1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB
AN TOÀN HÀNG HẢI
Nội dung và quy trình kiểm tra tàu biển nước ngoài khi đến cảng biển Việt Nam ( 9:54 2018/12/13 )

Thông tư 07/2018/TT-BGTVT ngày 07/12/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra điều kiện an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải...

Xem tiếp ...
Quy định về kiểm tra điều kiện ATHH, ANHH, lao động hàng hải và phòng ngừa ONMT của tàu biển nước ngoài ( 9:47 2018/12/13 )

Thông tư 07/2018/TT-BGTVT ngày 07/12/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra điều kiện an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải...

Xem tiếp ...
Dịch vụ thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa tàu thuyền (LRIT) ( 9:37 2018/12/13 )

Dịch vụ thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa tàu thuyền (LRIT) được Vishipel triển khai cung cấp tới khách hàng.

Xem tiếp ...
Quy định về quản lý kỹ thuật tàu cá - kỳ cuối ( 9:31 2018/12/13 )

QCVN 02-21: 2015/BNNPTNT do Vụ Khai thác thủy sản biên soạn, Tổng cục Thủy sản trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Nông nghiệp và Phát...

Xem tiếp ...
Các quy định về kỹ thuật trên tàu cá hành hải trên biển - Kỳ 2 ( 9:26 2018/12/13 )

QCVN 02-21: 2015/BNNPTNT do Vụ Khai thác thủy sản biên soạn, Tổng cục Thủy sản trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Nông nghiệp và Phát...

Xem tiếp ...
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu cá - kỳ 1 ( 9:20 2018/12/13 )

QCVN 02-21: 2015/BNNPTNT do Vụ Khai thác thủy sản biên soạn, Tổng cục Thủy sản trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Nông nghiệp và Phát...

Xem tiếp ...
Dự luật mới của Indonesia nhắm vào các chủ tàu cá bất hợp pháp ( 21:2 2018/12/12 )

Chính phủ Indonesia dự kiến dự luật mới này sẽ được thông qua trong năm nay và cho biết dự luật này sẽ mang lại sự minh bạch cần thiết cho ngành thủy sản.

Xem tiếp ...
2 3 4 5 6 7