1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB

Cung cấp dữ liệu đăng ký phao Cospas-Sarsat đúng quy định góp phần giảm thiểu báo động giả

- Ngô Thị Liên

Trong những năm vừa qua, Đài Thông tin Vệ tinh Mặt đất Cospas-Sarsat (Đài VNLUT/MCC) đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hàng trăm phương tiện và người bị nạn cho cả ba môi trường sử dụng phao Cospas-Sarsat là hàng hải (phao EPIRB), hàng không (phao ELT) và đất liền, người dùng cá nhân (phao PLB).


Lễ ký bàn giao hệ thống đài Thông tin duyên hải (năm 1993). Ảnh: Ngô Đức Hành
 
Các thông tin báo nạn từ các phương tiện do thiết bị phao Cospas-Sarsat mang quốc tịch Việt Nam phát lên vệ tinh được chuyển tới Đài VNLUT/MCC, từ Đài VNLUT/MCC các thông tin sẽ được chuyển tiếp tới các cơ quan tìm kiếm cứu nạn nhanh chóng, chính xác để có phương án hỗ trợ kịp thời người bị nạn. Để điều tra, xác minh thông tin về các sự kiện báo động qua phao Cospas-Sarsat, Đài VNLUT/MCC cần thực hiện phối hợp với các cơ quan tìm kiếm cứu nạn tra cứu các thông tin về phương tiện phát tín hiệu báo nạn.
 
Đài VNLUT/MCC tra cứu trong cơ sở dữ liệu về đăng ký phao để có các thông tin cần thiết như: thiết bị thông tin liên lạc trên tàu để có thể liên hệ trực tiếp ra tàu, thông tin về đầu mối liên hệ khẩn cấp để nhanh chóng liên hệ và xác minh thông tin về phương tiện. Với những trường hợp các phương tiện thực hiện đăng ký, cập nhật thông tin thường xuyên theo đúng quy định, Đài VNLUT/MCC sẽ nhanh chóng tra cứu được các thông tin cần thiết và sử dụng nghiệp vụ để hỗ trợ kịp thời cho phương tiện và người bị nạn.
 
Tuy nhiên, còn có rất nhiều sự kiện báo động cấp cứu từ các phương tiện không được thực hiện đăng ký, cũng như dữ liệu đăng ký đã quá lỗi thời. Việc này khiến Đài VNLUT/MCC cũng như các cơ quan tìm kiếm cứu nạn đã mất rất nhiều thời gian và sức lực để tra cứu thông tin, xác minh sự kiện mà không nhận được kết quả. Hoặc có nhiều trường hợp tàu đã phá dỡ, phao bị vất bừa bãi và vô tình phát tín hiệu cấp cứu, khiến các đơn vị liên quan mất nhiều công sức điều tra thông tin. Các sự kiện này chính là các sự kiện báo động giả và không xác định.
 
Các phương tiện phát đi báo động giả hoặc không xác định ảnh hưởng không nhỏ đến đến chất lượng xử lý các cuộc cấp cứu thật của các cơ quan tìm kiếm cứu nạn, đài VNLUT/MCC cũng như cho cả Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam. Việc này ảnh hưởng đến việc cấp cứu hỗ trợ bảo đảm an toàn sinh mạng trên biển. Đồng thời, tình trạng phát báo động giả và không xác định gây phức tạp, tốn kém trong quá trình xử lý, xác minh thông tin của các cơ quan tìm kiếm cứu nạn.
 
Từ thực trạng trên, ngày 02/04/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 19/2013/QĐ-TTg ban hành Quy chế cung cấp, quản lý, khai thác dữ liệu Phao Cospas-Sarsat và tiếp nhận, xử lý, truyền phát thông tin báo động cấp cứu Cospas-Sarsat. Quyết định nêu rõ, chủ phao Cospas-Sarsat có trách nhiệm cung cấp cho Trung tâm điều hành thông tin vệ tinh Cospas-Sarsat Việt Nam (Trung tâm VNMCC - thuộc Đài VNLUT/MCC) thông tin, dữ liệu về phao Cospas-Sarsat chính xác, đầy đủ và kịp thời phục vụ cho công tác tìm kiếm, cứu nạn. Một bộ hồ sơ cung cấp dữ liệu phao Cospas-Sarsat bao gồm Bản khai cung cấp thông tin, dữ liệu theo đúng loại phao và Bản sao chụp Giấy phép sử dụng tần số theo quy định của pháp luật.
 
Đồng thời, trong quyết định 19 cũng nêu rõ trách nhiệm của chủ phao Cospas-Sarsat khi có thay đổi thông tin, dữ liệu phao: Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày có sự thay đổi, chủ phao Cospas-Sarsat có trách nhiệm cung cấp cho Trung tâm VNMCC thông tin, dữ liệu thay đổi của phao Cospas-Sarsat. Trường hợp thay đổi Giấy phép sử dụng tần số chủ phao Cospas-Sarsat có trách nhiệm gửi kèm theo 01 bản sao chụp Giấy phép sử dụng tần số.
 
Chủ phao Cospas-Sarsat có trách nhiệm cung cấp thông tin trong trường hợp phao bị mất hoặc không sử dụng được trong thời gian mười lăm ngày, kể từ thời điểm bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được. Các thông tin này cần phải được gửi tới Đài VNLUT/MCC bằng một trong các phương thức sau:
 
Chủ phao có thể nộp trực tiếp, hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính tới địa chỉ:
 
Đài Thông tin Vệ tinh Mặt đất Cospas-Sarsat Việt Nam:
 
- Điện thoại   : +84-225-382 2181;              Fax             : +84-225-384 2979
 
- Email          : vnmcc@vishipel.com.vn;     Địa chỉ        : Số 2, Nguyễn Thượng Hiền, Hồng Bàng, Hải Phòng
 
Hoặc, có thể thực hiện đăng ký trực tuyến qua website: vnmcc.vishipel.vn.
 

Khi có các thông tin cập nhật về dữ liệu đăng ký phao từ các chủ phương tiện, Đài VNLUT/MCC nhanh chóng tra cứu được các thông tin cần thiết để xác định được tính chất sự kiện là thật hay giả để có các bước xử lý phù hợp, kịp thời. Việc nhanh chóng xác định và loại bỏ việc xử lý các báo động giả sẽ nâng cao được chất lượng hoạt động của hệ thống Cospas-Sarsat, nhanh chóng hỗ trợ được người bị nạn. Các chủ tàu hãy thực hiện nghiêm việc đăng ký dữ liệu phao theo quy định để bảo đảm được sự an toàn của chính tàu thuyền mình cũng như các phương tiện khác. 

GỬI Ý KIẾN