1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB
AN TOÀN HÀNG HẢI
Việt Nam - Trung Quốc đàm phán về hợp tác các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển ( 14:57 2018/12/12 )

Trong hai ngày 5-6/12, tại Chu Hải, Quảng Đông, Trung Quốc - diễn ra đàm phám vòng XII Nhóm công tác về hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển...

Xem tiếp ...
Cơ chế hoạt động đường dây nóng trên biển Việt Trung ( 14:52 2018/12/12 )

Việc thiết lập các đường dây nóng trên biển giữa Việt Nam và các nước đã góp phần trao đổi thông tin, ngăn chặn các hoạt động khai thác bất hợp pháp không...

Xem tiếp ...
Mô hình TKCN của một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm với Việt Nam ( 12:35 2018/12/12 )

Đối với hầu hết các nước trên thế giới, công tác quản lý hoạt động tìm kiếm, cứu nạn đều do Cục Hàng hải và phòng vệ bờ biển hoặc Cục phòng vệ bờ biển,...

Xem tiếp ...
Thực trạng trang thiết bị và con người của Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam ( 12:27 2018/12/12 )

Tổ chức tốt các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển, đảm bảo an toàn sinh mạng con người, đem lại sự an tâm, tin tưởng của những người tham gia giao...

Xem tiếp ...
Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam ( 12:19 2018/12/12 )

Tổ chức tốt các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển, đảm bảo an toàn sinh mạng con người, đem lại sự an tâm, tin tưởng của những người tham gia giao...

Xem tiếp ...
Tổ chức TKCN Hàng hải Việt Nam và trách nhiệm chủ trì, phối hợp ( 12:9 2018/12/12 )

Tổ chức tốt các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển, đảm bảo an toàn sinh mạng con người, đem lại sự an tâm, tin tưởng của những người tham gia giao...

Xem tiếp ...
Tìm hiểu về về dịch vụ Tìm kiếm cứu nạn hàng không ( 9:42 2018/12/12 )

Dịch vụ Tìm kiếm, cứu nạn đã được kiện toàn, thống nhất về mô hình tổ chức trong toàn Tổng công ty, chất lượng nguồn nhân lực ngày càng được nâng cao,...

Xem tiếp ...
4 5 6 7 8 9