1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB

Cơ sở dữ liệu phao Cospas - Sarsat Quốc tế

- Trần Nam Trung

Từ năm 2006, tổ chức Cospas-Sarsat đã chính thức đưa vào khai thác sử dụng Cơ sở Dữ liệu Quốc tế về Đăng ký phao Cospas-Sarsat 406 MHz (tên tiếng Anh là International 406 MHz Beacon Registration Database - được gọi tắt là IBRD).


 
Đây là cơ sở dữ liệu quốc tế được đăng ký trong đó bao gồm các dữ liệu về nhận dạng, thông tin đầu mối liên hệ của  phao, phương tiện được gắn phao và tổ chức, cá nhân, quốc gia sử dụng phao. Cơ sở Dữ liệu này được thiết kế để sử dụng miễn phí cho việc đăng ký phao Cospas-Sarsat 406 MHz và để đảm bảo Cơ sở Dữ liệu có tính sẵn sàng 24/7 phục vụ cho công tác TKCN trên thế giới.
 
IBRD là một lựa chọn đáng tin cậy để đăng ký dữ liệu các phao nếu các chính quyền quốc gia (hoặc các cơ quan tương tự) không thể duy trì một cơ sở dữ liệu đăng ký phao của riêng mình hoặc hơn nữa là để tránh các chi phí hành chính khi duy trì một cơ sở dữ liệu riêng, và /hoặc họ muốn đảm bảo rằng các thông tin đăng ký đối với phao của họ luôn sẵn có 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần cho tất cả các Trung tâm Tìm kiếm và cứu nạn (Search and Rescue – SAR) trên thế giới mà có khả năng đáp ứng khi xảy ra tai nạn liên quan đến các phao đã được đăng ký.
 
Để nhập các thông tin đăng ký, các chủ phao được cho phép đăng ký trực tiếp tại địa chỉ Website www.406registration.com, trừ khi các chính phủ của họ đã gửi yêu cầu tới Cospas-Sarsat để cấm làm điều này. Ban thư ký Cospas-Sarsat cũng không chấp nhận các phao đăng ký qua các phương thức thoại, fax, thư hay thư điện tử mà chủ phao cần phải truy cập vào Website trên để biết cách đăng ký thông tin cho phao. Các chính phủ cũng có thể lựa chọn các loại phao để chúng có thể được đăng ký một cách riêng lẻ theo cá nhân. Ví dụ, chính phủ có thể yêu cầu rằng tất cả các phao Epirb hàng hải phải được đăng ký tại cơ quan đăng ký tàu biển quốc gia, nhưng có thể cho phép các chủ của phao cá nhân PLBs được đăng ký trực tiếp trên IBRD. Chính phủ cần phải gửi thông báo chính thức tới Ban thư ký để có thể tạo ra các cài đặt thích hợp cho quốc gia của họ trên IBRD.
 
Nếu một chính phủ quyết định không cho phép chủ sở hữu phao đăng ký trực tiếp trên IBRD, thì IBRD có một tiện ích cho phép chính phủ thường xuyên tải các thông tin từ cơ sở dữ liệu của quốc gia lên IBRD để đảm bảo rằng thông tin đăng ký được cập nhật luôn có sẵn cho tất cả các Trung tâm SAR trên thế giới mà có khả năng đáp ứng một tai nạn liên quan đến một trong các phao đã đăng ký trên IBRD. Nếu không làm việc này thì chính phủ đó phải đảm bảo có một đầu mối liên hệ tới các đăng ký quốc gia được hoạt động 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần để tra cứu các thông tin đăng ký liên quan đến phao báo nạn và cung cấp các thông tin này nếu một Trung tâm SAR của quốc gia khác cần các thông tin để tiếp tục các nỗ lực Tìm kiếm và cứu nạn, và cũng phải đảm bảo thông tin về đầu mối liên hệ được cập nhật trên trang “Danh sách đầu mối liên hệ” của website Cospas-Sarsat.
 
Để tải lên IBRD các thông tin đăng ký từ một cơ sở dữ liệu phao quốc gia, hoặc để truy vấn các thông tin đăng ký trong một trường hợp cấp cứu khẩn cấp, thì các Trung tâm SAR phải có thông tin đăng nhập và một mật khẩu được cấp bởi Ban thư ký Cospas-Sarsat. Để có được quyền truy cập này, các Trung tâm SAR (thông qua các đại diện chính thức của Cospas-Sarsat, hoặc IMO, hoặc ICAO mà đã được chính phủ quốc gia của họ ủy quyền) phải chỉ ra một đầu mối liên hệ quốc gia cho các vấn đề liên quan đến IBRD, và yêu cầu Ban thư ký Cospas-Sarsat cấp phép nhận dạng người sử dụng và mật khẩu truy cập đối với đầu mối liên hệ.
 
Yêu cầu nhận dạng người sử dụng và mật khẩu phải được gửi bằng văn bản tới Quản trị cơ sở dữ liệu IBRD (ví dụ như Ban thư ký Cospas-Sarsat) và phải có chữ ký của người đại diện chính thức cho Cospsas-Sarsat, hoặc IMO, hoặc ICAO tại mỗi quốc gia.
 

Trên đây là các quy định cũng như nguyên tắc quản lý hoạt động của IBRD đã được tổ chức Cospas-Sarsat thông qua. Qua nhiều năm đưa vào sử dụng và với những cải tiến mới nhất, hiện nay các cơ quan quản lý nhà nước có thể tạo ra một cơ sở dữ liệu lưu tại máy tính cá nhân (bao gồm thông tin đăng ký của nhiều phao), sau đó thực hiện kết nối mạng tới Website IBRD để tải đồng loạt lên IBRD mà không cần cài đặt phần mềm. Với các tính năng mới thì giao diện web IBRD mới là rất thuận tiện và hiệu quả để đảm bảo rằng nhân viên cứu hộ có được tất cả các thông tin mà họ cần trong một trường hợp cấp cứu khẩn cấp. 

GỬI Ý KIẾN