1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB
AN TOÀN HÀNG HẢI
Cơ sở Dữ liệu đăng ký phao quốc gia Việt Nam ( 10:17 2018/12/14 )

Hàng năm trong phiên họp của các tổ chức quốc tế như Inmarsat và Cospas-Sarsat, một phần quan trọng trong chương trình nghị sự là thống kê số liệu và đánh...

Xem tiếp ...
Cơ sở dữ liệu phao Cospas - Sarsat Quốc tế ( 10:12 2018/12/14 )

Từ năm 2006, tổ chức Cospas-Sarsat đã chính thức đưa vào khai thác sử dụng Cơ sở Dữ liệu Quốc tế về Đăng ký phao Cospas-Sarsat 406 MHz (tên tiếng Anh là...

Xem tiếp ...
Cung cấp dữ liệu đăng ký phao Cospas-Sarsat đúng quy định góp phần giảm thiểu báo động giả ( 10:7 2018/12/14 )

Trong những năm vừa qua, Đài Thông tin Vệ tinh Mặt đất Cospas-Sarsat (Đài VNLUT/MCC) đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hàng trăm phương tiện...

Xem tiếp ...
Tổ chức khai thác hải sản ở vùng biển một số nước có hợp tác ( 17:53 2018/12/13 )

Chính phủ vừa có Quyết định phê duyệt “Đề án phát triển nghề khai thác viễn dương và tổ chức đưa ngư dân đi khai thác hải sản ở vùng biển một số nước”.

Xem tiếp ...
Một số hạn chế trong ứng phó sự cố tràn dầu ở Việt Nam ( 16:25 2018/12/13 )

Theo thống kê của Hiệp hội các chủ hàng chở dầu quốc tế từ năm 2005 đến năm 2014 đối với 39 quốc gia thì Việt Nam là một trong 5 quốc gia có số lượng sự...

Xem tiếp ...
Bảo vệ môi trường biển trong luật pháp quốc tế và một số quốc gia trên thế giới ( 16:18 2018/12/13 )

Ngoài các điều ước quốc tế nêu trên, các quy định luật pháp của nhiều quốc gia có thể được tham khảo và sử dụng trong việc xây dựng hệ thống luật pháp...

Xem tiếp ...
1 2 3 4 5