1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB
AN TOÀN HÀNG HẢI
Tìm hiểu lịch sử của quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển - bài cuối ( 11:12 2018/12/13 )

Công ước này cùng với bộ quy tắc được làm bằng tiếng Anh và tiếng Pháp đều có giá trị như nhau. Các bản dịch chính thức sang tiếng Nga và tiếng Tây ban...

Xem tiếp ...
Sự ra đời của quy tắc phòng ngừa đâm va trên biển 72 - bài 2 ( 11:3 2018/12/13 )

Người ta cũng đã định ra lịch trình thực hiện các yêu cầu về kỹ thuật của tàu liên quan đến đèn hành trình và các dụng cụ phát âm hiệu trên tàu. Có cân...

Xem tiếp ...
Tìm hiểu lịch sử của quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển - bài 1 ( 10:57 2018/12/13 )

Trên cơ sở của thực tế này, tổ chức tư vấn liên chínhbphủ (IMCO), thành lập năm 1960 tại hội nghị London, đã soạn thảo một công ước mới về an toàn sinh...

Xem tiếp ...
Kinh nghiệm phòng tránh mất liên lạc giữa tàu và bờ ( 10:14 2018/12/13 )

Bảo đảm an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển, hãy áp dụng một biện pháp đơn giản nhưng có hiệu quả cao trong phòng tránh gián đoạn thông...

Xem tiếp ...
Nội dung và quy trình kiểm tra tàu biển nước ngoài khi đến cảng biển Việt Nam ( 9:54 2018/12/13 )

Thông tư 07/2018/TT-BGTVT ngày 07/12/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra điều kiện an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải...

Xem tiếp ...
Quy định về kiểm tra điều kiện ATHH, ANHH, lao động hàng hải và phòng ngừa ONMT của tàu biển nước ngoài ( 9:47 2018/12/13 )

Thông tư 07/2018/TT-BGTVT ngày 07/12/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra điều kiện an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải...

Xem tiếp ...
Dịch vụ thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa tàu thuyền (LRIT) ( 9:37 2018/12/13 )

Dịch vụ thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa tàu thuyền (LRIT) được Vishipel triển khai cung cấp tới khách hàng.

Xem tiếp ...
1 2 3 4 5 6