1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB

Hội nghị công tác Tìm kiếm cứu nạn Hàng không lần thứ nhất

- Phạm Thị Ngọc

Vừa qua tại trụ sở Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Hội nghị công tác tìm kiếm cứu nạn Hàng không (TKCNHK) lần thứ nhất đã được tổ chức dưới sự chủ trì của có ông Lê Quốc Khánh - Phó Tổng Giám Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.


Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Trung tâm Hiệp đồng tìm kiếm cứu nạn Hàng không của các khu vực Công ty Quản lý bay miền Bắc, Công ty Quản lý bay miền Trung và Công ty Quản lý bay miền Nam. Về phía Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không (PHTKCNHK) có lãnh đạo Trung tâm, lãnh đạo hai phòng và các chuyên viên, nhân viên Phòng Nghiệp Trung tâm PHTKCNHK.
 

Toàn cảnh Hội nghị công tác Tìm kiếm cứu nạn Hàng không
 
Hội nghị đã được nghe các đơn vị báo cáo về công tác TKCNHK, báo cáo công tác Đào tạo huấn luyện, báo cáo công tác Diễn tập TKCNHK, báo cáo công tác đảm bảo kỹ thuật phục vụ cho hoạt động TKCNHK, các kế hoạch, các đề xuất nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ TKCNHK, khắc phục những khuyến cáo của tổ chức ICAO và Cục Hàng không. Sau khi nghe các báo cáo, đại diện các đơn vị thảo luận đánh giá những mặt mạnh, mặt yếu và tìm ra nguyên nhân, giải pháp khắc phục nhằm hoàn thiện hơn trong công tác TKCNHK.
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Khánh đánh giá cao công tác tìm kiếm cứu nạn Hàng không, mặc dù các đơn vị vẫn còn gặp nhiều khó khăn, các văn bản phối hợp hiệp đồng về công tác TKCN còn chưa đầy đủ và bất cập nhưng các đơn vị đã có nhiều nỗ lực, cố gắng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tạo tiếng nói chung trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi đơn vị. Đồng chí cũng nhấn mạnh: Dịch vụ TKCNHK là một trong 5 dịch vụ chính của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và cũng là một trong những dịch vụ quan trọng của ngành Hàng không, để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Tổng công ty giao, đề nghị các đơn vị cần phối hợp tuyên truyền các quy chế phối hợp đến toàn thể các cán bộ, nhân viên trong đơn vị mình, đồng thời tổ chức, thực hiện tốt công tác Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ, nhất là công tác huấn luyện tại chỗ sát với tình hình thực tế của đơn vị. Trung tâm PHTKCNHK có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tìm kiếm cứu nạn tổng thể, thống nhất giữa các đơn vị; rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản hiệp đồng với các Trung tâm Hiệp đồng tìm kiếm cứu nạn của các khu vực Công ty Quản lý bay miền Bắc, Công ty Quản lý miền Trung, Công ty Quản lý miền Nam cho phù hợp và ký kết lại các văn bản hiệp đồng đã hết hạn. Hàng năm, định kỳ có sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện để có những điều chỉnh kịp thời, triển khai đồng bộ hiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tìm kiếm cứu nạn Hàng không, đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của mỗi đơn vị.
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Khê cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sát sao của đồng chí, mong muốn trong thời gian tới các Trung tâm nằm trong dây truyền cung cấp dịch vụ TKCNHK vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tổng công ty và cam kết, mặc dù còn nhiều những khó khăn thách thức trong thời gian tới, nhưng với tinh thần đoàn kết, nhất trí của cả tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không cũng như các Trung tâm Hiệp đồng TKCN các khu vực Bắc, Trung, Nam sẽ thực hiện tốt mọi nhiệm vụ mà Tổng công ty đã giao nhằm nâng cao dịch vụ TKCNHK đáp ứng được yêu câu mà tổ chức ICAO đã quy định.
 
Hội nghị công tác TKCNHK của Tổng công ty được tổ chức đã tạo cơ hội cho các Trung tâm được trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo tốt công tác TKCNHK; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, hỗ trợ lẫn nhau giữa các đơn vị, nâng cao hiệu quả trong công tác tìm kiếm, cứu nạn tàu bay hàng không dân dụng trong vùng thông báo bay (FIR) do Việt Nam quản lý và điều hành.
 

 

GỬI Ý KIẾN