Tuần tra Biển Đông cùng Mỹ, Nhật quyết chống sự bành trướng của Trung Quốc

Việc nữ Bộ trưởng Tomomi Inada tuyên bố sẽ tăng tuần tra với Mỹ ở Biển Đông khi có mặt ở Washington là nhằm cảnh báo các hoạt động của Trung Quốc.

Putin ủng hộ Trung Quốc chống Phán quyết Trọng tài vụ kiện Biển Đông

Phát biểu của Putin không làm thay đổi giá trị và hiệu lực của phán quyết trọng tài, mà nó chỉ làm thay đối cái nhìn và đánh giá của nhiều người về ông...

Báo Trung Quốc dọa Singapore vì tình hình Biển Đông

Dù là nước ngang ngược và khiến tình hình tại Biển Đông ngày càng trở nên căng thẳng, nhưng Trung Quốc luôn tìm cách đổ lỗi cho cả thế giới.

  • 1
  • Cục hàng hải VIệt Nam
  • Vinalines
  • VINASHIN
  • NXB