệ thống GMDSS có những ưu điểm và những hạn chế riêng nhất định tùy theo khu vực địa lý cũng như nghiệp vụ mà nó cung cấp. Dưới đây là quy định về các tần số vô tuyến điện cho từng phương thức thông tin:
 
Phương thức DSC
 
DSC được dùng như một biện pháp tiếp xúc ban đầu khi liên lạc với các đài khác trước khi sử dụng phương thức khác (như RTP hay NBDP). Các tần số cấp cứu, khẩn cấp và an toàn DSC là: 2187.5 kHz, 4207.5 kHz, 6312 kHz, 8414.5 kHz, 12577 kHz, 16804.5 kHz và 156.525 MHz (kênh 70VHF). Các tàu thuyền khi hành trình trên các vùng biển A1, A2, A3 và A4 nên được trang bị đầy đủ thiết bị thu phát DSC.

Phương thức thoại (RTP)
 
Các đài tàu hoặc đài bờ sau khi thu hoặc phát đi một bức điện DSC có phương thức thông tin tiếp theo là RTP sẽ chuyển về liên lạc trực tiếp với nhau bằng phương thức RTP trên các tần số cấp cứu, khẩn cấp và an toàn tương ứng: 2182 kHz, 4125 kHz, 6215kHz, 8291 kHz, 12290 kHz, 16420 kHz và kênh 16 VHF. Ngoài ra, các tàu cũng có thể dùng tần số 156.650MHz (kênh 13VHF) cho thông tin giữa boong với boong, kênh 6VHF cho thông tin giữa các tàu với tàu hoặc các tần số 2182kHz, 3023kHz, 4125kHz…cho thông tin hiện trường… Ngoài các tần số trên, Hệ thống Đài TTDH Việt Nam trực canh liên tục trên tần số 7903.0kHz phục vụ thông tin cấp cứu dành cho các đối tượng là tàu thuyền đánh bắt hải sản.

Phương thức phương thức Điện báo in trực tiếp băng hẹp (NBDP)
 
hiện nay không còn được dùng để trực canh cấp cứu nhưng vẫn còn được sử dụng nhờ ưu thế của nó khi tàu hoạt động ở vùng biển A4. Khi thu được bức điện DSC có yêu cầu phương thức thông tin tiếp theo là NBDP, các đài sẽ chuyển về các tần số tương ứng sau: 2174.5 kHz, 4177.5 kHz, 6268 kHz, 8376.5 kHz, 12520 kHz và 16695 kHz để liên lạc.
 
Phương thức Navtex
 
Tần số 490 kHz (phát bằng Tiếng Quốc gia); Tần số 518 kHz (phát bằng Tiếng Anh); Tần số 4209.5 kHz (phát bằng Tiếng Anh và Tiếng Quốc gia)
 
Phương thức thông tin vệ tinh
 
Phao vô tuyến chỉ báo vị trí khẩn cấp (EPIRB) hoạt động trên tần số 406MHz thông qua  vệ tinh quỹ đạo cực Cospas-Sarsat phát tín hiệu cung cấp nhận dạng của tàu gặp nạn, thông báo cho RCC về tai nạn cấp cứu và xác định vị trí của những người sống sót.
 

Đối với người đi biển, việc kết nối thông tin liên lạc với đất liền chính là vấn đề sống còn. Vì vậy, việc hiểu rõ quy định về các tần số vô tuyến điện sử dụng trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn sẽ góp phần bảo đảm an toàn về cả tính mạng và tài sản cho người đi biển, điều này cũng giúp cho việc sử dụng tần số đúng mục đích, có hiệu quả, không gây can nhiễu lẫn nhau làm ảnh hưởng đến hoạt động tìm kiếm cứu nạn. 

GỬI Ý KIẾN