• Ca khúc VỀ ĐỒNG LỘC. Nhạc: Trịnh Ngọc Châu, thơ: Ngô Đức Hành


Tình hình an ninh khu vực Biển Đông trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI - Kỳ cuối

Trong bối cảnh hiện nay, các chế hợp tác chống cướp biển, buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm xuyên quốc gia và bảo đảm an ninh trên biển đóng vai...

Tình hình an ninh khu vực Biển Đông trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI - Kỳ 2

Do thiếu phương tiện định vị và bị mất ngư trường, năm 2016, nhiều táu cá của ngư dân Việt Nam đã dạt sang vùng biển chồng lấn với các nước Indonesia,...

Tình hình an ninh khu vực Biển Đông trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI - Kỳ 1

Cũng giống như an ninh trên đất liền, an ninh biển bao gồm cả an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống. Theo khuôn khổ đó, bài viết tập trung phân...

  • 1
  • Cục hàng hải VIệt Nam
  • Vinalines
  • VINASHIN
  • NXB